angol-magyar fordítás erre a szóra: at an early stage

EN

"at an early stage" magyar fordítás

EN

at an early stage

volume_up
at an early stage (és: at first, initially, incipiently)

Példamondatok a(z) "at an early stage" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat is exactly the kind of statement we should be making at this early stage.
Pontosan ilyen jellegű nyilatkozatokat kell tennünk ebben a korai szakaszban.
EnglishIt appears to be a prewarp civilization at an early stage of industrial development.
Az ipari fejlődés korai fázisában lévő nem görbületképes civilizáció.
EnglishWe need to ensure that we really ward off that risk at an early stage.
Gondoskodnunk kell róla, hogy valóban még korai fázisban elhárítsuk ezt a kockázatot.
EnglishOn governance, I would mention only two points at this early stage.
Az irányítással kapcsolatban, ebben a korai fázisban csak két dolgot említenék meg.
EnglishHowever, I discovered at an early stage that most of the worst examples originated in English.
De már régen rájöttem, hogy a legrosszabb példák többnyire az angolban gyökereznek.
EnglishThis makes it even more important to start treatment at an early stage.
Ez annál is fontosabbá teszi a kezelés korai szakaszban történő kezelésének megindítását.
EnglishParliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.
A Parlamentet idejében tájékozatják a bizottsági személycserékről.
EnglishThey should have identified these weaknesses themselves at an early stage.
Ezeket a gyengeségeket korai szakaszban azonosítaniuk kellett volna.
EnglishAll those microbes are still at an early stage in their evolution into specialized human pathogens.
Ezek a mikroorganizmusok még sajátos emberi kórokozóvá válásuk korai szakaszában vannak.
EnglishIn practical terms, their education stops at a very early stage.
Oktatásuk gyakorlatilag nagyon korai szakaszban befejeződik.
EnglishI would like to tell the Commission, at this early stage, that we expect it to do its job.
Már ebben a korai szakaszban szeretném elmondani a Bizottságnak, hogy elvárjuk, hogy elvégezzék a dolgukat.
EnglishIt is clear that there is concern at this early stage about the future of Europe 2020.
Egyértelmű, hogy ebben a korai szakaszban aggályok merülnek fel az Európa 2020 stratégia jövőjével kapcsolatban.
EnglishThe farmer’s crop indebtedness, for instance-it was a classic early stage of share-kind serfdom.
A farmer terményadója például - ez tipikus jellemzője volt a klasszikus, korai jobbágyrendszernek.
EnglishSteps must be taken to spot, screen, diagnose and treat these disorders at an early stage.
Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy idejekorán felfedezzük, kiszűrjük és kezelni kezdjük ezeket a rendellenességeket.
EnglishIt is excellent that the European Parliament is addressing this at such an early stage in its period of office.
Nagyszerű, hogy az Európai Parlament hivatali idejének ilyen korai szakaszában foglalkozik ezzel a kérdéssel.
EnglishTifere is every indication, even at this early stage, that it corroborates what you've told us about the material you received.
Már ebben a korai szakaszban is azt támasztja alá minden jel, amit ön mondott a kapott vizsgálati anyagról.
EnglishThe purpose of this report is to establish at an early stage Parliament's position with regard to a new financing instrument.
A jelentés célja, hogy a Parlament már korai stádiumban kialakítsa álláspontját az új finanszírozási eszközről.
EnglishFirstly, it should be noted that we are currently at a very early stage of the enhanced cooperation procedure.
Először is meg kell jegyezni, hogy jelenleg még csak a megerősített együttműködési folyamat rendkívül korai szakaszában vagyunk.
EnglishNaturally, negotiations with Tripoli are still at an early stage and we need more time before we can reach an agreement.
Természetesen a Tripolival való tárgyalások még korai szakaszban vannak, és több idő szükséges a megállapodás eléréséhez.
EnglishScreening of imported plant material and monitoring of EU territory help detect new pests at an early stage.
Az importált növényi anyagok ellenőrzése és az EU területén történő nyomon követés révén az új kártevők megjelenése korán kimutatható.