EN

at length {határozószó} [idióma]

volume_up
There is another matter, he said at length, as if thinking aloud.
Volna még valami mondta végül, mint aki hangosan gondolkodik.
At length as they passed down upon the moor, the tumult faded in the distance.
Végül lejutottak a lápra, és a tumultus elhalkult a távolban.
It was late in the night when at length they reached firmer ground again.
Már késő éjszaka volt, mire végül szilárdabb talajra értek.

Példamondatok a(z) "at length" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe slid out of the full-length fox and folded it on the chair across the table.
Abby kibújt a hosszú rókaszőr bundából, és az asztal túloldalán lévő székre tette.
EnglishThere have been errors which are statistically normal in a vote of this length.
Vannak hibák, melyek statisztikailag normálisak egy ilyen hosszúságú szavazásban.
EnglishWould I see this invisible captain at length, and would he restore me to liberty?
Megpillanthatom-e ezt a láthatatlan kapitányt, és visszaadja-e a szabadságomat?
EnglishWhen I finished applying them, there in the full-length mirror was my younger self.
Mikor végeztem velük, a földig érő tükörben ifjúkori önmagamat pillantottam meg.
EnglishShe went out on the deck, walked the length of it, studied the pilings, the water.
Rowan kiment a teraszra, végigsétált rajta, megvizsgálta a cölöpöket, a vizet.
EnglishBut like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
De mint minden feszültség alatt álló vezeték, ez is menthetetlenül antennává vált.
EnglishUp front, she had a cabin whose roof extended the forward third of her length.
Elöl volt egy kabinja, amelynek teteje végignyúlt a hajótest elsőő harmada fölött.
EnglishThis specimen is over a mile in thickness and about a mile and a half in length.
Ez a példány több mint másfél kilométer széles, és két és fél kilométer hosszú volt.
EnglishHis height I know that you might roughly judge from the length of his stride.
Tudom, hogy a testmagasságot nagyjából meg tudja állapítani a lépés hosszából.
English'His hair's the same length, but the part's on the right instead of the left.
- A haja ugyanolyan hosszú, de a választék a jobb oldalán van és nem a balon.
EnglishBut what has this to do with the length of the road from Avalon? asked Igraine.
- És mi köze ennek az Avalonba vezető út hosszúságához? - kérdezte Igraine.
EnglishIt was a good view of downtown, along the broad straight length of Market Street.
Innen jó kilátás nyílt a belvárosra, a Vásártér utca egyenes, hosszú szakasza mentén.
EnglishInix lizards grew to a length of sixteen feet and weighed up to two tons.
Az inix gyíkok tizenhat láb magasra is megnőttek, és mintegy két tonnát nyomtak.
EnglishAnd both my adopted daughter and young Peter Aage have talked of you at length.
Azonkívül a nevelt lányom és az ifjú Peter Aage is ódákat zengtek magáról.
EnglishThreats, bargains and compromises were proscribed by the length of Letherü steel.
A fenyegetőzést, ügyeskedést és kompromisszumokat kiiktatja a lether acél.
EnglishHe had a white beard and shoulder-length white hair, very clean and curly.
Fehér szakálla és vállig érő egyenes, fehér haja volt, nagyon tiszta és hullámos.
EnglishThe clothesline closest to the garden was hung with sheets along its entire length.
A konyhakerthez legközelebbi szárítókötél teljes hosszában lepedők libegtek.
English- AN ORDINARY A-BASE STAND OF APPROXIMATELY 28 CM LENGTH WITH AN 80 CM STEM ,
- egy közönséges A-alapú állvány, körülbelül 28 cm hosszú, 80 cm-es rúddal,
English- the maximum length must not be more than 1,5 times the length of the tested cylinder.
- maximális hosszuk nem nagyobb, mint a vizsgált palack hosszának másfélszerese.
EnglishThe jumper rode up, revealing a momentary heart-stopping length of thigh.
Szvettere-blúza fölcsúszott, s lélegzetállító araszt mutatott a dereka tájáról.

Szinonimák (angolul) a(z) at length szóra:

at length
English

Hasonló fordítások a(z) "at length" szóra magyarul

at
Hungarian
length főnév
at large határozószó
at one go
at a quick pace
Hungarian
at a great pace
Hungarian
at peep of day
Hungarian
at any rate
at home határozószó
at a good pace
Hungarian