angol-magyar fordítás erre a szóra: at first sight

EN

"at first sight" magyar fordítás

EN

at first sight {határozószó}

volume_up
at first sight (és: first off)
The proposal for integration might seem complex at first sight.
Az egységbe rendezésre irányuló javaslat első látásra bonyolultnak tűik.
At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
Első látásra az Európa és Afrika közötti víz egyáltalán nem tűnik mélynek.
I must have been 19 and a half then, and it was love at first sight.
Én 19 és fél lehettem, és szerelem volt első látásra.
It is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.
Csak első pillantásra tűnik úgy, hogy ez a rendelet megterheli a vasúti vállalatokat.
Poirot is rather odd at first sight, I admit, Hastings agreed.
- Poirot az első pillantásra csakugyan kissé furcsának tetszik - ismerte el Hastings.
Első pillantásra észre se lehet venni azt az épületet.
at first sight
Let me begin with something that at first sight does not seem to have much to do with space, namely the Balkan war.
Engedjék meg, hogy olyan témával kezdjek, aminek látszólag nincs sok köze az űrhöz: a Délszláv háborúval.

Példamondatok a(z) "at first sight" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFor those whom I have not met before, I want this to be love at first sight.
Azt akarom, hogy azok, akikkel még nem találkoztam, első látásra szeressenek belém.
EnglishEven three days after his first sight, the size of her took his breath away.
Még három nappal azután is, hogy előőször látta, elakadt a lélegzete a nagyságától.
EnglishAt first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
Első látásra az Európa és Afrika közötti víz egyáltalán nem tűnik mélynek.
EnglishBut I admit that at first sight the state of affairs at the front horrified me.
De meg kell vallanom, a fronton uralkodó állapotok először megrémítettek.
EnglishAt the first sight of him, I drew back away from the casement and closed my eyes.
Ahogy megláttam, visszahőköltem az ablakkerettől, és behunytam a szemem.
EnglishAll that she'd found unnerving about him at first sight remained unnerving.
Amit első látásra nyugtalanítónak talált benne, az továbbra is ilyen hatással volt rá.
EnglishMorgaine found that she was stiffening her mind and heart against the first sight of Igraine.
Morgaine azon kapta magát, hogy megkeményíti a szívét és a tudatát Igraine ellen.
EnglishThe first sight of him did something to her, twisted her heart round so that it almost hurt.
Egy bizonyos: nagyon, nagyon vigyáznia kell, hogy könnyed és elfogulatlan maradjon.
EnglishNone of them at first sight appeared like murderers, but there was much investigation to be done.
Egyikük sem tűnt fel gyilkosnak, de még sok- mindenről meg kellett bizonyosodnom.
EnglishAt first sight, the effects of this Regulation on external trade are minimal.
Első ránézésre, e rendelet hatása a külkereskedelemre, minimális.
EnglishOnly Simon's first sight of the trading port, hours later, was in a manner reassuring.
Csak amikor órákkal később Simon meglátta a kikötőt, az öntött valamiféle bizakodást beléjük.
EnglishAt first sight it might have been a poster, so seemingly crude were its contrasts.
Első pillantásra plakátnak is nézhette volna az ember, olyan rikítóan élesek voltak a kontrasztok.
EnglishShe was never to forget that first sight of Avalon in the sunset.
Sosem feledhette az első pillantást, amelyet Avalonra vetett a lenyugvó nap fényében.
EnglishThe main information must be clear to the consumer at first sight.
A legfontosabb információknak egyértelműen és első ránézésre olvashatóknak kell lenniük.
EnglishIt is only at first sight that this regulation appears to place a burden on railway undertakings.
Csak első pillantásra tűnik úgy, hogy ez a rendelet megterheli a vasúti vállalatokat.
EnglishWe make it tomorrow night so that you will be rested and fresh when you catch the first sight of home.
Holnap éjszakára hagyjuk, hogy frissen és kipihenten láthasd meg az otthonodat.
EnglishPoirot is rather odd at first sight, I admit, Hastings agreed.
- Poirot az első pillantásra csakugyan kissé furcsának tetszik - ismerte el Hastings.
EnglishThe proposal for integration might seem complex at first sight.
Az egységbe rendezésre irányuló javaslat első látásra bonyolultnak tűik.
EnglishI liked Divisional Detective-Inspector Lejeune at first sight.
Lejeune detektívfelügyelőt az első pillanattól rokonszenvesnek találtam.
EnglishAt the first sight of him the Lady Joysil said sharply, Elward, you may withdraw.
Amint Joysil meglátta, azonnal a komornyikra szisszent.

Szinonimák (angolul) a(z) at first sight szóra:

at first sight

Hasonló fordítások a(z) "at first sight" szóra magyarul

at
Hungarian
sight főnév
first melléknév
first főnév
first határozószó
Hungarian