EN

at heart [idióma]

volume_up
In his heart, he believed he could actually stop the killing.'
A szíve mélyén abban hitt, hogy megálljt parancsolhat a vérengzésnek.
In her heart she could forgive him every crime he perpetrated as long as the dope kept coming.
Szíve mélyén mindent megbocsátott neki, ha az anyag rendesen megérkezett.
Bremen felt the snake within spring deep into his heart.
Bremen érezte a szíve mélyén összetekeredett kígyót.

Példamondatok a(z) "at heart" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
EnglishThe old wound throbbed with pain and a great chill spread towards Frodo's heart.
A régi seb most fájdalmasan lüktetett, s halálos hideg kúszott Frodó szíve felé.
Englishshe gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
Jaj, te jó Isten! zihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
EnglishHis heart, which had begun to slow down, began to do its Morse-code number again.
A szíve, amely eddig már ismét lassabban vert, most megint elkezdte a morzézást.
EnglishOnly the pure of heart can ever hope to wield the Force's power with any success.
Csak a tiszta szív remélheti, hogy valaha sikerrel forgathatja az Erő fegyverét.
EnglishThe old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
Ha már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
EnglishEven so, my heart hammered so loudly that I was sure the minister could hear it.
A szívem azonban így is olyan hangosan vert, hogy a lelkész bizonyára meghallotta.
EnglishMy heart speaks clearly at last: the fate of the Bearer is in my hands no longer.
A szívem végre világosan szól: a Gyűrűhordozó sorsa immár nincs az én kezemben.
EnglishIn the heart of the agonizing chaos Halaster vowed to return to the Nine Hells.
Az iszonyatos kínok közt Halaster megesküdött, hogy visszatér a Kilenc Pokolba.
EnglishMy uncle, Burt Baskin of Baskin-Robbins, dies at the age of 51 of a heart attack.
A nagybátyám, Burke Baskin a Baskin&Robinsból 51 évesen szívinfarktusban hal meg.
EnglishHer heart, which had been slowing down, broke into that nasty, scary sprint again.
A szíve újra kellemetlen loholásba kezdett, pedig már kezdett megint lassítani.
EnglishCynthia with the top button of her uniform undone so she could show me her heart.
Cynthia, aki kigombolta a ruhája legfelső gombját, hogy megmutassa nekem a szívét.
EnglishShe took the last few steps haltingly, her heart pounding, her throat constricted.
Egyik kezével megkapaszkodott az ágyrácsban, a másikat pedig Tina felé nyújtotta.
EnglishHe lay in bed looking at the ceiling, his throat dry and his heart beating fast.
Feküdt az ágyban, és nézte a mennyezetet; torka kiszáradt; és hevesen vert a szíve.
EnglishMarjorie was a first-class cook and the way to her heart lay through her cooking.
Marjorie elsőrangú szakácsnő volt, és szívéhez a főztjén keresztül vezetett az út.
EnglishHis heart jumped to his throat as one section of the brush moved ever so slightly.
Shea sietve körülnézett, pillantása megakadt tőlük balra egy nagy bokorcsoporton.
EnglishSo it is behaviour we have to change, and this is at the heart of this report.
Tehát nekünk a hozzáállást kell megváltoztatnunk, és ez adja a jelentés lényegét.
EnglishTherefore, the economy and jobs will be at the heart of the summit's discussions.
Ezért a gazdaság és a munkahelyek lesznek a találkozó megbeszéléseinek fő pontjai.
EnglishIn two seconds it was in his bloodstream, and the first seizure hit his heart.
Két másodperc múlva a véráramba került, és az első roham már el is érte a szívét.
EnglishI always got the impression the criminal classes were quite puritanical at heart.
Mindig az volt a benyomásom, hogy a bűnözők elég merev erkölcsi felfogást vallanak.

Szinonimák (angolul) a(z) at heart szóra:

at heart

Hasonló fordítások a(z) "at heart" szóra magyarul

at
Hungarian
heart főnév
at large határozószó
at one go
at a quick pace
Hungarian
at a great pace
Hungarian