angol-magyar fordítás erre a szóra: at night-time

EN

"at night-time" magyar fordítás

EN

at night-time {határozószó}

volume_up
To the curious incident of the dog in the night-time.
-A kutya különös viselkedésére aznap éjszaka.
Az éjszaka magányos időszak a seregben.
But at night time when there was nothing to do and the house was all empty, I'd always think of Jenny.
De éjszaka, amikor nem volt mit csinálni, és üres volt a ház, mindig Jennyre gondoltam.

Példamondatok a(z) "at night-time" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShould we not make night-time transport obligatory in the latter case?
Utóbbi esetben nem kellene kötelezővé tennünk az éjszakai szállítást?
EnglishAt the moment, Member States can define night time themselves.
Jelenleg a tagállamok maguk határozhatják meg az éjszakai munka idejét.
EnglishAs you know, night time in Finland is different to night time in Italy.
Mint azt Önök is tudják, az éjszakai munkaidő igen eltérő például Finnországban és Olaszországban.
EnglishFor some reason the usually empty night-time streets of Cimmura were awash with people.
Cimmura rendszerint elhagyatott utcáin ma zajlott az élet.
EnglishBut at night time when there was nothing to do and the house was all empty, I'd always think of Jenny.
De éjszaka, amikor nem volt mit csinálni, és üres volt a ház, mindig Jennyre gondoltam.
EnglishWho would see smoke at night-time, anyway?
Jack rájuk mosolygott, aztán a kagylót meglengetve csöndet kért.
EnglishTo the curious incident of the dog in the night-time.
-A kutya különös viselkedésére aznap éjszaka.
EnglishIt was a pleasant way to pass the night-time hours, and it kept his mind occupied and out of mischief.
Kellemes gondolat volt, segített elütni az unalmas éjszakai órákat, és megakadályozta, hogy helytelen dolgokon gondolkodjon.
EnglishNight time in the army is alonely time.
EnglishThe dog did nothing in the night-time.
EnglishIt's night-time,' Meland replied.
Legalábbis nagyon remélem, az ő érdekükben.
EnglishThe window was open , and the night breeze billowed the gauze curtains and carried with it the night-time sounds of Chyrellos far below.
Az ablak nyitva volt, az éjszakai szél lágyan lobogtatta a fátyolszerű függönyöket, és messzire vitte az éjszakai Chyrellos hangjait.
EnglishI hope that in the future we will have an opportunity to discuss these questions not only at the night-time sessions, but also during the day.
Remélem, hogy a jövőben nemcsak éjszakai, hanem nappali üléseken is lehetőségünk nyílik majd ezeknek a kérdéseknek a megvitatására.
EnglishShe discovered a minor but interesting fact of life that night: time speeds by fastest when you are eavesdropping on conversations about yourself.
Ezen az estén fedezte fel azt a nem túl jelentős, mégis érdekes tényt, miszerint az idő akkor repül a leggyorsabban, ha az ember arra fülel, amit róla beszélnek.
EnglishI do not know whether he has ever sat in a national parliament, but there, one becomes accustomed to holding night-time sessions, and for me, this is not an ungodly hour.
Nem tudom, ő volt-e nemzeti parlamenti képviselő, itt azonban az ember hozzászokik az éjjeli ülésszakokhoz, számomra pedig ez nem áldatlan óra.
EnglishThe sneezing dean was out cruising the night-time campus, with a new spotlight mounted on his car, when he was halted by a freshly recruited patrolman from campus security.
A tüsszögő dékán kinn cirkált kocsijával, és az iskola éjjeli sötétbe borult parkját új fényszóróval pásztázta, mikor az őrszolgálat frissen toborzott őrszeme megállította.
EnglishAt the late-night negotiations at the Nice summit the Member States were generally reliant on how awake a single man, a Head of State or Government, was during the night-time hours.
A nizzai csúcs késő esti tárgyalásain a tagállamok általában attól függtek, hogy egyetlen ember, egy állam vagy kormány feje mennyire őrizte meg az éberségét az éjszakai órákban.

Hasonló fordítások a(z) "at night-time" szóra magyarul

at
Hungarian
night főnév
night melléknév
time főnév
at the appointed time