EN

assistance {főnév}

volume_up
- Advice and assistance concerning investments and the liquidation thereof
+ Tanácsadás és támogatás ingatlanok megszerzésénél és értékesítésénél
Official Development Assistance currently represents more than USD 120 billion.
A hivatalos fejlesztési támogatás jelenleg több mint 120 milliárd dollár.
Accordingly, social welfare provides assistance in times of transition.
Ehhez képest a szociális támogatás segítség az átmeneti helyzetekben.
Without this assistance there will be no deal in Copenhagen.
Az ilyen jellegű segítség nélkül nem érhetünk el megállapodást Koppenhágában.
Accordingly, social welfare provides assistance in times of transition.
Ehhez képest a szociális támogatás segítség az átmeneti helyzetekben.
(SK) The earthquake in Haiti was immediately followed by international humanitarian assistance.
(SK) A haiti földrengést haladéktalan nemzetközi humanitárius segítség követte.
assistance
volume_up
segély {fn} (segítség)
Development assistance is a crucial link to preventing humanitarian emergencies.
A fejlesztési segély a legfontosabb kapocs a humanitárius vészhelyzetek megelőzésében.
Economic and humanitarian assistance is important, but it is not enough in itself.
A gazdasági és humanitárius segély fontos, de önmagában nem elég.
I support increasing the limit on medium-term assistance to EUR 25 billion.
Támogatom a középtávú segély 25 milliárd eurós összeghatárra emelését.
To talk to Bridget without the assistance of her mother took all Chief Inspector Davy's adroitness and cajolery.
Hogy Bridgettel anyai segédlet nélkül beszélhessen, Davy főfelügyelőnek szüksége volt minden leleményére és rábeszélőkészségére.
assistance (és: help, support)
volume_up
segítségnyújtás {fn}
It is important to coordinate humanitarian aid with development assistance.
Fontos a humanitárius segítségnyújtás összehangolása a fejlesztési támogatással.
This is also a precondition for the disbursement of possible EU macrofinancial assistance.
Ez előfeltétele a lehetséges uniós makropénzügyi segítségnyújtás folyósításának is.
The financial assistance adopted here is, therefore, within this framework.
A most elfogadott pénzügyi segítségnyújtás ebbe a kategóriába tartozik.

Példamondatok a(z) "assistance" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe know the warning examples from history of the 'Technical Assistance Offices'.
Ismerünk riasztó példákat a 'Technikai Segítségnyújtási Irodák' történelméből.
EnglishThe child here is eleven years old and deserves the assistance of his mother.
A gyermek tizenegy éves, és természetesen szüksége van az édesanyja segítségére.
EnglishLatvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
Lettországot a csőd fenyegette, ha nem kapott volna külső pénzügyi támogatást.
EnglishWith the chemical assistance of No-Doz, cola, and the sugar in the plate of cookies
A szomszédos kisboltban vettem egy üveg Pepsit és egy kis üveg koffeintablettát.
EnglishThe Hutts are building their own superweapon with Imperial assistance, Leia began.
A huttok szuperfegyvert építenek birodalmi segítséggel kezdte a beszámolóját Leia.
EnglishIf we do not give them this help and assistance, it will also be our downfall.
Ha nem adjuk meg ezt a segítséget és támogatást, az a mi bukásunkhoz is vezet.
EnglishAssistance would come as soon as possible and no one could say when that was.
Jön a segítség, amint lehet, bár azt senki sem tudta, hogy ez a lehet mikor lesz.
EnglishWe want to provide assistance with this, which is also clearly stated in the report.
Ehhez természetesen segítséget nyújtunk, ami egyértelműen ott áll a jelentésben.
EnglishMy country has made efforts towards reforming pensions and social assistance.
Országom erőfeszítéseket tett a nyugdíjak és a szociális segélyek reformja terén.
EnglishAbove all, we are willing to give the Chinese people the assistance they need.
Feltétlenül készek vagyunk megadni minden szükséges segítséget a kínai népnek.
EnglishWe will have to provide far more technical assistance than we have done up to now.
Az eddigieknél azonban sokkalta nagyobb technikai segítséget kell nyújtanunk.
EnglishYou also mentioned that you are thinking about mandatory assistance as well.
Valamint azt is mondta az imént, hogy kötelező segítségnyújtáson is gondolkodnak.
EnglishIt is important to coordinate humanitarian aid with development assistance.
Fontos a humanitárius segítségnyújtás összehangolása a fejlesztési támogatással.
EnglishThis gesture is the EU's response to the request for assistance made by Romania.
Ez a gesztus az EU válasza a Románia által benyújtott támogatási kérelemre.
EnglishThe EU is the world’s biggest provider of development assistance to poorer countries.
Az EU nyújtja a világon a legtöbb fejlesztési támogatást a rászoruló országoknak.
EnglishDevelopment assistance is a crucial link to preventing humanitarian emergencies.
A fejlesztési segély a legfontosabb kapocs a humanitárius vészhelyzetek megelőzésében.
EnglishI am not against mobilisation of financial assistance for redundant Belgian workers.
Nem ellenzem a belga munkavállalóknak az Alapból történő pénzügyi támogatását.
EnglishWe have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
Tudunk egy esetről, amikor egy újságíró az orvosi ellátás hiánya miatt halt meg.
EnglishThen I have just time, with your assistance, to get clear upon the subject.
Akkor éppen annyi időm van, hogy tájékozódjam az ügyben, persze ha ön is segít.
EnglishAlongside state assistance, civil society organisations play a very important role.
Az állami támogatások mellett a civil társadalom is nagyon fontos szerepet játszik.

Szinonimák (angolul) a(z) assistance szóra:

assistance
assistant