angol-magyar fordítás erre a szóra: at my house

EN

"at my house" magyar fordítás

EN

at my house

volume_up
The spy within my house-the spy who warned the Demons that you would be at Paranor.
A kém a házamban a kém, aki figyelmeztette a démonokat, hogy Paranorban leszel!
Husband or no, no one shall handle any woman roughly in my house.
Ura vagy, vagy sem, az én házamban senki nem viselkedhet így asszonnyal!
You were unconsciously peeping Mary and me all the while you were in my house.
Ösztönösen fürkészted Maryt is, engem is, egész idő alatt, amíg a házamban éltél.
You don't need to worry about what happens at my house.
Felesleges azon aggódnod, hogy mi történik az én otthonomban.

Példamondatok a(z) "at my house" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou were unconsciously peeping Mary and me all the while you were in my house.
Ösztönösen fürkészted Maryt is, engem is, egész idő alatt, amíg a házamban éltél.
EnglishThe spy within my house-the spy who warned the Demons that you would be at Paranor.
A kém a házamban a kém, aki figyelmeztette a démonokat, hogy Paranorban leszel!
EnglishSecond, I haven't got a housekeeper--a couple of giggling girls run my house.
Kettő: nekem nincs házvezetőnőm, két állandóan vihorászó leányzó gondoskodik rólam.
EnglishThis is a UFO shot from my house in Altadena, California, looking down over Pasadena.
Ez az UFO-t a házamból fotóztam Altadenában, Californiában, Pasadena irányába.
EnglishCome, we must go over to my house and set the stage for my little performance.'
Jöjjön, át kell mennünk hozzám, be kell rendeznünk a színpadot az én kis előadásomhoz.
EnglishFor I fear that already you have come too late, only to see the last days of my house.
Mert félek, hogy későn értél ide, csak hogy házam végnapjainak szemtanúja légy.
EnglishAnd had you let me escape, I would have taken you to my house on the Bay of Naples.
Ha engedtél volna elszökni, csakugyan elvittelek volna a neapolisi villámba.
EnglishWe of my house are not of the line of Elendil. though the blood of Númenor is in us.
A mi házunk tagjai nem Elendil leszármazottai, bár mibennünk is númenori vér folyik.
EnglishThere are the lights of my house, he murmured, pointing to a glimmer among the trees.
-Az ott az én házam - mormolta, és a fák közt pislákoló fények felé bökött.
EnglishYou're like a stray dog that wandered into my house one day looking for a belly rub.
Te egy kóbor kutya vagy, aki betévedt a házamba, mikor finom húst szagolt.
EnglishI unlocked my house, went into the living room, and picked up the telephone.
Otthon kinyitottam az ajtót, a nappaliba siettem, és felvettem a telefont.
EnglishThen, for God's sake, what was this dark business which was acted in my house last night?
Akkor, az isten szerelmére, miféle sötét dolog történt a házamban tegnap éjjel?
EnglishMy profession is a midwife, and I have many ladies that come to my house to lie in.
Bábaasszony a foglalkozásom, és sok hölgy van, aki mindig az én házamba jön lebetegedni.
EnglishI wish to enter my house, but he won't let me, Yu Chun an­swered, pointing at the sergeant.
Be szeretnék jutni a házamba, de nem engednek be mutatott az őrmesterre Jü Csun.
EnglishIn my house they walled me up, with bloating corpses of my brothers and sisters.
Engem befalaztak a házamba, fivéreim és nővéreim püffedt hullái közé.
EnglishAnd Allen had teased me over the phone about all the swans in my house of marble and gold.
Allen ugratott a telefonban, hogy a házam tele van márvány- és aranyhattyúkkal.
EnglishNo officer is ever to enter into my house again, nor even to pass through the village.
Az én házamba katonatiszt többé be nem teszi a lábát - még a falun sem mehet keresztül.
EnglishI am loath to let him enter my house; he is said to be a pertinacious guest.
Nem szívesen engedem be a házamba, ugyanis hálátlan vendég hírében áll.
EnglishReturning to my house, I discovered with horror that it was already in flames.
Be kellett látnom, hogy semmit sem tehetek a halandók megsegítésére.
EnglishI've done my best to imagine what Petey must have felt when he came into my house.
Igyekeztem elképzelni, mit érezhetett Petey, amikor a házamba jött.

Hasonló fordítások a(z) "at my house" szóra magyarul

my névmás
Hungarian
at
Hungarian
house főnév