angol-magyar fordítás erre a szóra: at an inch

EN

"at an inch" magyar fordítás

EN

at an inch

volume_up
1. "of"
at an inch

Példamondatok a(z) "at an inch" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis one looked every inch a battle commander, from his scars to his ready sword.
- Miféle előkészületeket? - kérdezte egy másik lord tiszteletlenül közbevágva.
EnglishThat enclosed cannon in the back fires twelve-inch-long flak canister rockets.
Ott, az a beépített ágyú harminc centi hosszú, szórógolyós repeszrakétákat lő ki.
EnglishKenny held a knife with a twelve-inch blade and two wickedly sharp cutting edges.
ásrészt a fegyvert így elképesztően nehéz kiszedni egy elszánt ember kezéből.
EnglishThe beast lay huddled on the pale beach and the stains spread, inch by inch.
Az állat összehúzódzkodva hevert a homokban, körülötte lassan nőttek a vérfoltok.
EnglishIf somebody had gotten a two-inch gash on his face, they'd remember it, they say.
Ha valaki összeszed egy öt centiméteres sebet az arcára, arra emlékeznének, mondták.
EnglishThe bolt, a quarter inch of steel in diameter, showed no signs of loosening.
A retesz, egy centiméter átmérőjű acélrúd, semmi jelét nem mutatta, hogy engedne.
EnglishMcLanahan leaned over the couch, putting his face within an inch of Masters' own.
McLanahan a pamlag fölé hajolt, és arcát egész közel tolta Masters arcához.
EnglishThe Council in particular did not move an inch on the question of the opt-out.
Főleg a Tanácsnak nem sikerült egy tapodtat sem előrelépnie az opt-out tekintetében.
EnglishHe flipped some switches and returned to his small five-inch square tail radar display.
- Elcsavart néhány gombot, és visszament a négyszögletes farokradar képernyőhöz.
EnglishIt was tight and seemed to slide upward just a fraction of an inch every minute or so.
Szűk volt, és úgy tűnt, hogy nagyjából percenként felcsusszan néhány milliméterrel.
EnglishIts four arms were of equal length, the full span no more than an inch and a half.
Négy szára egyforma hosszú volt, az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél.
EnglishHe was not very big, an inch or two taller than Flick perhaps, and his build was slight.
Vékonypénzű volt és alacsony, alig egy-két ujjnyival nőhetett magasabbra Flicknél.
EnglishHe had to slice through four layers of tissue... and up to an inch of subcutaneous fat.
Négy réteg szövetet kellet átvágnia... és egy hüvelyk bőr alatti zsírréteget.
EnglishWe're also going to extreme precautions to sterilize every inch of your refrigerators.
Ezenkívül különös gonddal fogjuk fertőtleníteni a hűtőjük minden négyzetcentiméterét.
EnglishNo, he'd want the Death Dealers out there, scouring every inch of the city.
Nem, azt akarta volna, hogy a Halálosztók kint legyenek, végigkutatván az egész várost.
EnglishShe unlocks the case, slides the door open and removes a ten-inch gold chain.
Kulccsal kinyitja az üvegpultot, eltolja a fedelét, és kivesz egy húszcentis aranyláncot.
EnglishIn a single cubic inch of soil, there can be more than eight miles of these cells.
Egyetlen köbcenti talajban több mint 800 m lehet ezekből a sejtekből.
EnglishHis fingers brushed the pin but succeeded only in pushing it a quarter of an inch away.
Ujja már súrolta a hajtűt, de csak annyit ért el, hogy egy centiméterrel arrébb lökte.
EnglishOkay, here we have a concrete block, and in back of that, we have a two-inch steel plate.
Oké, ez itt egy betontömb és mögötte pedig egy két hüvelyk vastag acéllemez.
EnglishThe sharp tips of her manicured fingernails were less than half an inch from his eyes.
Julie ápolt körmeinek éles hegye kevesebb mint félhüvelyknyire volt Rasmussen szemétől.

Hasonló fordítások a(z) "at an inch" szóra magyarul

at
Hungarian
inch főnév
at an awkward moment
Hungarian