angol-magyar fordítás erre a szóra: astride

EN

"astride" magyar fordítás

EN

astride {határozószó}

volume_up
Tom halted astride the fence and looked back at Spade with surprised small eyes.
Tom lovaglóülésben ült a kerítésen, és a meglepetéstől összeszűkült szemmel nézett vissza Spade-re.
Flute sat astride the bowsprit playing her pipes while Sparhawk spoke quietly with Sephrenia and Kurik.
Furulya lovaglóülésben ült az előárbocon, és halkan muzsikált, miközben Sparhawk Kurikkal és Sephreniával beszélgetett.
He had his hands around Digon's throat, and as he choked him, he forced him to his knees, then pushed him down flat upon his back and sat astride him.
Torkon ragadta a foglyot, és miközben fojtogatta, előbb térdre kényszerítette, majd a hátára lökte, s lovaglóülésben ráült.

Példamondatok a(z) "astride" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe Elves stayed low astride their mounts, presenting the smallest targets possible.
Azok ráhajoltak lovuk nyakára, hogy a lehető legkisebb célpontot nyújtsák.
EnglishA few minutes later, Killgore appeared, astride his horse, a gelding, so it appeared.
Killgore néhány perc múlva tűnt elő lóháton, mint kiderült, egy herélten.
EnglishMr Gray made no comment, simply sat astride the idling Arctic Cat and watched.
Mr. Szürke nem tett megjegyzést, csak ült szétterpesztett lábbal a Sarki Macskán, és figyelt.
EnglishYoung Chrono now stood astride Old Salo, his knife point pricking Salo's chest.
Az ifjú Chrono szétvetett lábbal állt a vén Salo fölött, kése hegye Salo mellkasát csiklandozta.
EnglishA moment later he had swung astride the giant Roc and was lifting skyward.
Felpattant az óriás griff hátára, és a madár már szállt is az égnek.
EnglishTom halted astride the fence and looked back at Spade with surprised small eyes.
Tom lovaglóülésben ült a kerítésen, és a meglepetéstől összeszűkült szemmel nézett vissza Spade-re.
EnglishIn the dream he was astride an old, used chopstick, floating down some unknown street.
Repedezett, ósdi evőpálcikákon nyargalt furcsa, ismeretlen utcákon.
EnglishShe still sat astride Cephelo's horse, dark eyes bright with fear.
A lány még mindig Cephelo sárgáján ült, sötét szeme villogott a félelemtől.
EnglishIn the center of Kempen lies Nijlen, astride the main road and rail lines from Lier to Herentals.
Kempen közepén van Nijlen, a Liert Herentallal összekötő vasút és autópálya mellett.
EnglishThe man in the lead was astride a glossy black horse, and he wore embossed Deiran armour.
Vezetőjük koromfekete lovon ült, és díszes deirai páncélt viselt.
EnglishA safety helmet sat astride each seat's control pommel.
A kis poggyász a hátsó ülés és az aprócska motor közé került.
EnglishBut he was charmed, as always, and somehow he kept astride his horse and his horse stayed upright.
De mint mindig, most is mintha igézet védte volna, valahogy megmaradt a lován, és az állat sem vétette el a lépést.
EnglishSwathed in strips of cloth, the Tusken Raiders astride the shaggy beasts looked from side to side, keeping watch.
Rongyos szöveteket viselő buckalakók ültek a banthák szőrös hátán, és nyugtalanul kémlelték a terepet.
EnglishSeated astride the creature's hooked neck was the Dagda Mor.
A rémalak görbe nyakában a Dagda Mor ült.
EnglishFlute sat astride the bowsprit playing her pipes while Sparhawk spoke quietly with Sephrenia and Kurik.
Furulya lovaglóülésben ült az előárbocon, és halkan muzsikált, miközben Sparhawk Kurikkal és Sephreniával beszélgetett.
EnglishWhat if there were Gnomes sitting astride them, waiting?
És ha gnómok ülnek rajtuk és őket várják?
EnglishAstride the entrance gate is a long, narrow shed, with one door inside the port area and one on the outside.
A bejárat egyik oldalán egy hosszú, keskeny pajta terpeszkedik, az egyik kapuja a kikötőőn belül van, a másik kívül.
EnglishIron determination kept him astride the black.
EnglishAcross the road the stone statue of Yuri Dolgoruki, founder of Moscow, sat astride his horse and stared with contempt.
Az utca túloldaláról a bronzba öntött Jurij Dolgorukij, Moszkva alapítója megvetően figyelte őket bronzlova hátáról.
EnglishI saw the proud Prince Lorenzo, astride his mount, turn his youthful head, just as my Father had done, and look at me.
Láttam lovának nyergében Lorenzót, a büszke herceget, amint elfordítja a fejét, és rám néz, úgy, ahogy az apám tette.

Szinonimák (angolul) a(z) astride szóra:

astride
English