angol-magyar fordítás erre a szóra: at peace

EN

"at peace" magyar fordítás

EN

at peace

volume_up
1. "with sth"
at peace
I settled before his canvas, weak, at peace, gazing down at him, at his vague, graying eyes, my own hands florid, my skin so luxuriously warm.
A vászon elé telepedtem gyengén, de megbékélve, s a homályos, szürkülő szemeket néztem és saját, vértől piros kezemet s fényűzően meleg bőrömet.

Példamondatok a(z) "at peace" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA lasting peace in Darfur cannot be achieved without justice and reconciliation.
Tartós béke Dárfúrban elképzelhetetlen igazságszolgáltatás és megbékélés nélkül.
EnglishAnd sometimes we are forced to fight them, for they will not leave us in peace.
És néhanapján kénytelenek vagyunk harcolni velük, mert nem akarnak békén hagyni.
EnglishThe militarisation of the EU does not serve peace or the interests of the people.
Az EU militarizálódása sem a békét, sem pedig az emberek érdekeit nem szolgálja.
EnglishI headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.
Én vezettem a közel-keleti békefolyamat szekcióját a Brit Külügyi Szolgálatnál.
EnglishGrace be unto you and peace, from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól!
EnglishShe gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
Békét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.
EnglishYou held this land in peace for many years, so that the Saxons did not destroy it.
Hosszú éveken át megőrizted az országban a békét, a szászok nem pusztították el.
EnglishDialogue is difficult, but a desire for peace has been very clearly expressed.
A párbeszéd nem egyszerű, de a béke iránti vágy egyértelműen kifejezésre jutott.
EnglishBut I imagine that there are others, and that they'll come to disturb our peace.
Ám úgy képzelem, hogy vannak mások, és ők el fognak jönni, hogy feldúlják a békét.
EnglishIf Winkler leaves and heads for home, I want him to be allowed to go in peace.
Ha Winkler távozik, és hazaindulna, szeretném, ha engednék, hogy békében menjen.
EnglishThe European Union has a great responsibility to promote peace internationally.
Az Európai Uniónak nagy felelőssége van a béke nemzetközi szintű előmozdításában.
EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
Az EU-nak egyre inkább a világbéke létrehozásának fő irányítójává kell válnia.
EnglishBut peace is peace, and if it comes by making treaty with them, let it be so.
De a béke béke, és ha úgy érhető el, hogyha szövetséget kötünk velük, ám legyen.
EnglishWorld peace, unconditional love, and your little friend with the expensive akne.
Világbékét, feltétlen szerelmet és a barátodat azokkal a drága pattanásaival.
EnglishMcDermott went to sign a peace treaty... between the United States and Russia.
McDermott békeszerződést ír alá... az Egyesült Államok és a Szovjetunió között.
EnglishBut as I stared at the rain, there came over me the strongest sense of peace.
És ahogy bámultam ott az esőt, egyszer csak megszállt valami hihetetlen nyugalom.
EnglishGrace unto you: and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
Kegyelem és békesség nektek Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól!
EnglishSomebody said world peace was in our hands, but all I did was play Ping-Pong.
Valaki azt mondta, kezünkben volt a világbéke, de az én kezemben csak ütő volt.
EnglishI guess he wanted you to have a few minutes of peace and quiet, Tony said uneasily.
Gondolom, azért, hogy maga egy kicsit megnyugodjon - felelte kényelmetlenül Tony.
EnglishIf anyone has any objections, let them speak now or forever hold their peace.
Ha bárkinek bármi ellenvetése van, az most szóljon, vagy hallgasson mindörökre.

Szinonimák (angolul) a(z) at peace szóra:

at peace

Hasonló fordítások a(z) "at peace" szóra magyarul

peace főnév
Hungarian
at
Hungarian
at large határozószó
at one go
breach of peace főnév
at a quick pace
Hungarian
at a great pace
Hungarian
at peep of day
Hungarian
at any rate
at home határozószó
at a good pace
Hungarian