angol-magyar fordítás erre a szóra: at close range

EN

"at close range" magyar fordítás

EN

at close range [idióma]

volume_up
at close range (és: at short range)
Moorer said Gienelli had been shot with heavy-gauge shotguns at close range.
Moorer szerint Gienellit nagy kaliberű puskával lőtték le, egészen közelről.
The powder burns indicate extremely close range.
A puskapor égésnyomai elárulják, hogy rendkívül közelről.
The pistol itself would make a dangerous missile at close range.
Maga a pisztoly is veszélyes lövedék, ha közelről hajítják el.

Példamondatok a(z) "at close range" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMoorer said Gienelli had been shot with heavy-gauge shotguns at close range.
Moorer szerint Gienellit nagy kaliberű puskával lőtték le, egészen közelről.
EnglishNormally, at close range, there wasn't any trick to using the gun.
Normális körülmények között semmi trükk nem kellett a fegyver használatához.
EnglishI have spent more than a week studying the Jan Marais in Londonat close range, through binoculars.
Londonban egy héten át figyeltem az ottani Jan Marais-t, közelről, távcsővel.
EnglishThe close-range wallop was forceful enough to jolt the watcher sideways.
A golyó olyan közelről csapódott be, hogy a férfi oldalra dőlt.
EnglishNot as good at close range as at long, Peter informed his colleague.
- Kis távolságra nem olyan jó, mint messziről - vitatkozott Peter.
EnglishWe're being illuminated at very close range, bearing zero-two-seven!
Nagyon közelről céloztak meg bennünket, irány nulla-kettes-hetes.
EnglishThe pistol itself would make a dangerous missile at close range.
Maga a pisztoly is veszélyes lövedék, ha közelről hajítják el.
EnglishThey sped by buildings at close range, stopped, and got out for a walk to a slideway.
Épületek közvetlen közelében száguldottak el, és amikor kiszálltak, gyalog indultak tovább az egyik mellékutcán.
English'At close range, a crossbow bolt will penetrate even this.'
Egy számszeríj lövedéke közelről még ezt is átlyukasztja.
EnglishThere isn't any make-up that convincing at close range.
Nincs olyan maszk, ami közelről is ennyire meggyőző.
EnglishThe powder burns indicate extremely close range.
A puskapor égésnyomai elárulják, hogy rendkívül közelről.
EnglishA single bullet, straight through the heart, close range.
Egyetlen golyó, közelről, pont a szívébe.
EnglishHe knew that the Valeman had never before seen death at close range, and it would be a lesson he would not forget.
Tudta, hogy a völgylakó még sohasem látott halált ilyen közelről, és ez olyan lecke, amit sohasem fog elfelejteni.
EnglishHow could you not take him down at such close range?
EnglishAt close range it would lay the Razor-Eater to waste.
EnglishBeetle's eyes staring down at me, from close range.
EnglishAt close range it would be formidable as hell, not the equal of his MP-10, but probably a very satisfying weapon for all that.
Közelharcban félelmetes fegyver lehet, még ha nem is ellenfél egy MP-10-esnek, de azért igencsak használható fegyver.
EnglishHe is indeed, and one of his spies watches us at close range, as we might watch chickens going about their affairs in the barnyard.
- Valóban az, és az egyik kéme nagyon közelről figyel minket, ahogyan mi figyeljük a baromfiudvarban szaladgáló tyúkokat.
EnglishSee, that's close range.
EnglishWith the presidential car brought to a stop, the second OAS group would sweep out of a side road to blast the security police vehicle at close range.
S miután az elnöki kocsit a tűz megállítja, egy mellékutcából előront a második OAS-csoport, és közvetlen közelből szétlövi a biztonsági szolgálat kocsiját.

Szinonimák (angolul) a(z) at close range szóra:

at close range
English

Hasonló fordítások a(z) "at close range" szóra magyarul

at
Hungarian
close melléknév