angol-magyar fordítás erre a szóra: at once

EN

"at once" magyar fordítás

EN

at once {melléknév}

volume_up
at once (és: straight)
The correction was inputted at once, and the world returned to normal.
A kiírást azonnal helyesbítették, s a világ visszazökkent megszokott menetébe.
His search was thorough and they could see at once that it was futile.
Alaposan végigkutatta a szikla alját, s azonnal látták, hogy eredménytelenül.
He started to howl at once, and again hunched over as if struck by bad cramps.
Azonnal üvölteni kezdett, és ismét összegörnyedt, mintha súlyos görcsök gyötörnék.
At once, a great marble statue of an angel startled me.
Elsőnek mindjárt találtam egy döbbenetes, nagy márványangyalt.
Robbie Delray, smiling, raised his hands, and the babble quieted almost at once.
Robbie Delray mosolyogva felemelte mindkét kezét, s a terefere szinte mindjárt megszűnt.
Gaunt said, laughing, and Nettle relaxed at once.
- nevetett Gaunt, és Nettie mindjárt megnyugodott.

Példamondatok a(z) "at once" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey learned at once that there was no license for Robert J. Taylor of 1353 N.W.
Azonnal tisztázták, hogy nincs kiadva semmiféle vezetői jogosítvány az 1353 N.W.
EnglishOnce it had something to do with those damn hedges clipped to look like animals.
Egyszer azzal az ocsmány állat formájúra vágott élő sövénnyel volt kapcsolatban.
EnglishUp until a month ago he went once a week, now it's at least three times a week.
Egy hónappal ezelőttig hetente egyszer ment, azóta legalább háromszor egy héten.
EnglishI would just point out once more that your Group was evidently not in agreement.
Ismét rámutatnék, hogy az Ön képviselőcsoportja nyilvánvalóan nem értett egyet.
EnglishAnd they'd know, once and for all, that he was of the Tribe of the Razor-Eaters.
És akkor majd, akkor végre, megtudják, hogy a Pengeevők Törzsének volt a tagja.
EnglishHad she said that once before, long ago, in the blue-green silence of the trees?
Nem mondta már ezt egyszer, sok-sok idővel ezelőtt, a fák kékeszöld csöndjében?
EnglishOnce more there was a bowl, and money was put in it, but for what I did not know.
Ismét előkerült egy tálka, és pénzt is tettek bele, de nem tudtam, milyen célra.
EnglishThen Jabba leaned forward and once again fastened his malevolent eyes on Greedo.
Ekkor Jabba előrehajolt, és ismét Greedóra függesztette rosszindulatú tekintetét.
EnglishOnce again, people are going to die, and we are going to say we are powerless.
Újra meg fognak halni emberek, és azt fogjuk mondani, hogy tehetetlenek vagyunk.
EnglishYou carry your man to bed at once, and undress him to see that he is not dying.
Emberünket azonnal ágyra fekteti és levetkőzteti, hogy megtudja, nincs-e halálán.
EnglishAnd he was vaguely aware that he'd once seen her in that desperate gesture before.
A férfinak úgy rémlett, hogy már máskor is látta ezt a kétségbeesett mozdulatot.
EnglishOnce contact was made, even the smallest distraction could be life-threatening.
Ha egyszer létrejött a kapcsolat, a legcsekélyebb lazítás is életveszélyes lehet.
EnglishTo conclude, I once again congratulate the rapporteur and the shadow rapporteurs.
Végezetül még egyszer szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyékelőadóknak.
EnglishOnce a beaten-down colony of Japan, they were now tough, and very, very proud.
Japán egykor leigazolt gyarmatából erős és nagyon, de nagyon büszke ország lett.
EnglishOnce they have broken through her wall, they will move quickly to destroy her.
Mihelyt a démonok áttörnek a falon, legelőször is meg akarják semmisíteni a fát.
EnglishThe tiny glints of red glimmered once in the thinning green mist and disappeared.
A két pici, rőt szilánk még egyet villant a gyérülő zöld ködben, aztán kihunyt.
EnglishOnce themulefa began to build the platform for Mary, they worked quickly and well.
A mulefák példás gyorsasággal és pontossággal kivitelezték az emelvényt Marynek.
EnglishOnce a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
Ha egy hajó használhatatlanná válik, nekünk sem szabad hajóként gondolkodni róla.
EnglishNow it seemed the monks, who had only been in the vestibule, once again appeared.
Ismét felbukkantak a szerzetesek, akik, úgy látszik, csak az előteremig mentek.
EnglishOn behalf of the rapporteur, I would once again like to thank everyone involved.
Az előadó nevében szeretnék ismételten köszönetet mondani minden résztvevőnek.

Szinonimák (angolul) a(z) at once szóra:

at once
all at once

Hasonló fordítások a(z) "at once" szóra magyarul

once határozószó
Hungarian
at
Hungarian
at large határozószó
at one go
at a quick pace
Hungarian
all at once határozószó
Hungarian
at a great pace
Hungarian
at peep of day
Hungarian
at any rate
at home határozószó
at a good pace
Hungarian
at dead of night
Hungarian