angol-magyar fordítás erre a szóra: at par

EN

"at par" magyar fordítás

EN

at par

volume_up
1. pénzügy
Biztosan parin felül áll a dollár.

Példamondatok a(z) "at par" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd who am I to deny my vocation as a Roman Catholic storyteller par excellence?
Különben is ki vagyok én, hogy megtagadja római katolikus mesemondói hivatásomat?
EnglishBut why do you want to keep the embryo below par? asked an ingenuous student.
De hát miért akarják az embriókat átlag alatt tartani? kérdezte egy bölcs hallgató.
EnglishThe Germans would exhibit both par excellence only one quarter of a century later.
A németek mindkettőt par excellence mutatták be alig negyedszázaddal később.
EnglishI was on a par with the Creator of the Universe there in the dark in the cocktail lounge.
Ott, a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem Teremtőjével.
EnglishACCRINT(issue; first interest; settlement; rate; par; frequency; basis)
ACCRINT(kibocsátás; első kamat; visszafizetés; ráta; par; gyakoriság; alap)
EnglishA mage slew my par-ents, on a whim, it seems, or for an afternoon's entertainment.
Egy mágus gyilkolta le a szüleimet parancsra, úgy tűnik, vagy puszta délutáni időtöltésként.
EnglishHe's not regarded as a par­ticularly bright diplomat by the Foreign Ministry-ours, that is.
A külügy, a mi külügyünk, nem tartja különösebben tehetséges diplomatának.
EnglishThey're probably about on a par with the soldiers in King Wargun's army.'
Körülbelül olyanok, mint Wargun király reguláris hadseregének katonái.
EnglishI am afraid that is par for the course for British participation in the EU.
Attól tartok, ezt már megszokhattuk az EU-ban a brit képviselőktől.
EnglishOh, of course he'd known the pleasures of the flesh, that was par for the course.
Õ persze, ismerte a hús örömeit, ez hozzátartozott az élethez.
EnglishWhy in golf is it good to shoot under par... but a sub-par performance in anything else is bad?
Miért jó a golfban, ha az előírt alatt ütsz, de ha pont annyit vagy többet az rossz?
EnglishIt is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
Jó szerződés; történetileg egészen biztosan felér Maastrichttal.
EnglishSome of them clattered on the windows of the feasting-hall and the par-lor.
Néhány szilánk bekopogtatott a lakomaterem és a társalgó ablakain.
EnglishThe European Ombudsman is the institution par excellence for receiving citizens' complaints.
Az európai ombudsman kiváló intézmény a polgárok panaszainak fogadására.
EnglishTerror is one of the most hideous crimes at par with genocide and war crimes.
A terrorizmus az egyik legförtelmesebb bűn, amely egyenértékű a népirtással és a háborús bűnökkel.
EnglishAnd the life expectancy was 35 to 40 years, on par with Afghanistan today.
A várható életkor pedig 35 és 40 között, mint ma Afganisztánban.
EnglishI want to make the Belgian Presidency a social presidency par excellence.
Szeretném, ha a belga elnökség valódi szociális elnökség lenne.
EnglishUnfortunately, the results from Copenhagen were well below par in the circumstances.
Sajnálatos módon a koppenhágai eredmények a körülményekhez képest jóval elmaradtak a várakozásoktól.
EnglishAbout on a par with jetting to the moon with a stick of dynamite stuck---er---riding on dynamite sticks...
Mintha valaki dinamitrúddal röpül föl a Holdba, vagyis robbanótölteten nyargal
EnglishCalculates the price per 100 currency units of par value of a non-interest- bearing security.
Egy nem kamatozó értékpapír 100 pénzegységre eső árát számítja ki.

Hasonló fordítások a(z) "at par" szóra magyarul

at
Hungarian
par főnév
at large határozószó
at one go
at a quick pace
Hungarian