angol-magyar fordítás erre a szóra: at that very moment

EN

"at that very moment" magyar fordítás

EN

at that very moment

volume_up

Példamondatok a(z) "at that very moment" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English...although, at this very moment, war continues without any signs of pacification.
...ennek ellenére a harcok még mindig folytatódnak a béke reménye nélkül.
EnglishAt that very moment the dark form of a rider loomed up right in front of him.
Ekkor azonban egy lovas ember fekete alakja magasodott fölébe, jobb felől.
EnglishAnd he had been tempted at the very moment to turn on Lestat with an all-too-human fury.
Abban a pillanatban kísértésbe jött, hogy nagyon is emberi dühét zúdítsa Lestat-ra.
EnglishBelieve me, Annias, one way or another, Sparhawk's listening to us at this ,very moment.'
Higgye el, Annias, így vagy úgy, de Sparhawk ebben a pillanatban is figyel minket.
EnglishHenry robbed Father of this triumph, this mystery, this very moment.
Henry rabolta el az apjától a diadalt, ezt a rejtélyt, a mostani pillanatot is.
EnglishMr Platini - a maestro of football - is speaking in another hall at this very moment.
Michel Platini - a futball mestere - most épp egy másik teremben beszél.
EnglishWere she of ordinary blood, she would be grieving at this very moment.
- Ha közönséges embergyerek lenne, akkor most igencsak fájlalná a hátsóját!
EnglishAnd she, of course, was most likely thinking the selfsame thing about him at this very moment.
Na igen, a nő természetesen nyilván ugyanezt gondolja róla ebben a pillanatban.
EnglishAt this very moment, Romania, for example, is going through an experience which reflects this.
Pillanatnyilag Románia például egy ezt tükröző tapasztalaton megy keresztül.
EnglishHe'd been a prisoner of this house then, and up until this very moment.
Akkor a ház foglya volt, és az is maradt, egészen a mostani pillanatig.
EnglishHe could almost hear DeVasher laughing at this very moment on the fifth floor.
Mitch szinte hallotta, ahogy DeVasher röhög az ötödik emeleten.
EnglishPlanch lost consciousness again that very moment, collapsing in the robot's arms.
Planch elvesztette az eszméletét, a robot karjai közé zuhant.
EnglishHe explained that months earlier he had developed a contingency plan for this very moment.
Elmondta, hogy már hónapokkal ezelőtt kidolgozta a tervet erre az előre nem látható esetre.
EnglishHowever, that does not give us the 100% clarity we need at this very moment.
Csakhogy az sem nyújtja nekünk azt a 100%-os világosan látást, amelyre éppen most szükségünk van.
EnglishWho sought to murder Father Shadow at their very moment of triumph, and who very nearly succeeded.
Azé, aki meg akarta ölni Árny Atyát a diadal pillanatában, s kis híján sikerrel járt.
EnglishAt this very moment, no less than eight agents were trying to find Gronke in Memphis.
Ebben a pillanatban nem kevesebb, mint nyolc ügynök igyekezett Gronke nyomára bukkanni Memphisben.
EnglishBut at that very moment a voice behind me said, Actually, it is available.
De ugyanebben a pillanatban megszólalt valaki a hátam mögött:
EnglishThis operation is proceeding on my own farm at this very moment, and the machinery is reliable.
A saját gazdaságomban így történik jelenleg, és megbízható a gépezet.
EnglishSo I am grateful for this debate at the very moment when we are preparing the programme.
Így hálás vagyok ezért a vitáért abban az időpontban, amikor legfeljebb csak készítjük a programot.
EnglishOf course I knew the very moment that he left this world.
Persze rögtön tudtam, melyik pillanatban hagyta el Lestat ezt a világot.