angol-magyar fordítás erre a szóra: at long range

EN

"at long range" magyar fordítás

EN

at long range

volume_up

Példamondatok a(z) "at long range" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBecause now you believe that you may act in humanity's long-range interest?
Azért, mert azt hiszed, hogy talán ez emberiség hosszú távú érdekeit szolgálod?
EnglishIt was a long-range crossing snapshot, too-he must've been carrying PL-9 missiles.
Nagy távolságú, keresztező lövés volt; biztosan PL-9-es rakétáik vannak.
EnglishOther people look methodical and tidy only because they're at long range.
A kettes számrendszer az az univerzális kód, aminek segítségével beszélgethetünk a Köddel.
EnglishOnly thirty-two long-range strike aircraft, most of which are over forty years old?
Csupán harminckét nagy hatósugarú csapásmérő repülőgép, amelyek többsége több mint negyvenéves?
EnglishFemale Voice: Long range laser scanning by sending out a pulse that's a laser beam of light.
Női hang: Nagy hatótávolságú lézer szkennelés lézersugár kibocsájtásával.
EnglishThe Hong Lung did carry two more long-range missiles, the Fei Lung-9 supersonic missiles.
A Hong Lungnak két további nagy hatósugarú rakétája van, a Fei Lung-9-es szuperszonikus rakéták.
EnglishSoon I would have to try some long-range fixing of this problem.
Rövidesen valami hosszú távú megoldást kell találnom erre a problémára.
EnglishWe're being scanned at long range! the detector operator snapped.
Hosszú távú pásztázónyalábba kerültünk! kiáltott fel a felderítőtiszt.
EnglishInst also wore a medical kit and long-range communicator.
Instnél volt orvosi felszerelés és nagy hatótávolságú kommunikációs eszköz is.
EnglishMy only hope was the advanced medicines that must be carried by any long-range explorer.
Az egyetlen reményem a fejlett gyógyszerekben van, amit minden felfedező magával kell hogy vigyen.
EnglishThey speculate the shot was fired from a high-powered rifle at long range.
Azt gyanították, hogy egy erős puskával lőttek rá messziről.
EnglishThe long-range over-the-horizon radars would have picked up the tracks of international missiles long ago.
A nagy hatósugarú radarok régen kiszúrták volna az interkontinentális rakétákat.
EnglishGet back on long range and get a fix on those fighters.
Álljon vissza a nagyhatósugarú radarra, és keresse meg a vadászgépeket.
EnglishA long- range comlink unit in backpack form was fastened to the smooth slate by suction-support webbing.
A palára hátizsákba csomagolt hosszú hatótávú adóvevő volt erősítve tapadókorongos hálóval.
EnglishCaptain, the long-range antenna feeder has shorted out.
Kapitány, a nagy hatótávolságú antenna tápvezeték rövidre záródott.
EnglishOur Strategic Defense Initiative was called Star Wars for a reason-it was meant as a futuristic, long-range plan.
Soha nem hittük, hogy az ezredforduló előtt működésbe helyezhetők lennének.
English(CS) There is huge proliferation of medium and medium-long range carriers at the start of the 21st century.
(CS) A 21. század elején nagyon elterjedtek a közepes és közepes-nagy hatótávolságú hordozók.
EnglishDon't you think Olivaw will corne up with something beneficial to humanity's long-range good?
Nem bízik benne, hogy Olivaw tényleg kitalál valamit, ami az emberiség hosszú távú érdekeit fogja szolgálni?
EnglishThe Sukhois with long-range fuel tanks headed southeast, re- maining well outside Japanese airspace.
A hatalmas üzemanyagtankkal rendelkező Szuhojok délkelet felé tartottak, jócskán a japán légtéren kívül.
EnglishHis long-range destination was still the eggshell ship floating a few miles away.
Hosszú távú célja még mindig a mérföldekre lévő tojáshéj-hajó volt, de először az imént látott felderítőt akarta átkutatni.