EN

assured {melléknév}

volume_up
You may rest assured that their investigation will be a thorough and honest one.
Biztos lehetsz benne, hogy alapos és becsületes nyomozást folytatnak majd.
Be assured that in your absence, Xounges will be guarded.
Biztos Lehet benne felséged, hogy távollétében vigyázunk Xoungesre.
Rest assured, in any case, that your energy is precious to Parliament.
Biztos lehet afelől, hogy erőfeszítései nagy szolgálatot tettek a Parlamentnek.
As long as the profit and competitiveness of the European Union are assured, then that is OK.
Ameddig az Európai Unió nyeresége és versenyképessége biztosított, minden rendben.
The Commission has assured us that Korea is actively liberalising its import regime.
A Bizottság biztosított bennünket arról, hogy Korea aktívan liberalizálja importrendszerét.
If, in addition, they manage to sell something, prosperity is assured.
Ha emellett valamit el is tudnak adni, a jólét biztosított.
If it should come about at any time that you give a child to the throne, be assured that I will never question.
Ha bármikor gyermeket tudnál szülni a trónnak, abban bizonyos lehetsz, hogy sosem kérdeznék semmit.

Példamondatok a(z) "assured" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut even if he does, Hastings assured her, there's nothing to be alarmed about.
De ha úgy adódna, akkor sem kell megijednie - igyekezett megnyugtatni Hastings.
EnglishI'm forever in the vastness of your largesse, Squeeb assured him, then scooted off.
Meghajtok lelki nagyságod előtt biztosította őt hálásan Squeeb, azzal eliszkolt.
EnglishThe one other human who traveled this way was also an old man, Gornon assured Hari.
Az a másik ember is öreg volt már, amikor sor került az utazására mondta Gornon.
EnglishThe Project enclave in Kansas is pretty damned insecure, Barb, the man assured her.
- A projekt kansasi telepe átkozottul biztonságos, Barb - nyugtatta meg a férfi.
EnglishRuslan Borissovich will understand what it means, Rozhdestvenskiy assured him.
Ruszlan Boriszovics tudni fogja, miről van szó biztosította Rozsdesztvenszkij.
EnglishAnyone who comes to these gates, Nebo assured him, may have whatever he needs.
Aki belép ezen a kapun - biztosította Nebó -, megkaphatja, amire szüksége van.
EnglishI shall have them both closely 'guarded, your Majesty,' he assured the King of Deira.
Mindkettejük mellé szoros őrizetet rendelek, felség biztosította Deira királyát.
English'I had to come back alive,' he assured her, 'so you'd have a fair chance to kill me.'
Élve kellett visszajönnöm - biztosította a fiú -, hogy legyen esélyed kinyírni.
EnglishYou may rest assured that their investigation will be a thorough and honest one.
Biztos lehetsz benne, hogy alapos és becsületes nyomozást folytatnak majd.
EnglishTis most assured that I meant no disrespect for you and your hospitality, Professor.
Csak megerősíthetem, hogy nem kívánok visszaélni a vendégszeretetével, professzor.
EnglishOne little test with my knife assured me that its simple frame was genuine gold.
Egy kis karcolás a késsel, és máris láthattam, hogy ennek a széknek a kerete is arany.
EnglishElizabeth assured him that she could suit herself perfectly with those in the room.
Elizabeth megnyugtatta, hogy a szobában levő könyvek között is talál kedvére valót.
EnglishRest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Nyugodjon meg, a Háznak hiányozni fog. Minden jót kívánunk Önnek a jövőben.
EnglishI didn't drive here, Frank assured her, again stressing each sound in each word.
Nem kocsival jöttem - nyugtatta meg Frank, miközben megint megnyomott minden szótagot.
English'Nothing special,' I assured him, putting down my gear and taking my jacket off.
Semmi különös biztosítottam, miközben letettem a cuccomat, és levettem a zubbonyomat.
EnglishAgain, the assured voice, a voice I'd not heard last night or tonight earlier.
Ismét az a magabiztos hang, amelyet nem hallottam sem a tegnapi, sem a mai éjszakán.
EnglishShe assured me that she had actually seen Anne Meredith commit the crime.
Azt állította ugyanis, hogy látta, amint Anne Meredith elkövette a gyilkosságot.
EnglishI assured him there had been no further contact since the initial meeting.
Biztosítottam őt afelől, hogy az első találkozás óta nem érintkeztek egymással.
EnglishHe assured her that Becky and Kenny were the sum of all evil under this roof.
Dylan megnyugtatta, hogy Kennyn és Beckyn kívül más gazember nincs a házban.
EnglishIf he made a clean hit here, in the crowded casino, he would be assured of a promotion.
Ha sikeres akciót hajt végre itt a zsúfolt kaszinóban, biztos, hogy előléptetik.

Szinonimák (angolul) a(z) assurance szóra:

assurance