EN

assets {csak többes szám}

volume_up
1. pénzügy
assets (és: asset)
Assets held offshore are now equal to a third of global assets...
Az offshore cégekben tartott vagyontárgyak összege már eléri a globális vagyon egyharmadát.
When you were in power, wheeler-dealing and selling off national assets became models of rule.
Az önök uralma alatt a nemzeti vagyon kiárusítása mindennapos volt.
Management of public assets raises serious concerns.
Komoly aggodalomra ad okot az állami vagyon kezelése.
Assets held offshore are now equal to a third of global assets...
Az offshore cégekben tartott vagyontárgyak összege már eléri a globális vagyon egyharmadát.
Listing of assets on one page, a quick and easy task in my case.
Első lap a vagyontárgyak felsorolása, az én esetemben ez gyors és könnyű feladat.
The competent authority shall regularly review the value of such assets, securities or bonds.
Az illetékes hatóság rendszeresen felülvizsgálja az ilyen vagyontárgyak, értékpapírok vagy kötvények értékét.
So: all the assets are in all the stock exchanges in New York, London, Tokyo, Frankfurt, etc.
Tehát: valamennyi tőke az értéktőzsdéken New Yorkban, Londonban, Tokióban, Frankfurtban stb.
(c) the assets representing the guarantee fund shall be localized in any one of the Member States in which it carries on its activities.
c) a biztonsági tőke fedezetét képező eszközöket bármelyik tagállamban lokalizálhatják, ahol a tevékenységeket folytatják.
This Fund manages the assets of the now expired European Coal and Steel Community and invests the interest generated by the capital in coal and steel research.
Ez az alap kezeli a most már hatályát vesztett Európai Szén- és Acélközösség tőkéjét, és a tőke által generált kamatot szén- és acélipari kutatásokba fekteti be.
assets
aktívák és passzívák
Perhaps this is also the time to ask: what are the toxic assets and what are the obstacles to our peacemaking, our raison d'être?
Talán itt az idő, hogy azt is megkérdezzük: mik a mérgező követelések és mik a béketeremtésünk, a mi raison d'être-ünk (létünk értelme) előtt álló akadályok?

Példamondatok a(z) "assets" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNo assets in place, Mrs. Foley admitted, delivering what had become a CIA mantra.
Nincs a helyszínen vallotta be a megszokottá vált CIA-refrént előadva Mrs. Foley.
EnglishTwo thirds of European banks' assets are held in only 44 multinational groups.
Az európai banki eszközök kétharmada mindössze 44 multinacionális csoportnál van.
EnglishManagement of the assets of the ECSC and the Research Fund for Coal and Steel (
Az ESZAK, valamint a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelése (
EnglishWe will be using one of their assets, for which their permission is necessary.
Szükségünk lesz az engedélyükre, hiszen az ő emberüket fogjuk felhasználni.
EnglishHe saw World War Two coming, and he didn't want to have any assets frozen over there.
Látta, hogy közeleg a háború, és nem akarta, hogy a birtokai holt tőkévé váljanak.
EnglishThe absurdity is the tax applied to dematerialised cultural assets from two aspects.
Két szempontból is abszurd a nem materiális kulturális javakra kivetett adó.
EnglishThe shooters are here at Suntan Reconnaissance assets back here at Zhigansk.
A harci gépek itt vannak, Szuntárban, a felderítők pedig itt, Zsiganszkban.
EnglishHis hostages are his only assets, and he will regard them as expendable assets.
Az egyetlen ász a kezében a túszok, de eldobható lapoknak tekinti őket.
EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
A bankok mérgező követeléseiről beszélünk és arról, hogyan kell megtisztítanunk azokat.
EnglishWe create robotic workers that we treat like assets, to lever and just throw away.
Robotmunkásokat nevelünk, akiket eszközként kezelünk, hogy kihasználjuk és eldobjuk őket.
EnglishAmerican commanders no longer thought of their men as expendable assets.
Az amerikai parancsnokok már nem úgy gondoltak az embereikre, mint fogyóeszközökre.
EnglishBob, do we have any assets who can find out what they talked about in the Kremlin today?
Bob, van odaát olyan emberünk, akitől megtudhatjuk, miről tárgyaltak ma a Kremlben?
EnglishIn recent years, the value of private pension fund assets has decreased a great deal.
Az elmúlt években jelentős mértékben csökkent a magánnyugdíjalapok eszközeinek értéke.
EnglishThe more I think about it—they will flood the area with assets if we linger too much.
El fogják árasztani az egész térséget specialistákkal, ha túl soká itt időzünk.
EnglishUnless they are categorised either as direct investment or as reserve assets.
Kivéve, ha ezeket vagy közvetlen befektetésként, vagy tartalékeszközökként kategorizálják.
EnglishIt is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Az immateriális javak, például a védjegy és a szabadalom értékének meghatározása nehéz dolog.
EnglishHis country's most priceless assets were now about to be ripped from his control.
Az ellenség a legértékesebb hadieszközeit akarta kitépni a kezéből.
EnglishWe have now created insurance schemes and other schemes to deal with the impaired assets.
Biztosítási és egyéb megoldásokat hoztunk létre az értékvesztett eszközök kezelésére.
EnglishAccordingly, we are not factoring those assets into our discussion.
Ennek megfelelően nem is számolunk ezekkel a csapatokkal saját haditervünkben.
EnglishBut if both sides began killing the strategic assets of their opponents .
Gratulálok: bekerültetek a tévé híreibe közölte rögtön, amikor belépett.

Szinonimák (angolul) a(z) asset szóra:

asset
English