angol-magyar fordítás erre a szóra: at haphazard

EN

"at haphazard" magyar fordítás

EN

at haphazard

volume_up
And then the recruits were given new names in the most haphazard fashion, and were assigned to the factories, the construction gangs, the administrative staff, or to the Army of Mars.
Ezek után az újoncoknak találomra új nevet adtak, és ki-ki megkapta beosztását, gyárba, útépítésre, a tisztviselői karba vagy a Mars hadseregébe.

Példamondatok a(z) "at haphazard" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut the entire DEFCON system was more haphazard than one might imagine.
A tengeralattjárók esetében azonban nem ilyen egyértelmű a helyzet.
EnglishAny haphazard decisions may be fatal if we do not pay the utmost attention.
Az ötletszerűen meghozott döntések végzetesek lehetnek, ha nem a legnagyobb gondossággal járunk el.
EnglishHe knew then that men died at haphazard like that, and lived only while blind chance spared them.
Ráébredt, hogy az ember halála a véletlen függvénye, és élete a vakszerencse játékszere.
EnglishThe phase of largely haphazard cooperation, then, is giving way to a period of more intensive coordination.
A nagyon esetleges együttműködés időszaka most utat ad az intenzívebb együttműködésnek.
EnglishWhere consumer laws have been transposed, enforcement is often patchy and haphazard.
Ha még sor is került a fogyasztóvédelmi jogszabályok átültetésére, a végrehajtás gyakran hiányos és rendszertelen.
EnglishYuri looked ill, worse than ever, and his haphazard jeans and shirt were far too light for the chilly air.
Yuri még betegebbnek tűnt, slampos farmerja, inge túlságosan lenge viselet volt a csípős hidegben.
EnglishHis movement looked deceptively awkward, almost haphazard.
Mozdulata szinte ügyetlennek, igen kockázatosnak tűnt.
EnglishHowever, this is not happening and, on the contrary, the procedure for determining this support has been haphazard and arbitrary.
Ez ellenben nincsen így: a támogatás megítélésének folyamata ötletszerű és önkényes.
EnglishBut they cant figure the haphazard nature of it all, either.
A véletlenszerűű eloszlást őők sem értik.
EnglishPeople seem very haphazard down here, but I suppose they are justified in trusting to the honesty of the local people.
Mr. Treves azonban udvariasan kitért előle, azzal mentegetődzve, hogy rövidesen el kell indulnia hazafelé.
EnglishTo say that suspicions had arisen because of a haphazard suggestion thrown out by a silly woman would be ill-advised.
Nem lenne tanácsos, ha azt mondaná, hogy egy zavaros nő szeszélyes megjegyzése keltette fel a család gyanúját.
EnglishNot death-which was frequent, haphazard, and generally deemed to be sad but meaningless-but the birth of a new person.
Nem a halál - az gyakori volt, kiszámíthatatlan, általában szomorú, bár értelmetlen -, hanem az új élet születése.
EnglishThey seemed desultory, almost haphazard.
Ötletszerűnek, csaknem rendszertelennek tűntek.
EnglishDown here, the fittings were rustier, the dwellings more haphazard, but Kham felt more comfortable in these parts.
A zárak itt rozsdásabbak, az épületek romosabbak voltak, Kham azonban sokkal jobban érezte magát az Alvilág ezen részén.
EnglishThat would account for the haphazard choice - but I haven't the least idea what question or questions were the important ones?
Ez megmagyarázná, miért voltak olyan ötletszerűek a kérdések, de fogalmam sincs, melyik kérdés volt fontos...
EnglishThey seemed entirely haphazard.
Látszólag teljesen rendszertelenül történtek.
EnglishThe lighted tiles of the ceil formed haphazard puzzle patterns, their condition far worse than any such yet seen on Trantor.
A mennyezeti világítótestek közül jó néhány nem működött, az építmény sokkal rosszabb állapotban volt, mint a trantori terminálok.
EnglishThe nature of the legislation demanded a num- ber of pens, one for each letter of his name, which made the signing a lengthy and haphazard process.
A törvényhozás előírásai miatt sok példány kellett, ami az aláírás folyamatát hosszas és kényes műveletté tette.
EnglishHaphazard shelters had been built against the walls of the little town, and against the buttresses of the Cathedral, and hovels covered the valley floor.
Szükségszállásokat eszkábáltak a városfalak mentén, a székesegyház támpillérei alatt, viskók nőttek ki a völgyből.
EnglishBut its haphazard.

Hasonló fordítások a(z) "at haphazard" szóra magyarul

at
Hungarian
haphazard melléknév
haphazard határozószó
Hungarian
at large határozószó
at one go
at a quick pace
Hungarian
at a great pace
Hungarian
at peep of day
Hungarian
at any rate
at home határozószó
at a good pace
Hungarian