angol-magyar fordítás erre a szóra: at every turn

EN

"at every turn" magyar fordítás

EN

at every turn [idióma]

volume_up
Headlined 'Czechs with few mates', it explains how the Czech Republic, in its three years of EU membership, has earned a reputation for promoting human rights at every turn.
A "Páratlan csehek” című cikk kifejti, hogy a Cseh Köztársaság - hároméves uniós tagsága alatt - jó hírnévre tett szert az emberi jogok előmozdítása terén, minden alkalommal.
at every turn

Példamondatok a(z) "at every turn" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey drove the Dwarves back beyond the Ravenshom, beat them at every turn.
A Ravenshornon túlra űzték őket, miután többször is megverték hadseregüket.
EnglishPeople and animals lay dead at every turn, sprawled in grotesque, careless heaps amid the rubble.
Mindenfelé emberi és állati tetemek hevertek groteszk kupacokban a romok között.
EnglishWhat a pity that I lack a full measure of time so that I might match you at every turn!
Milyen kár, hogy nincs elég időm, pedig szívesen végigjárnám az udvarlás összes fokozatát!
EnglishIron hinges and locks hung empty and useless; the wood had rotted away at every turn.
Bennük céljuk vesztve lebegtek a vasból kovácsolt zsanérok és zárak; fájuk már mindenhonnan kirothadt.
EnglishThey were brave and they were determined, but they had been forced back steadily at every turn.
Hősies elszántságuk ellenére folyamatosan szorították vissza őket.
EnglishThe inevitability of a terrible struggle between Elves and Demons confronted them at every turn.
Minden perccel erősebben érezhető, hogy elkerülhetetlen a szörnyű háború elfek és démonok között.
EnglishIn fact, he's crossed you at almost every turn, hasn't he?
Az az igazság, hogy amikor csak tehette, útjába állt önnek, igaz?
EnglishThe Northland army was massed before them, fronted by tbi, huge war machines, bristling with weapons at every turn.
Fegyvereket meresztve tömörült előttük az északi hadsereg, élén a hatalmas hadigépekkel.
EnglishThe assault stalled and fell apart as men died at every turn.
A roham elakadt és széthullott a sorozatos veszteségtől.
EnglishConstant made small motions with his invitation as he proceeded, expecting to be challenged at every turn.
Constant menet közben meg-megbillegtette a meghívót, mert arra számított, hogy mindjárt kérik tőle.
EnglishThere were no fires in the camp and sentries at every turn.
Nem gyújtottak tüzeket, és mindenfelé őröket állítottak.
EnglishEvery stride of the horses and every turn of the wheels was taking us nearer to our supreme adventure.
Minden lépés, amit a lovak tettek, minden kerékfordulat közelebb vitt bennünket az utolsó nagy kalandhoz.
EnglishIt was either that or risk discovery at every turn.
- Vagy ez, vagy lépten-nyomon a lebukást kockáztatjuk.
EnglishHazards at every turn, danger all round them, and they themselves perforce dangerous to others.
Mikor minden lépés kockázatos volt, és körös-körül, veszély leselkedett rájuk, és ők maguk is veszedelmet hoztak másokra.
EnglishAt every turn Lamurk curried favor with the Emperor and waved away Hari's points, of which there were few.
A beszélgetés során többször helyeselt a császárnak, de mindig ellentmondott Harinak, valahányszor csak megszólalt.
EnglishAnd there lay the essence of the age; for its mortals were of an even more practical ilk, rejecting at every turn the miraculous.
Ez a kor lényege; minden korábbinál gyakorlatiasabb halandói csökönyösen elutasítják a csodát.
EnglishHis counselors were there to advise him at every turn, and some—especially Vree Erreden—were worth listening to.
Ott voltak a tanácsadói, hogy segítsenek, és némelyiket különösen Vree Erredent érdemes is volt meghallgatni.
EnglishHe was new to the Court of the Ruby Grail, a young Lord and seeking at every turn to increase his might and his romance!
Újonc volt a Rubin Grál Udvarában, ifjú uraság, akit csak az érdekelt, hogy minél hatalmasabb és, érdekesebb legyen.
EnglishHe supplemented himself at almost every turn these days, and he knew that the time left to him in this world was growing short.
Manapság szinte minden cselekedetében rászorult a varázslatra, és tudta, egyre kevesebb ideje van hátra a földön.
EnglishFitch was screwed at every turn.
Akármerre indult volna: zsákutcába csalták.

Hasonló fordítások a(z) "at every turn" szóra magyarul

at
Hungarian
every melléknév
Hungarian
turn főnév