EN

assuredly {határozószó}

volume_up
If there are shepherds of elephants, assuredly he must resemble one.
Ha volnának elefántpásztorok, biztosan így néznének ki.
Oh, they will, spellsister, they assuredly will, the Srinshee replied.
- El is mennek addig, húgom, biztosan elmennek. - válaszolt a Srinshee.
If this man could afford to buy so expensive a hat three years ago, and has had no hat since, then he has assuredly gone down in the world.
Ha valaki három éve megengedhetett magának egy ilyen drága kalapot, de azóta is ugyanazt hordja, az, barátom, biztosan lecsúszott ember.
Assuredly it was regrettable that mountain climbers had not previously attempted to ascend to the summit of the Great Eyrie.
Kétségtelenül sajnálatos, hogy a turisták mind ez ideig nem próbáltak feljutni a Nagy Sasfészekig.

Példamondatok a(z) "assuredly" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAssuredly the Great Eyrie now took on to my eyes an aspect absolutely fantastic.
A Nagy Sasfészek az én szememben most már végtelenül fantasztikusnak tűnt.
EnglishThis young man, Poirot observed to himself, assuredly does not like Sir George Stubbs.
Ez a fiatalember aligha kedveli Sir George Stubbsot, gondolta magában Poirot.
EnglishDo so, oh false Rhiannon, for assuredly by no other means will you ever leave Caer Dhu!
- Fordítsd, ál-Rhiannon, mert másként aligha hagyhatod el élve Caer Dhút!
EnglishBut the precise he he was right now; that would assuredly end, and soon; that was over.
De az itt és most fonala hamarosan megszakad; ez a fejezet egyszer s mindenkorra lezárul.
EnglishThe Marines most assuredly went into deep cover when the American air strike came in.
A tengerészgyalogság bizonyára fedezékbe vonult, amikor az amerikai repülőgépek megtámadták.
EnglishOh, they will, spellsister, they assuredly will, the Srinshee replied.
- El is mennek addig, húgom, biztosan elmennek. - válaszolt a Srinshee.
EnglishI beg you to remember that, when the harsh feelings come to you as assuredly they must.
Erre tessék gondolni, könyörgöm, ha haragos érzések támadnak, amelyek bizonyára fognak támadni.
EnglishAssuredly the roads of the air were as familiar to it as those of the seas and of the lands!
A légi utakon bizonyára éppen olyan otthonosan mozgott, mint a szárazföldön és a tengeren.
EnglishNot them but us, for most assuredly I am counted among them.
Nem is értük, hanem értünk, hiszen bizonyos, hogy én is közéjük tartozom.
EnglishHer first little clue was most assuredly a setup for the second, and the third.
Első jelentkezése csak megtévesztő hadmozdulat lehetett, hogy előkészítse s egyszersmind álcázza a továbbiakat.
EnglishIf there are shepherds of elephants, assuredly he must resemble one.
Ha volnának elefántpásztorok, biztosan így néznének ki.
EnglishNevertheless, they continued to follow, and would assuredly maintain their pursuit to the very last.
A két hajó azonban továbbhaladt előre, és bizonyára tartják is ezt a sebességet, amíg csak lehet.
EnglishAnatoli Grishin might have left the service, but he would assuredly have maintained contacts within it.
Anatolij Grisin kilépett ugyan a testülettől, de ottani kapcsolatait nyilván nem szakította meg.
EnglishAssuredly he possessed a constitution of iron, splendid health, and warm red blood beneath his sun burned skin.
Makkegészséges, vasból gyúrt embernek látszott, napbarnított bőre alatt tüzes vér keringhetett.
EnglishIt was he; it was assuredly one of the spies of whom I had never been able to find any further traces!
Az volt, persze hogy az volt, az egyik leselkedő alak azok közül, akiknek nem tudtam többé a nyomára bukkanni!
EnglishThat question, ladies and gentlemen, is assuredly one of a new and meaningful kind of European coordination.
Ez a kérdés, hölgyeim és uraim, biztosíthatom Önöket, az európai szintű koordináció új és értelmes formája lesz.
EnglishHer husband - for one must include husbands - Assuredly.
- A férje egy színdarab opciója után járt.
EnglishYou will assuredly die when the wormhole activates.
Méghozzá azonnal, egyetlen szempillantás alatt.
EnglishAssuredly it was regrettable that mountain climbers had not previously attempted to ascend to the summit of the Great Eyrie.
Kétségtelenül sajnálatos, hogy a turisták mind ez ideig nem próbáltak feljutni a Nagy Sasfészekig.
EnglishAt the best of times, loyal hornheads had little love for outcasts-and this was assuredly not the best of times.
A hű szolgák még a legbékésebb időkben sem szívlelték a kitaszítottakat... márpedig ezek nem voltak békés idők.

Szinonimák (angolul) a(z) assurance szóra:

assurance