angol-magyar fordítás erre a szóra: at a distance of

EN

"at a distance of" magyar fordítás

EN

at a distance of

volume_up

Példamondatok a(z) "at a distance of" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe years I'd spend on this mission, the distance it has taken me away from home.
Annyi évet töltöttem ebben a küldetésben, olyan távolra vetődtem az otthonomtól.
EnglishYou can tank from Oliver-Six, vector zero-zero-five, distance two hundred, over.
Oliver-hatról tankolhatnak, vektor zéró-zéró-öt, távolság háromszázhúsz, vége.
EnglishEnter the horizontal distance from the left edge of the page to the pivot point.
Írja be az oldal bal széle és a forgatási pont közötti vízszintes távolságot.
EnglishOff in the distance, he heard laughter; the unmistakable giggling of young girls.
A távolban nevetést hallott; fiatal lányok mással összetéveszthetetlen kuncogását.
EnglishIn the distance, a solitary fireman hosed down the burnt frame of the Porsche.
A távolban egy önkéntes tűzoltó a Porsche leégett vázára irányította a gumitömlőt.
EnglishSo I had to get up quickly so the father wouldn't hear his voice from a distance.
Gyorsan fel kellett hát kelnem, hogy az apa ne hallja messziről jövő hangját.
EnglishAt this distance, the structure appeared less damaged than she knew it must be.
Messziről látta az O'Conner ház falait, amelyek innen nem tűntek olyan megviseltnek.
EnglishHowever, local and long-distance passenger transport must not be affected in any way.
A helyi és távolsági személyszállítást azonban ez semmilyen módon nem érintheti.
EnglishDefines the snap distance between the mouse pointer and the object contour.
Az egérmutató és az objektumkörvonal közt számított illesztőtávolságot adja meg.
EnglishDefines the distance of the sender field from the top or bottom page margins.
Megadja a feladó mező távolságát az oldal felső vagy alsó margójától számítva.
EnglishThe flunky gave me a bearing and distance for the nearest gap between stars.
A fullajtár megadta a spirálkarok közötti legközelebbi rés irányát és távolságát.
EnglishAgain she heard long-distance static, then a buzz, another buzz, and another.
Ismét a távolsági hívójel hallatszott, majd egy berregés, még egy, és még egy.
EnglishWhy, then, should we concern ourselves with events of five centuries distance?
Miért törődjünk hát olyan dolgokkal, amelyek csak öt évszázad múlva következnek be?
English(e) the distance, in kilometres, covered on the main national railway networks.
e) a fő országos vasúti hálózatokon kilométerben számított megtett távolság.
EnglishDefines the distance of the sender field from the left or right page margins.
Megadja a feladó mező távolságát az oldal bal vagy jobb oldali margójától számítva.
EnglishHe was found a good distance from the camp, in an area seldom used by hunters.
Egy olyan területen találták meg, ahol nagyon ritkán fordulnak elő vadászok.
EnglishThe pain in his leg grew worse after he had walked a short distance from Shepheard's.
A fájdalom a lábában egyre erősödött, ahogy maga mögött hagyta a Shepheards-öt.
EnglishIn the distance could be seen several other such giant trees, some even taller.
A közelben több ilyen hatalmas fa látszott, némelyik még ennél is magasabb.
EnglishThe silo was out back, near the barn, a sufficient distance from our house.
A siló egész hátul volt, az istálló mellett, épp megfelelő távolságra a háztól.
EnglishEnter the distance to leave between the left page margin and the tab stop.
Adja meg, mekkora legyen a bal oldalmargó és a tabulátorpozíció közötti távolság.