angol-magyar fordítás erre a szóra: astonishment

EN

"astonishment" magyar fordítás

EN astonishment
volume_up
{főnév}

A look of intense astonishment came over Rosamund Darnley's expressive face.
Rosamund Darnley kifejező arcán őszinte csodálkozás tükröződött.
His dirt-smudged, sweating face wore a look of astonishment and a little awe.
Portól, izzadtságtól sáros arcára kiült a csodálkozás és vele egy kevés ijedtség is.
Astonishment touched those green eyes again.
- Csodálkozás csillant a zöld szemekben.
astonishment
volume_up
meglepetés {fn} (megepettség)
The silence of utter astonishment fell on both Helm and Broarn.
A meglepetés csendje zuhant a két emberre.
There had been astonishment in his face; now there was shock, divination, something like terror.
Az előbb még csak meglepetés tükröződött az arcán; most látszott rajta, hogy meg van döbbenve, botránkozva, sőt majdnemhogy meg van rémülve.
This roused a general astonishment; and he had the pleasure of being eagerly questioned by his wife and his five daughters at once.
E szavakat általános meglepetés követte, s Mr. Bennet élvezte, hogy felesége és öt leánya egyszerre rohanják meg kérdéseikkel.

Szinonimák (angolul) a(z) astonishment szóra:

astonishment
English

Példamondatok a(z) "astonishment" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishOut of the tail of her eye she could see Benito Hoover gaping with astonishment.
Szeme sarkából észrevette, hogy Benito Hoover valósággal tátog a megdöbbenéstől.
EnglishAnd then, to her astonishment, the pyramid began to move on its pinpoint axis.
Ekkor nagy megdöbbenésére a piramis forognikezdett a hosszanti tengelye mentén.
EnglishLycheas gaped at his cousin, his mouth open and his eyes bulging in astonishment.
A fattyú tátott szájjal, tágra nyílt szemmel, hitetlenkedve meredt unokatestvérére.
EnglishA naval officer stood on the sand, looking down at Ralph in wary astonishment.
A homokban egy tengerésztiszt állt, meghökkenve, gyanakodva nézett le Ralphra.
Englishhe asked in astonishment.
Szellemeket akarsz idézni a trónteremben? kérdezte hitetlenkedve a preceptor.
EnglishThe first moment's astonishment gave place almost instantly to disapproval.
Az első pillanat meglepetését szinte rögtön helytelenítő arckifejezés váltotta fel.
EnglishPanamon listened without interruption, his eyes wide in astonishment at the tale.
Panamon egyszer sem szakította félbe, csak figyelt, szeme tágra nyílt a csodálkozástól.
EnglishSo powerful was the aura that Shea nearly dropped the small gems in astonishment.
Annyira erős volt ez a fény, hogy a meghökkent Shea csaknem eldobta a kis drágaköveket.
EnglishAstonishment at the unexpected sight of you might cause him to throw up his hands?
Megrökönyödhetett, hogy önt ott látja, és önkéntelenül felemelte a kezét.
EnglishHe looked in astonishment, no longer at himself but at an awesome stranger.
Csodálkozva nézett, már nem önmagára, hanem a visszataszító idegen arcra a tükörben.
EnglishAnd he remembered, too, the astonishment of all when Amberle had been called...
Arra is emlékezett, hogy meghökkentek mindnyájan, amikor az Ellcrys Amberlét szólította
EnglishWard brought up this subject, I did not conceal from him my astonishment.
Amikor Ward úr ezt hozta szóba, nem is tudtam előtte leplezni nagy megdöbbenésemet.
EnglishMake him put it back, or with sudden astonishment, It's warm, isn't it?
Szólj rá, hogy tegye vissza, vagy váratlanul fölrezzenve: De meleg van itt, ugye?
EnglishShe closed her eyes, and then opened them and saw him staring at her in astonishment.
Lehunyta a szemét, és amikor felnyitotta, a férfi döbben tekintetét látta maga előtt.
EnglishHet Nkik had stood trembling in his brown robes, paralyzed with fear and astonishment.
Het remegve állt ott barna köpenyében: megbénította a félelem és a döbbenet.
EnglishThen he saw clearly the big man's face and disbelief turned to astonishment.
Innen tisztán látta a szálas jövevény arcát, és hitetlenkedése megdöbbenéssé változott.
EnglishElminster stared down at himself in astonishment, and ran a wondering hand over his body.
Elminster meglepetten nézett le magára és csodálkozva futtatta végig ujjait testén.
EnglishRowan was about to ask another question when, to her astonishment, the woman rang off.
Rowan már éppen kérdezni akart valamit, amikor meghökkenésére a nő bontotta a vonalat.
EnglishThe king gave a brief exclamation, half of astonishment, half of despair.
A király felnyögött: az ámulat és a kétségbeesés egyszerre vett erőt rajta.
English'There's the raft,' Kalten said in astonishment, 'and that's Sparhawk coming to the surface.
Ott a tutajunk csodálkozott Kalten , ott pedig Sparhawk jön éppen a felszínre.