angol-magyar fordítás erre a szóra: at short range

EN

"at short range" magyar fordítás

EN

at short range [idióma]

volume_up
at short range (és: at close range)
Those would have to be from very short range, and no doubt K'tha-Jon's rifle was almost fully charged.
Nagyon közelről kell tüzelnie, K'tha-Jon puskája viszont nyilván tele van.
Apparently, the unknownman... walked up to the speaker'splatform... at the time Malcolm X was speaking... opened fire at him at very short range.
Nyilván, ismeretlenek... odamentek a szószékhez... mikor Malcolm X beszélt... tüzet nyitottak rá, közelről.

Példamondatok a(z) "at short range" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe tried to pull back to bring his short-range cutting torch into play.
Megpróbált hátrébb húzódni, hogy be tudja vetni vágófáklyáját.
EnglishThose would have to be from very short range, and no doubt K'tha-Jon's rifle was almost fully charged.
Nagyon közelről kell tüzelnie, K'tha-Jon puskája viszont nyilván tele van.
EnglishIt was one-shot, short-range, the little woman answered.
Egylövetű és rövid a hordtávolsága mondta válaszképpen az apró termetű nő.
EnglishYou're sitting right next to me short range — and I'm still getting some of your thoughts.'
Mellettem ülsz - rövid táv -, még mindig fogom a gondolataidat.
EnglishThough her eyes were bad at a distance her short-range sight was good, and the water was clear.
Habár szemei nem láttak túl élesen a távolba, a közellátása kitűnő volt, és a víz kellőképpen tiszta.
EnglishIt seems impossible, at such short range, but there it is.
Lehetetlennek tűnik ilyen kis távolságról, de íme, így van.
EnglishMaybe they were toys for the rich, too expensive to be practical, or too short-range.
Talán a gazdagok játékszere volt, de túlságosan drága ahhoz, hogy praktikus legyen, vagy csak rövid távolságokon működött.
English'They only have short-range, low-altitude rockets.
Az ezred rövid hatótávolságú rakétákkal van felszerelve.
EnglishA blackjack is just as effective at short range.
Ilyen közelből az ólmosbot is éppoly hatásos szerszám.
EnglishEach bomb bay carries one Common Strategic Rotary Launcher filled with eight SRAM short-range attack missiles, Ormack replied.
Mindegyik kamrában van egy-egy nyolc SRAM-mal töltött szabványos hadászati forgótár felelte Ormack.
EnglishThe radios, VHP you say, short-range?
És ez a rádió, ez a VHF, ez rövid hatósugarú?
EnglishFinally, he could remain silent no longer and whispered into the short-range transmitter implanted in his breathmask.
Végül már nem tudott tovább csendben maradni, és kapcsolatba lépett Luke-kal, a maszkba épített rövid hatótávolságú transzmitteren.
EnglishApparently, the unknownman... walked up to the speaker'splatform... at the time Malcolm X was speaking... opened fire at him at very short range.
Nyilván, ismeretlenek... odamentek a szószékhez... mikor Malcolm X beszélt... tüzet nyitottak rá, közelről.
EnglishExisting approvals for vehicles not fitted with 24 GHz or 79 GHz short-range radar equipment remain unchanged.
Nincs változás a 24 GHz-es vagy 79 GHz-es frekvenciasávot használó rövid hatótávolságú radarkészülékkel nem felszerelt járművek megtörtént jóváhagyásaiban.
EnglishIt activated a short-range, one time hyperspace unit and disappeared from the skein as though passing through a mirror of dark fluid.
Aktivált egy rövid hatótávolságú, egyszer használatos hipertéregységet, és eltnt a szövet felszínérl, mintha valami sötét folyadék tükrén lépett volna át.
English(3) The 79 GHz range radio spectrum band has been identified as the most suitable band for long-term development and deployment of automotive short- range radar.
(3) A 79 GHz-es frekvenciasávot találták a legmegfelelőbbnek a gépjárművekben alkalmazott rövid hatótávolságú radarkészülékek hosszú távú fejlesztésére és alkalmazására.
EnglishIn space he wouldn't stand a chance against the destroyers' short-range TIE fighters, but down in the atmosphere, with the planet to help confuse their sensors, he might be able to lose them.
Az űrben semmi esélye a rombolók TIE vadászaival szemben, de lenn a légkörben, ahol a bolygó közelsége zavarja az érzékelőket, talán lerázhatja őket.