angol-magyar fordítás erre a szóra: at present

EN

"at present" magyar fordítás

EN

at present {határozószó}

volume_up
At present, the bureaucratic procedures imposed on entrepreneurs are unduly complex.
Jelenleg a vállalkozókra nehezedő bürokratikus eljárások szükségtelenül bonyolultak.
Unfortunately, at present in Venezuela, the public and their businesses are under threat.
Venezuelában sajnos jelenleg az emberek és a vállalkozások fenyegetésben élnek.
At present, Africa is the 'forgotten continent' of climate negotiation.
Jelenleg Afrika "elfelejtett kontinens” az éghajlat-változási tárgyalásokon.
at present (és: now, presently, this time)
In reality, we are paying for the sins of the present and previous governments.
Valójában azonban a jelenlegi és előző kormányok bűneinek most fizetjük meg az árát.
The Commission is now required to present proposals on this.
A Bizottságot most felkérték, hogy ezekre vonatkozóan terjesszen elő javaslatokat.
It is renewable forms of energy that Africa needs at the present time.
Afrikának most megújuló energiaforrásokra van szüksége.

Példamondatok a(z) "at present" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI am telling you honestly, Mrs Doyle, that is the Council's position at present.
Megmondom Önnek őszintén, Doyle asszony, hogy ez a Tanács jelenlegi álláspontja.
EnglishI present myself as a fellow ship captain, that thou mayst better understand me.
Úgy jelenek meg előtted, mint hajóskapitány, hátha ilyeténképp jobban megértessz.
EnglishThey are not even present and in the end the system simply cannot work like this.
A csehek és a franciák nincsenek is jelen, márpedig így nem működhet a rendszer.
EnglishThat is an error in our system, one that the present report brings to our notice.
Ez egy hiba a rendszerünkben, egy, amire a jelen riport felhívja a figyelmünket.
EnglishBut perhaps if the need is present, and we all give way, Kether will manifest.
De ha szükség lesz a jelenlétére, s mi utat adunk neki, Kether meg fog jelenni."
EnglishThat is why we will present an action plan on unaccompanied minors in early 2010.
Ezért 2010 elején bemutatunk egy cselekvési tervet a kísérő nélküli kiskorúakról.
EnglishIn spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
Ennek ellenére folyamatosan lépnek fel a mostanihoz hasonlatos nehéz helyzetek.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Meg kell ismertetni, meg kell magyarázni, hogy mit jelent az emberi jogok fogalma.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
A Lisszaboni Szerződés még nem lépett életbe, de itt van és érezteti a hatását.
EnglishWhen you register, you will have to present proof that you have insurance cover.
A regisztráció során Önnek igazolnia kell, hogy kötött felelősségbiztosítást.
EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
Pillanatnyilag, hölgyeim és uraim, csak egy elnökjelöltünk van, egyetlen egy.
EnglishI hope that the Commission will also present proposals on that issue next year.
Remélem, hogy jövőre ezzel kapcsolatban is nyújt majd be javaslatokat a Bizottság.
EnglishI welcome the efforts made by the Commission to present this communication to us.
Üdvözlöm a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elénk tárja e közleményét.
EnglishSo, we're inviting into our lives the voices of people who are not present with us.
Olyan emberek hangjait engedjük be az életünkbe, akik nincsenek jelen mellettünk.
EnglishAnd I present to you a concept that these are extended neurological membranes.
Megosztom önökkel azt az elképzelést, hogy ezek kiterjesztett idegi membránok.
EnglishI find then a law, that when I have a will to do good, evil is present with me.
Így ezt a törvényt látom: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen.
EnglishThe use of other objects and adjuncts remained beyond his present capabilities.
A többi tárgy és kiegészítő működése pillanatnyilag meghaladta a képességeit.
EnglishVishnayev had been present when the East German Premier had arrived a week before.
Visnyajev jelen volt a keletnémet miniszterelnök érkezésénél, egy héttel ezelőőtt.
EnglishThere were actually only three people present that day who actually knew Cora.
Csupán három olyan személy volt jelen azon a napon, aki valóban ismerte Corát.
EnglishDo you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
Úgy gondolja, hogy az Európai Bankok Központi Rendszere most megfelelően működik?

Szinonimák (angolul) a(z) at present szóra:

at present
English

Hasonló fordítások a(z) "at present" szóra magyarul

at
Hungarian
present melléknév
present főnév
at large határozószó
at one go
to present ige
at a quick pace
Hungarian