EN

assigned {melléknév}

volume_up
assigned
volume_up
kirendelt {mn}
The pathologist assigned to the case commented that he hadn't seen such a mess since his uniformed service in Afghanistan.
Az ügyhöz kirendelt patológus megjegyezte, hogy utoljára az afganisztáni háborúban látott ilyen ocsmány munkát.
Liz hadn't wanted him to go up to the University today, and the state police assigned to the Beaumonts hadn't wanted him to, either.
Liz nem akarta hogy bemenjen az egyetemre, és a Beaumonték védelmére kirendelt rendőrök se nagyon akarták.

Példamondatok a(z) "assigned" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishLecter... before the court assigned you to him for therapy?
Találkozott Dr. Lecterrel... mielőtt a biróság beutalta volna hozzá terápiára?
EnglishCos I met the only two FBl agents assigned here, and they knew nothing about him.
Mert később beszéltem a két kiküldött FBI-ügynökkel, ők semmit se tudtak róla.
EnglishYour agency called this office... to get me assigned to help you on this raid.
A maga ügynöksége hívott minket... hogy segítsek maguknak ebben a rajtaütésben.
EnglishThe claim comes in and is assigned to a handler, just a low-level paper pusher.
Bejön a térítési igény, odaadják az egyik ügyintézőnek, valami kis aktatologatónak.
EnglishThis number shall not be assigned to any other type of rear registration plate lamp.
E szám nem rendelhető hozzá más hátsórendszámtábla-megvilágító lámpatípushoz.
EnglishThey will be automatically cut off as soon as the minute assigned to each is over.
Az előírt egy perc letelte után automatikusan kikapcsolják a mikrofonjukat.
EnglishThe letter was created by York, and assigned to one of the top forgers in Documents.
A levelet York fogalmazta meg, aztán a dokumentáció legkiválóbb hamisítóira bízták.
EnglishMy first is: How does a lightweight, needle-dick pencil pusher get assigned to IA?
Az első: Hogy kerül a belsősökhöz egy ilyen pehelysúlyú, tűfaszú aktakukac?
EnglishA judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
A Bíróság elé kerülő ügyekkel egy-egy bíró és egy-egy főtanácsnok foglalkozik.
EnglishYou'll be assigned to a partner, and his clients will become your clients.
Egy üzlettárs mellé fogjuk beosztani, és az ő ügyfelei a maga ügyfelei is lesznek.
EnglishFour days earlier, in a closed courtroom, Harkin had assigned seating for both sides.
Négy nappal korábban egy lezárt bírósági teremben Harkin már kijelölte az ülésrendet.
EnglishIt is most important to decide how the 20% are to be assigned among the Member States.
A legfontosabb azt eldönteni, hogy a 20% miként legyen elosztva a tagállamok között.
EnglishEach Commissioner is assigned responsibility for specific policy areas by the President.
Minden biztos az elnök által meghatározott, saját szakpolitikai területért felelős.
EnglishUN troops were assigned to protect and follow the UNHCR food convoys...
Az UN csapatok feladata az, hogy védjék és biztosítsák az UNHCR konvojokat,...
EnglishCommissioner Linge Chen has assigned the Special Police to prevent desertions.
Linge Chen főbiztos a Különleges Rendőrséget bízta meg a dezertálások megakadályozásával.
EnglishSpecific tasks are already being assigned to it via other legislation.
A konkrét feladatainak kijelölése már más jogszabályok keretében folyamatban van.
EnglishIndicators which measure such factors should be assigned a greater role.
Az ilyen tényezők mérésére szolgáló mutatóknak nagyobb szerepet kell tulajdonítani.
EnglishAs long as she's normal enough to do her assigned work I can't interfere with her.
Amíg elég normális ahhoz, hogy elvégezze a munkáját, nem háborgathatom.
EnglishOr is Thay already behind it, and ye were but carrying out an assigned mission?
Vagy talán Thay áll az egész mögött, és te egy küldetést teljesítesz?
EnglishI was assigned to the Second Marine Division at Camp Lejeune, North Carolina.
A második tengerészgyalogos-hadosztálynál szolgáltam Camp Lejeune-ben, Észak-Karolinában.