EN

asunder {határozószó}

volume_up
asunder
What therefore God hath joined together, let no man put asunder.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
But the second mouth tore asunder his shield with its collision, both spell effects twisting together into a roiling blast that sent a scorching trail of angry purple flames racing along the rocks.
A második állkapocs azonban rést ütött a pajzson és mindkét varázslat eltorzította a másikat egy robbanás kíséretében, melyből dühös, lila lángok csaptak szét.
asunder (és: in half, in twain)
These two areas, the political and economic on the one hand and human rights on the other, cannot be torn asunder and dealt with separately.
Ez a két terület, a politikai és a gazdasági egyfelől, az emberi jogok másfelől nem válaszható ketté, csak együtt lehet velük foglalkozni.

Példamondatok a(z) "asunder" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWith a tremendous effort, he snapped them asunder and flung the battle-axe.
Óriási erőfeszítéssel szétpattintotta őket és elhajította a csatabárdot.
EnglishMetal, stone and glass split asunder and the ship burst out of the asteroid into space.
Fém, kő és üveg hasadt darabokra, mikor a hajó kiszabadult az aszteroida fogságából az űrbe.
EnglishMeeting, instant attraction - frustration - two fond hearts thrust asunder.
Találkozás, pillanatokon belüli vonzalom, reményvesztettség, mert a két szerető szív kénytelen elválni.
EnglishThen the column of water split asunder, cracked down the middle as surely as if struck by lightning.
Akkor a vízoszlop megrepedt, kettévált, olyan pontosan, mintha villám hasított volna bele.
EnglishWhat man has joined, nature is powerless to put asunder.
Amit az ember egybekötött, a természet képtelen arra, hogy szétválassza.
EnglishWhat therefore God hath joined together, let no man put asunder.
Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét."
EnglishThe scandal would rip Colorado state politics asunder.
Még belegondolni is rossz volt, mekkora botrány lesz belőle.
EnglishHer head ached as if it had been split asunder, and all that day she was held captive by the strange spell of her waking dream.
A feje fájt, mintha kést forgattak volna benne, és egész nap az éber álom bűvöletének foglya volt.
EnglishHer presence among us would tear my people asunder.'
A jelenléte darabokra szakítaná a törzset.
EnglishThe explosion had split the flagstones asunder, revealing the cellars, sub-cellars and vaults deep below the building.
A robbanás szétrepesztette a kőlapokat, s feltárta az épület alatt két szinten húzódó pincéket és kriptákat.
EnglishStrength that could split rocks asunder.
EnglishI am with both, each Army hath a hand, And in their rage, I hauing hold of both, They whurle a-sunder, and dismember mee.
Mindenik felen Vagyok; két tábor fogja két kezem, S dühökben, amint szétrobbannak, engem Von mindenik fél s kétfelé szakítnak.
EnglishI'm sorry I put us asunder.
EnglishThis he strove to remove with hate and frenzy in his heart, and hurrying up and down the forests, besought his brother-elephants to wrench it asunder.
Inkább egy titokzatos tanítvány szépségéről és okosságáról beszélt, akit a templom lakói közül soha senki nem látott.
EnglishThese two areas, the political and economic on the one hand and human rights on the other, cannot be torn asunder and dealt with separately.
Ez a két terület, a politikai és a gazdasági egyfelől, az emberi jogok másfelől nem válaszható ketté, csak együtt lehet velük foglalkozni.
EnglishJohn and his two comrades, with the horse, went away, as if towards Waltham; the other in two companies, but all a little asunder, and went towards Epping.
John és két társa elindult a lóval, mintha Walthambe tartanának, a többiek pedig két csapatban, de mind szétszórtan, Epping felé mentek.
EnglishAnd he indeed hath possessed a field of the reward of iniquity, and being hanged, burst asunder in the midst: and all his bowels gushed out.
Péter hátrafordult, s látta, hogy az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, s aki a vacsorán a keblére hajolt és megkérdezte tőle: "Uram, ki árul el?" - az követi.
EnglishGod blows through human purposes like a mighty wind, like the rush of angel's wings which I heard in this hall this day, and tears them asunder ...
Isten elfújja az emberi célokat, mint az erős szél, mint az angyalszárnyak suhogása, amelyet ma ebben a csarnokban hallottam, és darabokra tépi őket...
EnglishThus, however, with whatsoever alleviations, years that were far asunder were bound together by subtle links of suffering derived from a common root.
Így azonban, minden enyhület ellenére, életem egymástól messze távol eső esztendői kapcsolódtak egybe a közös tőről fakadó szenvedés láncának finom szemeivel.

Szinonimák (angolul) a(z) asunder szóra:

asunder
English