angol-magyar fordítás erre a szóra: to assuage

EN

"to assuage" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to assuage" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat will assuage their fears and provide them with new reasons to live together.
Ez eloszlatja majd a félelmeiket és új indokot ad számukra az együttélésre.
EnglishTo assuage that unhappiness he had taken a considerable quantity of drink.
Hogy boldogtalanságát csillapítsa, töméntelen mennyiségű alkoholt fogyasztott.
EnglishAnd it did not assuage my anger that they wanted to remain with Zenobia now.
Az sem enyhítette dühömet, hogy most már ragaszkodtak Zenobia társaságához.
EnglishBack- ground briefings that had begun at eight helped to assuage them somewhat.
A nyolckor kezdődő háttérbeszámolók némileg lecsillapították őket.
EnglishThe last week in September, the plague being come to its crisis, its fury began to assuage.
Szeptember végére a pestis túljutott válságos szakaszán, vadsága lassan alábbhagyott.
EnglishGo and see your Old Mage for a few days, and... assuage your hungers.
Menj, látogasd meg az Öreg Mágust, és... csillapítsd az étvágyadat.
EnglishBut his words did nothing to assuage Yin's feelings of utter despair and hopelessness.
De szavai nem tudták eloszlatni Jin mélységes kétségbeesését.
EnglishClark hoped the sir part would assuage his hurt feelings.
- Clark remélte, hogy az "uram" elég gyógyír lesz Sam megbántott hiúságára.
EnglishDame Flora must find a means to assuage her concern.
- Flora úrhölgy kénytelen lesz megtalálni a módját aggodalma lecsillapítására.
EnglishI feel no obligation to assuage that curiosity, Emperor.
Nem érzem kötelességemnek, hogy kielégítsem kíváncsiságodat, császár.
EnglishHe did not last long enough to assuage his ego.
Nem tartott ki elég sokáig ahhoz, hogy felnőjön önbizalmához.
EnglishYou did send us a pretty good man, Clark added, hoping to assuage Wilson's renowned temper.
Igen jó embert küldött nekünk, uram - tette hozzá Clark abban a reményben, hogy a dicsérete egy kicsit megengeszteli Wilsont.
EnglishWe have so few ways in which to assuage the sense of guilt.
Kevés eszközünk van bűntudatunk enyhítésére.
EnglishSurely he could stop long enough to assuage it.
Bizonyára megállhat annyi időre, hogy lecsillapítsa.
EnglishNothing would ever assuage the grief I felt now.
EnglishI should cable Rome to assuage Goderenko's fears and tell him that his tasking for the moment is to ascertain the Pope's schedule for traveling, appearances, and so forth.
Üzenetet küldök Rómába, hogy eloszlassam Goderenko aggodalmait, és biztosítsam, hogy az ő feladata továbbra is kizárólag a hírszerzés lesz.
EnglishWe will not kill them at once, and if circumstances permit, they might well be left alive to mourn their loss, lad, Grady added, just to assuage the conscience of the younger man.
Nem öljük meg őket rögtön, és ha a körülmények engedik, életben is maradhatnak, hogy gyászoljanak, fiacskám - tette hozzá Grady, hogy megnyugtassa fiatalabb társa lelkiismeretét.