angol-magyar fordítás erre a szóra: at a venture

EN

"at a venture" magyar fordítás

EN

at a venture [idióma]

volume_up
Reich ran halfway up the corridor, and then at a venture tried a door.
Reich végignyargalt a folyosón, és találomra benyitott az egyik ajtón.
- Vöröskabátosok - szólt Kim találomra.
Foyle találomra benyitott egy ajtón.

Példamondatok a(z) "at a venture" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEven today the woods - - is a haunted place, where brave men will not venture.
A nyugati pagony ma is kísértetjárta hely... ahová bátor férfi sem merészkedik.
EnglishA European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
Az európai kockázatitőke-piac csak az egyik a számos szóba jöhető intézkedés közül.
EnglishThat is the essence of this report, for which I venture to ask for your support.
Ez ennek a jelentésnek a lényege, amelyhez bátorkodom a támogatásukat kérni.
EnglishCould we venture to ask you to make sure there is nothing resting on that ledge?
- Bátorkodhatnánk megkérni arra, szíveskedjék utánanézni, van-e valami azon a polcon?
EnglishNor can the enemy venture among the Falconers, for the hawks would betray them.
A solymárok közé sem nagyon merészkedhet az ellenség, mert elárulják őket a sólymok.
EnglishThe elves never suffered other hu-mans to venture this far into the woods....
Az elfek sohasem engedtek be embereket ilyen mélyen az erdőbe rajtuk kívül...
EnglishMr Frattini's proposal came to nought; it is now time to venture a new attempt.
Frattini úr javaslata semmissé vált, most azonban eljött az idő egy újabb kísérletre.
EnglishThe European Union has to participate in this venture, and we too must follow suit.
Az Európai Uniónak részt kell vennie ezen az eseményen, és nekünk is követnünk kell.
EnglishI believe that this will be very important for moving the whole venture forward.
Úgy hiszem, ez rendkívül fontos lesz az egész vállalkozás előrelendítése szempontjából.
EnglishBut neither he, nor you, nor the prince Dhrun, may venture the way into Tanjecterly.
De sem te, sem ő, sem Dhrun herceg nem lehet az a személy, aki elmegy Tanjecterlybe!
EnglishHad this Suvorov chap approached Avseyenko for cooperation in a drug venture?
Előzőleg Avszejenko együttműködését szerette volna drogkereskedelem-ügyben?
EnglishSecrecy was absolutely necessary if this dangerous venture was to be successful.
Feltétlen szükség volt a titoktartásra, ha sikerre akarják vinni a vakmerő vállalkozást.
EnglishRhulad spoke, The Arapay rarely venture onto the ice-fields, for fear of hauntings.
Az arapák ritkán merészkednek ki a jégmezőre, mert félnek a kísértetektől.
EnglishIt only took one individual to venture out, however, before others followed.
Csak egyetlen embernek kellett kimozdulnia ahhoz, hogy szép sorban a többi is kövesse.
EnglishTheir first venture had been a fencing operation that had been wildly successful.
Első vállalkozásában, amely roppant sikeres volt, orgazdaként működött.
EnglishMay I venture to ask a favor of you concerning a very delicate matter?
Kegyeskedjék megengedni, hogy szíves pártfogását kérjem egy igen kényes ügyben.
EnglishHe was encouraged at this, and made me take the box, which was a bold venture.
Az úriember megrázta a poharat, én pedig öt guinea-t visszanyertem az ismerősöm pénzéből.
EnglishHis First Officer has confined him for engaging in this unprofitable venture.
Az első tisztje letartóztatta, mert haszon nélküli ügyletekbe ment bele.
EnglishThat is why Europe must stand shoulder to shoulder with the United States in this venture.
Ezért kell Európának együtt küzdenie az Egyesült Államokkal ebben az akcióban.
EnglishIt was doubtful that the two lovebirds would venture a long journey in our truck.
Stick és apámék abban egyetértettek, hogy a szökevények nem mennek messzire a furgonunkkal.

Hasonló fordítások a(z) "at a venture" szóra magyarul

at
Hungarian
a névelő
venture főnév
at a quick pace
at a great pace
at a good pace
at a great lick
at a lively clip
at a pinch
at a rare bat