EN

to astonish [astonished|astonished] {ige}

volume_up
She was too astonished, and appalled, at the sight that filled the sky behind her.
Túlságosan megdöbbent és elszörnyedt a látványon, amely betöltötte mögötte az eget.
The words of astonished reply were still forming on their lips as he held up one hand.
Még csak formálódott bennük a megdöbbent válasz, amikor Menion fölemelte a kezét.
Ryan was astonished when the two KGB officers were frisked as well.
Ryan igencsak megdöbbent, amikor a két KGB-st is megmotozták.
Meglep a viselkedése, Samir felelte.
I am astonished that the right of minorities is being deployed in such moralistic terms.
Meglep, hogy a kisebbségek jogait ilyen moralizáló felhanggal kezeljük.
Poirot said slowly: But what you tell me, Miss Warren, is sufficiently astonishing.
- De hát ez nagyon meglep, Miss Warren - mondta lassan Poirot.

Példamondatok a(z) "to astonish" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut that did not include trying to astonish the common people with silly miracles!
De ebbe nem tartozik bele, hogy ostoba csodákkal ámítsuk az egyszerű népeket!
EnglishThe chief weapon of the sea pirates, however, was their capacity to astonish.
A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt, hogy megdöbbenést tudtak okozni.
EnglishWhat I found there was to sting my heart, but also to astonish me.
Amit ott találtam, késsel hasogatta a szívemet, de ámulatba is ejtett.
EnglishThe advocate drew out his words in professional astonish-nent.
Az ügyész előre begyakorlott döbbenettel préselte ki magából a szavakat.
EnglishThe friendliness of the peasants towards ourselves never ceased to astonish me.
Nem győztem csodálkozni, milyen barátságosak hozzánk.
EnglishIf that does not astonish you, then here are some more figures.
Ha ez nem döbbenti meg önöket, akkor íme néhány további számadat.
EnglishThe extent of your desperation, master, never fails to astonish me.
Tettei kétségbeesett jellegén nem szűnök meg csodálkozni
EnglishOn second thought, why should it astonish her?
EnglishSamir, you astonish me, Lawrence answered.
EnglishMother, you astonish me, I said.
EnglishBut I believe your opinion of him would in general astonish - and perhaps you would not express it quite so strongly anywhere else.
De azt hiszem, az ön véleményén sokan meglepődnének - máshol talán nem is fejezné ki ilyen nyíltan, mint itt, a családja körében.
EnglishLet us astonish Charles Darwin.
EnglishHe does not care to travel after dusk; but his days' marches - there is none to enter them in a book - would astonish folk who mock at his race.
Alkonyat után nem szeret utazni, de azok, akik gúnyolódnak a fajtáján, elcsodálkoznak, mekkora utat tesz meg naponta, noha nincsen, aki ezt följegyezné.
EnglishDo you not think, father, he added, that I ought to bury myself in the desert, and perform some extraordinary austerities that would even astonish the devil?
- Nem gondolod, atyám - tette hozzá -, hogy be kellene mennem mélyen a sivatagba, és ott rendkívüli önsanyargatást vállalni magamra, hogy elriasszam az ördögöt vezeklésemmel?

Szinonimák (angolul) a(z) astonishingly szóra:

astonishingly
astonishment
English
astonishing