EN

assuming that

volume_up
We must therefore support an African solution, assuming we are able to implement it.
Támogatnunk kell az afrikai megoldást, feltételezve, hogy képesek leszünk végrehajtani.
24 hours to the core, and then assuming we survive...
24 óra a magig és feltételezve, hogy túléljük...
- Feltételezve, hogy még együtt vannak.

Példamondatok a(z) "assuming that" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'You're assuming that Annias was speaking in his own voice this morning, Dolmant.
Dolmant, te azt feltételezed, hogy ma reggel Annias a saját szavaival beszélt.
EnglishAssuming, of course, your real name is Marlee, and that it's spelled properly.
Feltéve persze, hogy valóban Marleenak hívják, és úgy írja a nevét, ahogy szokás.
EnglishAssuming, she chuckled to herself, that he was right, and the show was wrong....
Ha tényleg azok voltak, és nem Jack tudta rosszul, kuncogott magában Cathy...
EnglishOn the contrary, it is now that the EU itself is assuming yet more responsibility.
Éppen ellenkezőleg, most kell magának az EU-nak nagyobb felelősséget vállalnia.
EnglishAssuming the network does exist, it's related to what happened to the missing father.
Tegyük fel, hogy ez a szervezet létezik, és kapcsolatban áll az apa eltűnésével.
EnglishWe are assuming that will trigger a 1.4% to 1.5% growth in the entire European GNP.
Úgy véljük, hogy ez 1,4-1,5%-os növekedést idéz elő Európa teljes GNP-jében.
EnglishI knew I spoke soft and in an assuming way, because this wasn't meant for pure drama.
Puhány és pökhendi hangot használtam, hogy ne legyen drámai éle a szavaknak.
EnglishYou know, assuming you serve Gordon tomorrow what are you going to do with the money?
Ha holnap sikerül átadni az idézést Gordonnak, mit fog csinálni a részével?
EnglishYou're assuming that you'll work, or practice, as you say, for forty years.
Maga azt tételezi fel, hogy negyven évig fog dolgozni, illetve praktizálni.
EnglishNow I'm assuming all this to mean that Fairchild is not my final destination.
Most viszont arra a feltételezésre jutottam, nem Fairchild a végállomás.
EnglishWe must therefore support an African solution, assuming we are able to implement it.
Támogatnunk kell az afrikai megoldást, feltételezve, hogy képesek leszünk végrehajtani.
EnglishThis will be a rather unusual log entry, assuming Starfleet ever receives it.
Ez lesz a legszokatlanabb naplóbejegyzés, ami valaha is a Csillagflotta tudomására jutott.
EnglishAssuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus's desk.
Ha megadják hozzájárulásukat, a dokumentumot továbbítják Klaus úr asztalára.
EnglishHull may misunderstand By assuming that Buruk acts on behalf of King Diskanar, you mean.
Úgy érted, azt hiheti, hogy Buruk Diskanar király utasításait hajtja végre.
EnglishI'd love to shoot one of the goons, assuming you haven't taken care of all of them.
Akkor minek hadonászunk azzal a stukkerrel? kérdezte Rodrigo nyájasan.
EnglishAnd something else--assuming they're not Italian, they had to come through immigration.
És még valami - ha tényleg nem olaszok, akkor át kellett jönniük az útlevélvizsgálaton.
EnglishThat's assuming Gallagher agrees to surrender the priest, said Saul.
- Feltéve, ha Gallagher beleegyezik, hogy átadjuk a papot - jegyezte meg Saul.
EnglishAssuming every lobbyist in town doesn't jump in front of the train.
Feltéve hogy nem fogja a város minden egyes lobbistája a vonat elé vetni magát.
EnglishHe will be a crucial witness at trial, assuming the case gets that far.
Perdöntő tanú lehet a tárgyaláson, feltéve persze, hogy eljut addig az ügy.
EnglishEurope is assuming its responsibilities, but it cannot do this for the planet by itself.
Európa vállalja a maga részét, de egymaga nem vállalhat felelősséget az egész Földért.