angol-magyar fordítás erre a szóra: at some length

EN

"at some length" magyar fordítás

EN

at some length [idióma]

volume_up
Battle elég hosszasan hallgatta ki Maryt.
As a result of the article I wrote at the time, I was asked to discuss the matter with Dalai Lama's representative in London, which I did at some length.
Akkor írt cikkem eredményeképpen felkértek, hogy tárgyaljak erről a kérdésről Londonban a dalai láma képviselőivel, amely felkérésnek én elég hosszasan eleget is tettem.

Példamondatok a(z) "at some length" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Major, as a military man, criticized at some length the Crusading battle scenes.
Az őrnagy, lévén katonaember, némi kritikával illette a csatajelenetek egyikét-másikát.
EnglishOne of the disciple's toadies leaned forward and whispered at some length in Ulesim's ear.
A beavatott egyik talpnyalója előrehajolt, és suttogva mondott valamit Ulesimnek.
EnglishShe held out her hands over the swords and spoke at some length in Styric.
A kardok fölé nyújtotta a kezét, és styr nyelven kántálni kezdett.
EnglishThe next morning Jack caught Tom going out and had spoken to him on the sidewalk at some length.
Másnap reggel Jack lement Tom után, és hosszasan beszélt vele a járdán.
EnglishMr Entwhistle described his visit to Timothy and Maude at some length.
Entwhistle úr részletesen leírta látogatását Timothyéknál.
EnglishVanion conducted the services that evening and spoke at some length on the virtue of humility.
Ezen az estén Vanion vezette az istentiszteletet, hosszú beszédet tartott az alázatosság erényéről.
EnglishDolmant spoke of the state of marriage - at some length.
Dolmant a házasság szentségéről prédikált nagyon sokáig.
EnglishShe had spoken at some length with Flute, and it appeared that the little girl had agreed to remain behind.
Indulás előtt hosszasan beszélt Furulyához, és a kislány látszólag beleegyezett, hogy a rendházban marad.
EnglishNot unless I am going to stay there for some length of time.
EnglishWhen I was in captivity, I got the chance to study the social behaviour of my kidnappers, obviously at some length.
Rabságom idején, nyilvánvalóan adott keretek között, alkalmam volt tanulmányozni elrablóim szociális viselkedését.
English. - Mr President, I will speak only briefly because I spoke at some length at the beginning of the debate.
a Bizottság tagja. - Elnök úr, csak röviden szeretnék felszólalni, mert sokat beszéltem a vita elején.
EnglishBattle questioned her at some length.
English' He then spoke at some length to tell Sparhawk which way to go, stressing landmarks and distances as he went along.
Ezután hosszasan magyarázta Sparhawknak a követendő útvonalat, többször is elismételve a távolságokat és a tájékozódási pontokat.
EnglishSephrenia and Flute spoke earnestly to the old man at some length, and then he bowed in acknowledgement and went back on up the alley.
Sephrenia és Furulya komoly ábrázattal mondtak valamit az öregnek, aki beleegyezően bólintott, majd eltűnt a sikátorban.
EnglishThe headman spoke at some length.
EnglishCasmir pondered at some length.
EnglishThe man in the loud check coat seemed to have taken a fancy to Victoria and told her at some length all about the manufacture of lead pencils.
Úgy látszik, Victoria felkeltette a rikító, kockás ruhában lévő férfi érdeklődését, mert ez hosszasan ismertette vele a ceruzagyártást.
EnglishShe spoke at some length in Styric, and with a soft rustling sound, the goblet was suddenly filled with a powder that looked much like lavender sand.
Halk suhogás hallatszott, és a következő pillanatban a kupa hirtelen teli lett valami porral, ami leginkább levendulaszínű homokra hasonlított.
EnglishAs a result of the article I wrote at the time, I was asked to discuss the matter with Dalai Lama's representative in London, which I did at some length.
Akkor írt cikkem eredményeképpen felkértek, hogy tárgyaljak erről a kérdésről Londonban a dalai láma képviselőivel, amely felkérésnek én elég hosszasan eleget is tettem.
EnglishThere was Solvency I, and I am grateful to Mr Ettl when previously in Parliament we discussed this at some length and we managed to come up with some basis.
Volt egy Szolvencia I, és nagyon hálás vagyok Ettl úrnak, amiért korábban meglehetősen hosszasan megvitattuk ezt a kérdést és sikerült is bizonyos közös alapokkal előállnunk.

Hasonló fordítások a(z) "at some length" szóra magyarul

at
Hungarian
length főnév
some határozószó