angol-magyar fordítás erre a szóra: asylum seekers

EN

"asylum seekers" magyar fordítás

EN

asylum seekers {többes szám}

volume_up
1. politika
asylum seekers
Most of those who are in Lampedusa are asylum seekers.
A Lampedusán lévők többsége menedékkérő.
What we can be sure of is that over the coming months and years there will be yet more refugees and asylum-seekers.
Abban biztosak lehetünk, hogy az elkövetkező hónapokban és években még több menekült és menedékkérő lesz.
Many people are afraid that asylum seekers are arriving in greater numbers, straining our buckling welfare systems.
Nagyon sokan attól félnek, hogy nagyszámú menedékkérő érkezik majd, és túlzottan megterhelik amúgy is küszködő jóléti rendszereinket.

Példamondatok a(z) "asylum seekers" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAll UN Member States have an obligation to protect refugees and asylum seekers.
Az ENSZ minden tagállamának kötelessége a menekültek és a menedékkérők védelme.
EnglishGermany has also decided no longer to send asylum seekers back to Greece.
Németország is úgy döntött, hogy nem küld vissza több menedékkérőt Görögországba
EnglishToday it is the turn of asylum seekers; the idea is to establish a 'Europe of asylum'.
Ma a menedékkérők következnek; a cél, hogy megteremtsük "a menedék Európáját”.
EnglishTo ask for less would be, in my view, to insult the dignity of asylum seekers.
Ha ennél kevesebbet kérnénk, azzal úgy vélem, a menedékkérők méltóságát sértenénk meg.
EnglishAll asylum seekers and all minors have already been transferred to appropriate centres.
Már minden menedékkérőt és minden kiskorút átszállítottak a megfelelő központokba.
EnglishCommon rules are in the interest of both Member States and asylum seekers.
A közös szabályok mind a tagállamok, mind a menedékkérők érdekét szolgálják.
EnglishOf the eight names on the list, two appeared again on the FBI record of asylum seekers.
A névsorban feltüntetett nyolc név közül kettő az FBI menekültlistáján is szerepelt.
EnglishSuch a race to the bottom is undesirable and, ultimately, would only hit asylum seekers.
Egy ilyen negatív verseny nem kívánatos, és végső soron csak a menedékkérőket sújtja.
EnglishAn agreement with Georgia would bring a wave of bogus asylum seekers.
Egy Grúziával létrejövő megállapodás a nem valódi menedékkérők hullámát váltaná ki.
EnglishSecondly, those asylum seekers were almost exclusively members of ethnic minorities.
Másodszor, a menedékkérők szinte kizárólag kisebbségek tagjai voltak.
EnglishThe example of Serbia showed us that the result was a great influx of asylum seekers.
Szerbia példája jól mutatja, hogy ez menedékkérők beáramlásához vezet.
EnglishAt the moment, the number of asylum seekers is not falling, but rising significantly.
Jelenleg a menedékkérők száma nem csökken, hanem jelentősen emelkedik.
EnglishWe are dealing with refugees, asylum seekers and displaced persons.
Menekültekkel, menedékjogkérőkkel, otthonukból elüldözöttekkel kell foglalkoznunk.
EnglishCost of examining asylum seekers' applications in Member States (debate)
A menedékjog iránti kérelmek vizsgálata során a tagállamokban felmerülő költségek (vita)
EnglishAll asylum seekers should have fast access to the labour market.
Minden menedékkérőnek gyors hozzáférést kellene biztosítani a munkaerőpiachoz.
English(EL) Mr President, the Eurodac system is used to collect fingerprints from asylum seekers.
(EL) Elnök úr, az Eurodac rendszert a menedékkérők ujjlenyomatainak gyűjtésére használják.
EnglishThese same countries are very often those sought by asylum seekers.
Ugyanezek az országok nagyon gyakran a menedékkérők által erősen igénybe vett országok.
EnglishWe also call for a substantial improvement in the conditions in which asylum seekers are housed.
A menedékkérők elhelyezésének körülményei terén is jelentős javításra szólítunk fel.
EnglishIn addition, we must deal with the problem of asylum seekers in Italy.
Emellett Olaszországban kezelnünk kell a menedékkérők problémáját is.
EnglishI agree with the principle of solidarity within the European Union when it comes to asylum seekers.
A menedékkérők kérdésében egyetértek az Európai Unión belüli szolidaritás elvével.

Hasonló fordítások a(z) "asylum seekers" szóra magyarul

asylum főnév