EN

to assure [assured|assured] {ige}

volume_up
Do you assure me that your coun- try will abide by the results of the election?
Biztosít engem arról, hogy Japán tiszteletben fogja tartani a választások eredményeit?
How will you assure me of your future faith, loyalty and obedience to the laws of the land?
Hogyan biztosít jövőbeni hűségéről és az ország törvényeinek való engedelmességéről?
Biztosít afelől, hogy tökéletesen fog működni.

Példamondatok a(z) "to assure" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
Higgye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
Sargentini asszony, biztosíthatom arról, hogy túlléptük a 45 perces időkeretet.
EnglishSo I can assure you that you need have no concerns about Mr. Sanchez's welfare.
Így hát biztosíthatom önöket, hogy nem kell aggódniuk Mr. Sanchez jóléte felől.
EnglishI would like to assure Mr Lambsdorff that Mr Van Orden loves Europe very much.
Szeretném biztosítani Lambsdorff urat, hogy van Orden úr nagyon szereti Európát.
EnglishI assure you, my definition of living is more than becoming a pattern of numbers.
- Az én megítélésem szerint az élet több, mint a számsorozatként való létezés.
EnglishI assure you, Mr. Adrian, nothing will happen to it, said Preston optimistically.
Biztosíthatom, Mr. Adrian, hogy semmi baja nem lesz mondta optimistán Preston.
EnglishMister Cale, I assure you no one has passed this post and I've heard no alarm.
Biztosíthatlak, itt senki sem hatolt be a birtokra, és riadót sem fújt senki!
EnglishI assure you that I have not associated you with the crime, Colonel, said he.
-Gondolhatja, ezredes, hogy nem magát gyanúsítom a bűntett elkövetésével - mondta.
EnglishFitch, I assure you, there will be no verdict until the money is in my account.
Higgye el, Fitch: amíg a pénz ki nem köt a számlámon, addig nem lesz ítélet.
EnglishBut I assure you, my dear Jeremy, it wouldn't deceive any woman for a moment.
De megnyugtathatlak, kedves Jeremy, hogy egy nőt egy pillanatra sem téveszthet meg.
EnglishIt's a long story, but I assure you this kid has good parents and a clean home.
Wally Boxx, akár egy hűséges öleb, ott ült a kanapén, és éppen írt valamit.
EnglishBring binoculars, and assure yourself that she too is in satisfactory condition.
Hozzon távcsövet, győződjék meg róla, hogy ő is kielégítő állapotban lesz.
EnglishDo you assure me that your coun- try will abide by the results of the election?
Biztosít engem arról, hogy Japán tiszteletben fogja tartani a választások eredményeit?
EnglishEurope needs to take action in order to assure a reliable supply of protein.
Európának intézkednie kell a megbízható fehérjeellátás biztosítása érdekében.
EnglishI can assure you that the whole thing arises out of your wife's disordered imagination.'
Megnyugtatására közlöm, hogy minden csupán a felesége beteg képzeletének a műve.
EnglishHave you truly done all you may to assure that Britain shall have a Christian king?
- Megtettél-e valóban mindent, hogy Britanniának keresztény királya legyen?
EnglishI assumed wrongly that it was to assure the Warlock Lord's destruc- tion.
Tévesen feltételeztem, hogy a Boszorkánymester elpusztításához lesz rá szükség.
EnglishThat I can assure you, and Inspector Kelsey will assure you also, is not so.
Biztosíthatom önöket és Kelsey felügyelő is biztosíthatja, hogy ez nem igaz.
EnglishI have no reason, I assure you, said he, to be dissatisfied with my reception.
- Higgye el, semmi okom nincs, hogy ne legyek megelégedve a fogadtatással.
EnglishI can assure her that she has won our interest, attention and friendship.
Biztosíthatom őt, hogy elnyerte érdeklődésünket, figyelmünket és barátságunkat.

Szinonimák (angolul) a(z) assurance szóra:

assurance