EN

at home {határozószó}

volume_up
1. általános
at home (és: indoors)
So she takes a look when she thinks he isn't home, but he really is home.
Be is kukkant, amikor azt hiszi, a férje nincs otthon, de valójában persze otthon van.
At home, by pressing ahead with the anti-discrimination directive.
Otthon, a megkülönböztetésellenes irányelv elfogadtatásának szorgalmazásával.
At home, I'd go right to Bernie, but I'm not at home...
Otthon egyenesen Bernie-hez mennék, de nem vagyok otthon.
at home
Hungary is at home here in Europe, and is worthy of holding the Presidency.
Magyarország itthon van Európában, méltó az elnökségre.
Mr Komorowski, we warmly welcome you to this your home, the European Parliament.
Komorowski úr, Szeretettel üdvözöljük itthon, az Európai Parlamentben.
Tense with determination, Viola said, We'll stay home, have a little party, just ourselves.
- Rendben van, itthon maradunk, és itthon ünneplünk hármasban - bólintott Viola elszántan.
2. sportok
Also, let us not forget that the EU needs to deliver here at home and to lead by example.
Azt se felejtsük el, hogy az EU-nak itt hazai pályán kell teljesítenie és példát mutatnia.
Mennyire tudunk jók lenni hazai pályán?
A Kentucky mindig durva hazai pályán.

Példamondatok a(z) "at home" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRonnie and Syd followed them to Waterloo Bridge, then turned back and went home.
Ronnie és Syd követték őket a Waterloo hídig, aztán megfordultak és hazamentek.
EnglishNothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
Semmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
EnglishWhen I'm thirsty and make it to South Ward or the docks, never my home streets.
- Amikor szomjas vagyok, elmegyek a Déli negyedbe, de sosem a saját környékemen.
EnglishThe years I'd spend on this mission, the distance it has taken me away from home.
Annyi évet töltöttem ebben a küldetésben, olyan távolra vetődtem az otthonomtól.
EnglishAnd if we were such a thing as married would you practice your trade in the home?
És ha történetesen férj-feleség lennénk, akkor otthon is űznéd a mesterségedet?
EnglishShe went home to Malta with a necklace made out of shells from marine turtles.
A nyaralás során vett egy nyakláncot, mely tengeri teknősök páncéljából készült.
English'I'll bet there's only one color on his home planet,' Dan said to the empty room.
- Szerintem azon a bolygón csak egy színt ismernek - mondta Dan az üres szobának.
EnglishPerhaps what he'd really wanted was the tension of the,rest home to last forever.
Talán jobb lett volna, ha Eliot hátralévő életére a veteránotthonba kényszerül.
English'If you imagine that I'm going home to flunk it over,' I said, 'you're mistaken.
- Ha azt hiszi, hogy hazamegyek és gondolkodom rajta - mondtam -, akkor téved.
EnglishI'd come running home as soon as I was made to do something I didn't want to do.
Rohanvást jövök én haza, mihelyt olyasmit kell tennem, ami kedvem ellenére vagyon.
EnglishI was petrified about coming home after all these years, she said to Karabekian.
Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök mondta Karabekiannak.
EnglishIf Winkler leaves and heads for home, I want him to be allowed to go in peace.
Ha Winkler távozik, és hazaindulna, szeretném, ha engednék, hogy békében menjen.
EnglishTHERE ARE EVEN MORE rental cars in the driveway when I arrive home after nine.
Amikor valamivel kilenc után ráhajtok a kocsifeljáróra, még több bérautót látok.
EnglishAnd then the dream is that you'll be able to, from home, customize your chair.
Az álom az, hogy otthonról fogjuk tudni átalakítani, testre szabni a székünket.
EnglishIf I hadn't dissipated so in Penza I'd have had enough money to get home with.
Csak Penzában ne kezdtem volna el mulatni - futotta volna abból a pénzből hazáig!
EnglishAn ominous foreboding paralyzed every home from Baffin Island to the Falklands.
Baljós előérzet ítélt bénaságra minden családot a Baffin-szigettől a Falklandokig.
EnglishEvery time a word goes home you notice it - if you are watching for such a thing.
Bármelyik szó elhangzása alátámaszthatja, ha az ember agya erre van beállítva.
EnglishThey were only several hun- dred strong, with twice as many archers as Home Guard.
Csupán néhány százan voltak, és kétszer annyi íjász kísérte őket a Honi Gárdából.
EnglishHe was there, according to family legend, when they hammered home the golden spike.
A családi legenda szerint jelen volt, mikor az aranyszegecset a helyére ütötték.
EnglishThe single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Az egységes piac 500 millió állampolgár és 20 milliónál is több üzlet otthona.

Hasonló fordítások a(z) "at home" szóra magyarul

at
Hungarian
home főnév
home melléknév