angol-magyar fordítás erre a szóra: at right angles

EN

"at right angles" magyar fordítás

EN

at right angles [idióma]

volume_up
1. matematika
The boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
The two scales must be set at right angles to each other as shown in figure 3 of this Annex.
A két tengely a 3. ábrán szemléltetett módon derékszögben áll egymáshoz képest.
The entrances to the downstairs flats were at right angles, facing each other across the width of the porch.
Az alsó lakásók bejárati derékszögben helyezkednek el egymással szemben, a folyosó szélességében.
He stared at the door a moment longer, blue-gray eyes wide, then turned quickly and walked back down the corridor toward the main hallway that ran at right angles to the corridor he was in.
Kékesszürke szeme kitágult, egy pillanatig az ajtóra bámult, aztán gyorsan megfordult, és elindult vissza a főfolyosó felé, amely merőlegesen nyílt erről a folyosóról.

Példamondatok a(z) "at right angles" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishThe two scales must be set at right angles to each other as shown in figure 3 of this Annex.
A két tengely a 3. ábrán szemléltetett módon derékszögben áll egymáshoz képest.
EnglishIt was dark gray, halfway down a corridor that ran at right angles to the main second-floor hallway.
Sötétszürke volt; a második emeleti hallból jobbra nyíló folyosón helyezkedett el, félúton.
EnglishThe entrances to the downstairs flats were at right angles, facing each other across the width of the porch.
Az alsó lakásók bejárati derékszögben helyezkednek el egymással szemben, a folyosó szélességében.
EnglishOwing to this peculiarity, only the sand is extracted from the soil, being drawn out at right angles to the flow.
E sajátosság révén a talajból csakis a homok sodródik ki, és derékszögben lendül bele az áramlásba.
EnglishIts huge head, as though too heavy to hold upright, was bent over at right angles at the place where its neck ought to have been.
Itt ez a szegény kis csúf valami, nem nagyobb, mint egy pöszméte, vigyázatlanságában ő hozta létre.
EnglishShe chose the latter course and went swiftly and somewhat precariously to where the wall turned at right angles.
Victoria az utóbbi megoldást választotta, s gyorsan, de azért óvatosan elment addig, ahol a fal derékszögben megtört.
EnglishRue des Lombards intersects, at right angles, rue Nicolas-Flamel, and at the end of that you can see, white, the Tour Saint-Jacques.
belőle nyílik, jobbra, a rue Flamel, a rue Flamel végén pedig feltűnik fehéren a Tour Saint-Jacques.
EnglishHe passed the new books by and paused in front of the shelves which ran at right angles to them and which contained more second-hand books.
Ellépett az új könyvek mellett, és megállt a tőlük jobbra eső polcoknál, a használt könyvek előtt.
EnglishAt the end there was a jog in the hall and then another hall at right angles and the head of a big old-fashioned staircase with white oak bannisters.
A saroknál derékszögben elkanyarodott a folyosó, régimódi, fehér tölgyfa korlátos lépcső vitt egy másik, lenti folyosóra.
English- two straight lines crossing the stamp diagonally, intersecting at right angles at the centre of the stamp in such a way that the information is not obscured.
( a bélyegzőt a középpontban átlósan, egymást derékszögben úgy keresztező két egyenes vonal, hogy az adatok nem válnak olvashatatlanná.
EnglishHe hauled himself up noiselessly, without even a grunt, and his sneakers caught the metal rungs, and he braced his body out almost at right angles to get more traction.
Hangtalanul föllendítette magát, még csak nem is nyögött, tornacipőjét a lépcsőre csapta, és derékszögben kihomorított a testével, hogy nagyobb lendületet vehessen.
EnglishThe front of the lodging-house is at right angles to the road, and looks out upon a little garden, so that you see the side of the house in section, as it were, from the Rue Nueve-Sainte-Genevieve.
A penzió homlokzata kis kertre néz, úgyhogy a ház egyenest rászögellik a Neuve-Sainte-Geneviève utcára, ahonnét hosszában látszik az épület.
EnglishFlick found himself looking up at the peaks on either side of the trail as he walked, craning his stout neck at right angles to catch occasional glimpses of the jagged tips.
Flick menet közben fölbámészkodott az ösvény két oldalán magasodó csúcsokra; jól hátra kellett szegnie vastag nyakát, hogy egy pillantást vethessen a fűrészes ormokra.
EnglishI think we must pull off both head and arm and see if these parts, when placed in correct proximity to the body, will not join at the right angles as they should.
Úgy vélem, le kell szakítanunk a fejét és a karját, aztán majd meglátjuk, hogy nem nőnek-e vissza maguktól a helyükre a megfelelő szögben, ha kellően közel tesszük őket a testhez.
EnglishHe stared at the door a moment longer, blue-gray eyes wide, then turned quickly and walked back down the corridor toward the main hallway that ran at right angles to the corridor he was in.
Kékesszürke szeme kitágult, egy pillanatig az ajtóra bámult, aztán gyorsan megfordult, és elindult vissza a főfolyosó felé, amely merőlegesen nyílt erről a folyosóról.
EnglishThe shears had to fly in a tangent to the circumference of the hole, and so he would have to let go at the very instant the rope was at right angles with the target, or maybe a bare instant before.
Az ollónak a kör érintője mentén kell repülnie, ezért a kötelet abban a pillanatban kell elereszteni, mikor épp derékszöget alkot a céllal vagy még egy pillanattal előbb.
EnglishThe claw was formidably strong: a spur of horn or bone at right angles to the leg, and slightly curved so that the highest part, in the middle, bore the weight as it rested on the inside of the hole.
Félelmetes erejű karom: a végtagra merőleges sarkantyú szaruból vagy csontból, kissé hajlott, középütt az ív csúcsa a legerősebb, azon nyugszik a középponti lyukba akasztott súly.

Hasonló fordítások a(z) "at right angles" szóra magyarul

at
Hungarian
right határozószó
right melléknév
right főnév