angol-magyar fordítás erre a szóra: at the first opportunity

EN

"at the first opportunity" magyar fordítás

EN

at the first opportunity

volume_up

Példamondatok a(z) "at the first opportunity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAt the first opportunity Lady Desdea expressed her dissatisfaction to Madouc.
Lady Desdea az első adandó alkalommal kifejezte elégedetlenségét Madouc számára.
EnglishThe Member States must adopt measures to this end at the first opportunity.
A tagállamoknak minél hamarabb el kell fogadniuk ilyen célú intézkedéseket.
EnglishAt first opportunity I intend to search out my pedigree, no matter where it lies hidden.
Mihelyt lehetőségem nyílik rá, felkutatom a családfámat, bárhol rejtőzzön is.
EnglishShe had thrown them in there at the first opportunity to remove the last trace of her crime.
Oda dobta, mihelyt alkalma volt rá, hogy bűnének utolsó nyomai is elenyésszenek.
EnglishIf he survived jail, he would be followed on his release and eliminated at the first oppor-tunity.
A titokzatos céget a jelek szerint erős szálak fűzik a politikához és a hadsereghez.
EnglishShe'd taken that stuff to use - and she'd use it at the very first opportunity.
A mérget azért lopta el, hogy felhasználja, és istenemre, fel is használta, mihelyt alkalma nyílt rá.
EnglishLook, I'll wait till the damned ceremony starts, but then I'm leaving, I'm stepping out at the first opportunity.
Nézd, kivárom, amíg elkezdődik az az átkozott ceremónia, de utána elmegyek.
EnglishAt the first opportunity and with little remorse I changed her for the infant Dhrun, and all the rest is known.
Az első adódó alkalommal elcseréltem a csecsemő Dhrunra, a többit pedig már mindenki tudja.
EnglishThe intent being to commit murder upon the first opportunity.
Meg akarunk ölni valakit, csak a kedvező alkalmat várjuk.
English'First opportunity I get when Scotty gives me the key.
Az első adandó alkalommal, ha megkapom Scottytól a kulcsot.
EnglishThat, in my view, gives us the first opportunity as a community to fundamentally change the world.
Ez, véleményem szerint, megadja számunkra, mint közösség a lehetőséget, hogy alapjaiban változtassuk meg a világot.
English'First opportunity we get, we'll slide off.'
English(GA) Mr President, since this is my first opportunity to speak in Parliament, I would like to begin in my native language.
(GA) Elnök úr! Mivel ez az első alkalom, hogy felszólalhatok itt a Parlamentben, először az anyanyelvemen szólalnék meg.
EnglishMadam President, I should like to say to Lady Ashton: this is the first opportunity I have had to comment on your new role.
Elnök asszony! A következőt mondanám Lady Ashtonnak: ez az első alkalom, hogy észrevétellel élhetek új szerepére vonatkozóan.
EnglishI burned them at the first opportunity.
EnglishMiss Bingley saw all this likewise; and, in the imprudence of anger, took the first opportunity of saying, with sneering civility:
Miss Bingley is látta mindezt, s meggondolatlan haragjában felhasználta az első alkalmat, hogy gúnyos udvariassággal megkérdezze:
Englishat the first opportunity
EnglishAt the first opportunity.
EnglishThis issue will be our first opportunity to show that the Council and Parliament are willing to take on their role as colegislators.
Ez a kérdés lesz az első lehetőségünk arra, hogy megmutassuk, hogy a Tanács és a Parlament készen áll a társjogalkotói szerepvállalásra.
EnglishFirst, Opportunity.