angol-magyar fordítás erre a szóra: astral

EN

"astral" magyar fordítás

EN

astral {melléknév}

volume_up
1. csillagászat

Példamondatok a(z) "astral" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAllowing Willie's drones to carry the fight, he slipped into astral perception.
Rábízta a harcot Willie robotjaira, maga pedig átcsúszott az asztrális térbe.
EnglishDon't worry about my mother, Aunt Bea, she thinks she's the astral plane already.
Te meg csak ne izguljál anyám miatt, Bea néni, asziszi, hogy máris az asztrál síkon van.
EnglishShe slipped into astral consciousness and tried to assess the nature of the energy.
Gyorsan átcsúszott az asztrális térbe, és megpróbálta meghatározni az energia jellegét.
EnglishShe separated her astral body from her physical body and rose out of that tank.'
Asztrális teste elvált a fizikai testétől és kiemelkedett a kamrából.
English'I read some of your book, the one about astral projection,' he told Uhlander.
- Beleolvastam az egyik könyvébe, amit az asztrálprojekcióról írt - mondta Dan Uhlandernek.
EnglishAs machines the drones were not truly present on the astral planes.
De gépek lévén, a robotok nem teljesen képviseltették magukat az asztrális térben.
EnglishEven shifting to astral senses only revealed the hulking spirits carrying the bier.
Amikor pedig asztrális érzékeit használta, csak a Sam hordágyát cipelő hatalmas szellemeket látta.
English'You said that the astral body usually has the power to observe but can perform no physical act.
- Azt mondta, hogy az asztrális test csak megfigyelésre képes, fizikai erőkifejtésre nem.
Englishknotted as they stretched to twist through the boundary of astral space.
Sam végigsimította az erőfonalakat, megpróbálva kibogozni őket.
EnglishGlover drifted his astral form free to locate the danger.
Glover szabadjára engedte asztrális testét, hogy kiderítse a veszély forrását.
EnglishWhat Hanson was remained an open question; Glover had never before seen such an aura or astral image.
Glover gyakorolta egy kicsit a mágikus látást és hamar rájött, hogy Hanson nem ember.
EnglishThe spells and the focusing of astral senses came so easily.
A varázslatokat és az asztrális érzékek fókuszálását könnyen megtanulta.
EnglishHe shifted to astral perception and studied the being's aura.
Átkapcsolt asztrális érzékeire és szemügyre vette a lény auráját.
EnglishThe room was surrounded by the rosy glow of an astral barrier.
A szobát rózsaszín ragyogással asztrális védőpajzs vette körül.
EnglishSam skidded to a halt and shifted to his astral senses.
Sam talpán csúszva megállt és gyorsan bekapcsolta asztrális érzékeit.
EnglishThe ability to see into the astral planes was a sensory ability.
Az asztrális síkban való látás pedig érzékelési képesség.
EnglishWhen he, Hart, and Estios had attempted an astral reconnaissance of the site, they had met the Man.
Amikor ő, Hart és Estios megpróbálták asztrálisan felderíteni a terepet, találkoztak a Fényemberrel.
EnglishHe slipped into his astral senses and saw the storm of mana that raged between the spirit and the wendigo.
Átcsúszott az asztrális világba, és figyelte a szellem és a vendigó között tomboló manavihart.
EnglishHer astral senses were becoming so tuned that she could pierce an illusion spell almost automatically.
Asztrális érzékei olyan finomakká váltak, hogy szinte azonnal és automatikusan átlátna az illúzión.
EnglishWe won't let you kill yourself,' he told the unseen astral body.
Nem engedjük - mondta a láthatatlan asztrális testnek.

Szinonimák (angolul) a(z) astral szóra:

astral
English