angol-magyar fordítás erre a szóra: at the double

EN

"at the double" magyar fordítás

EN

at the double [idióma]

volume_up
Quickly Randolph went to open the double doors.
Gyorsan megkerülte az asztalt, hogy kinyissa előttük a kétszárnyú ajtót.
Darkness fell quickly with the double sunset, and the temperature plummeted.
Amint a napok eltűntek a horizont mögött, meglepő gyorsan besötétedett, és a hőmérséklet is zuhanni kezdett.
They were sweeping you at double the rate that I can explain by the rotation of their dome.
Kétszer olyan gyorsan pásztáztak, mint amit a parabolaantennájuk forgása alapján meg tudnék magyarázni.
at the double
Men (and a few women) passed everywhere around them, mostly at the double.
Férfiak (és néhány nő) járkáltak körülöttük, többnyire futólépésben.
at the double

Példamondatok a(z) "at the double" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTurning toward the large double doors of the mansion, he reconsidered the thought.
A ház jókora, kettős ajtajai felé fordulva, megint fontolóra vette a gondolatot.
EnglishHad he washed, Marty wondered, before he'd joined Charmaine in their double bed?
Megmosdott vajon, gondolkodott el Marty, mielőtt bebújt volna mellé az ágyba?
EnglishIt split light rays in two, so that when you looked through it you saw double.
A fénysugarat megtörte megkettőzte a körvonalakat, ha átpillantott rajta az ember.
EnglishWe're on some planet, obviously, with a green sky and a double star for a sun.
Láthatod, valami bolygón válaszolta , ahol zöld az ég, és a napja egy ikercsillag.
EnglishThe damned door hadn't finished its usual double bang, that was what about it.
A rohadt ajtóval az volt, hogy a már megszokott csapkodás egyszer csak megszakadt.
EnglishThe citizens of Europe suspect that double standards are being applied in this area.
Európa polgárai azt gyanítják, e területen kettős mérce alkalmazására kerül sor.
EnglishAnd similar to "Double Rainbow," it seems to have just sprouted up out of nowhere.
Hasonlóan a "Kettős szivárvány"-hoz, úgy tűnik, egyszer csak előbukkant a semmiből.
EnglishDeprivation and self-denial are intertwined in his history like the double helix.
Az önmegtagadás és a lemondás úgy beépült a sejtjeibe, mint a kettős spirál.
EnglishIt was a broad, thick-bladed weapon, double-edged, with a bronze hilt like a cross.
Széles, erős, kétélű penge volt. bronzból készült kereszt formájú markolattal.
EnglishHis shirt was gray and his double-breasted suit of soft, beautifully cut flannel.
Szürke volt rajta az ing, a tökéletes szabású flanellöltöny kétsoros zakója.
EnglishA double thunderclap that would first rip the heart from this place, then the soul.
Kettős mennydörgés, amely először kitépi ennek a helynek a szívét, aztán a lelkét.
EnglishOn the way downtown I stopped at a bar and had a couple of double Scotches.
A város felé menet megálltam egy bár előtt, és megittam két dupla skót whiskyt.
EnglishThe albino stood bent-legged and snarling between Gording and the double doors.
Az albínó morogva, behajlított térddel állt Gording és a dupla ajtó között.
EnglishSomebody sneezes in the same room with her and she comes down with double pneumonia.'
Valaki tüsszent vele egy szobában, mire ágynak esik kétoldali tüdőgyulladással.
EnglishThe approval of specific rules can achieve this goal and has a double advantage.
A különös szabályok jóváhagyása elérheti ezt a célt, és kettős előnye van.
EnglishFive minutes in that Alpha Double Plus classroom left John a trifle bewildered.
Miután öt percet töltöttek a Dupla Alfa-plusz tanteremben, John kissé felindult volt.
EnglishIn addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
Ezenfelül most már van egy főképviselőnk, akinek kétszeres megbízatása van.
EnglishIt is hoped that intercommunication among Member States will double by 2020.
Reményeink szerint 2020-ra megkétszereződnek a tagállamok közötti összeköttetések.
EnglishI stood still, bent almost double in concentration, and summoned the horses.
Megálltam, szinte kétrét görnyedtem az összpontosítástól, és hívtam a lovakat.
EnglishIf you double-click on an object, KStars will automatically begin tracking it.
Ha duplán kattint egy objektumra, a KStars automatikus követési módba vált.