EN

at close quarters [idióma]

volume_up
I have had the chance to follow a few such cases at close quarters.
Volt szerencsém egészen közelről megtapasztalni néhány ilyen esetet.
Those who have followed this dossier from close quarters know how laborious a job it was to get to this result.
Azok, akik közvetlen közelről figyelemmel követték ennek a dokumentációnak az útját, tudják, milyen nagy fáradsággal járt ennek az eredménynek az elérése.
She just stood by the railings and fired a shot and screamed, and when Michael Gorman came racing down the street from the hotel, she shot him at close quarters.
Egyszerűen megállt a kerítés mellett, a levegőbe lőtt, sikoltott, és amikor Michael Gorman a szálloda elől odafutott hozzá, közvetlen közelről lelőtte.

Példamondatok a(z) "at close quarters" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI followed the troubles in Kosovo at close quarters at the end of the 1980s.
Az 1980-as évek végén közelről követtem figyelemmel a koszovói problémákat.
EnglishKintoth's slingers and javelin-throwers were hampered by the close quarters.
Kintoth parittyásai és lándzsásai a közelség miatt nem tudták a fegyvereiket használni.
EnglishGo straight at them, never mind their assegais, and get to close quarters at once.
Menjetek csak bátran ellenük, ne kíméljétek dárdáitokat, azonnal férkőzzetek közel hozzájuk.
EnglishI have had the chance to follow a few such cases at close quarters.
Volt szerencsém egészen közelről megtapasztalni néhány ilyen esetet.
EnglishPerhaps the unfortunate trucker had picked up someone and had become infected in close quarters.
A szerencsétlen sofőr valószínűleg felvett valakit, és megfertőződött.
EnglishSafety or no, he wasn't certain that he could tolerate their company in close quarters for long.
Biztonság ide vagy oda, nem volt benne biztos, hogy zárt helyen sokáig el tudná viselni őket.
EnglishBut in these close quarters it was impossible for anyone to give way.
De hát ilyen szűk térben senki nem tudott volna utat engedni.
EnglishStill less, then, would she have recognized Ann Shapland who, as your secretary, she seldom saw at close quarters.
Még kevésbé ismerhette fel a maga titkárnőjét, Ann Shaplandet, akit ritkábban is látott.
EnglishColonel Kukushkin had never spoken to him before, though he had seen him and heard him at close quarters many times.
Kukuskin ezredes még sosem beszélt vele személyesen, bár látta és hallotta már sokszor közelrőől.
EnglishNow that he saw her at close quarters he realized that Angela Warren might easily have been a very handsome woman.
Most, hogy közelebbről látta, megállapította, hogy Angéla Warrenből alighanem igen csinos nő lett volna.
EnglishBut at length even the good manners and restraint required by the close quarters in which most Terrans lived had worn thin.
Hosszútávon azonban a terrai zsúfolt életkörülmények által megkövetelt jómodor és önmegtartóztatás is elkopik.
EnglishSeen at close quarters his face seemed young and pink and plump and the blond beard on his chin was very carelessly shaved.
Közelebbről szemlélve, fiatal, rózsaszín, kövérkés arca volt, a szőke szakáll az állán nagyon gondosan borotválva.
EnglishIn the close quarters of the vehicle, Sheila's size would have been a disadvantage against the compact dwarf.
Ezenkívül Greersont alaposan megspékelték kiberverrel, és bár Sheila ork volt, mégsem viselt egyetlen kibernetikus beültetést sem.
EnglishArrived at close quarters, the illustrious Gerbino bade send the ship's masters aboard the galleys, unless they were minded to do battle.
Midőn a szép Gerbino odaért a hajóhoz, parancsot adott, hogy ha nem akarnak harcot, szolgáltassák ki a hajó úrnőjét.
EnglishThey ate a little food, more from common sense than hunger, and then tried to sleep as best they could in the close quarters.
Ettek egy keveset, sokkal inkább józan megfontolásból, mint éhségükben, azután aludni próbáltak, amennyire tudtak a szűk lyukban.
EnglishFired at close quarters too.
EnglishThose who have followed this dossier from close quarters know how laborious a job it was to get to this result.
Azok, akik közvetlen közelről figyelemmel követték ennek a dokumentációnak az útját, tudják, milyen nagy fáradsággal járt ennek az eredménynek az elérése.
EnglishJapp went on: He could have used that blowpipe from fairly close quarters without any need of a psychological moment, as you call it.
Japp folytatta: Õ használhatta azt a fúvókát elég közelről, s még ahogy önök mondják pszichológiai pillanatra sem lett volna szüksége.
EnglishAt first his fingers didn't want to move much up there close quarters but then, as the lubricating blood began to flow, they became positively frisky.
Ujjai először nem sokat haladtak - a negyedükig jutottak be -, de azután, ahogy kenőanyagként megindult a vérpatak, határozottan felgyorsultak.
EnglishShe just stood by the railings and fired a shot and screamed, and when Michael Gorman came racing down the street from the hotel, she shot him at close quarters.
Egyszerűen megállt a kerítés mellett, a levegőbe lőtt, sikoltott, és amikor Michael Gorman a szálloda elől odafutott hozzá, közvetlen közelről lelőtte.

Hasonló fordítások a(z) "at close quarters" szóra magyarul

at
Hungarian
quarters főnév
close melléknév