EN

assertive {melléknév}

volume_up
Artwen was assertive; Felice was subdued, somewhat absent minded, unobtrusively pretty, if frail.
Artwen magabiztos és rámenős; Felice visszafogott, kissé szórakozott, és a maga törékeny módján csinos.
He forced himself to assume an assertive body stance and bite out words of defiance.
Igyekezett magabiztos testtartást ölteni és dacosan visszaszólni.
Artwen was assertive; Felice was subdued, somewhat absent minded, unobtrusively pretty, if frail.
Artwen magabiztos és rámenős; Felice visszafogott, kissé szórakozott, és a maga törékeny módján csinos.
assertive
volume_up
önérvényesítő {mn}

Példamondatok a(z) "assertive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWell, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
Nos, remélem, hogy hamarosan láthatóak lesznek a határozott vezetésre utaló jelek.
EnglishEuropean women, they tell me, are less assertive than American ones.
Azt hallottam, hogy az európai nők nem olyan önfejűek, mint az amerikaiak.
EnglishHe forced himself to assume an assertive body stance and bite out words of defiance.
Igyekezett magabiztos testtartást ölteni és dacosan visszaszólni.
EnglishMr Tannock: assertive leadership that is up to the challenge.
Tannock úr említést tett a határozott vezetésről, amely kész szembenézni a kihívással.
EnglishWe have had the Bali Climate Conference, where Europe put forward a very assertive front.
Ott voltunk a Bali Éghajlat-változási Konferencián, ahol Európa igen határozott állásponton volt.
EnglishArtwen was assertive; Felice was subdued, somewhat absent minded, unobtrusively pretty, if frail.
Artwen magabiztos és rámenős; Felice visszafogott, kissé szórakozott, és a maga törékeny módján csinos.
EnglishTo conclude, Europe needs new energy to take care of its future, to renew itself in an assertive way.
Zárásképpen, Európának új energiára van szüksége, hogy vigyázni tudjon jövőjére, hogy magabiztosan újítsa meg önmagát.
EnglishWe must be more self assertive on the international scene and contribute to peace and stability in the Middle East.
A nemzetközi színtéren határozottabban kell fellépnünk, és segítenünk kell a közel-keleti béke és stabilitás megteremtését.
EnglishAdmittedly, one might have hoped, in these difficult times, to have heard him speak with a more assertive European voice.
Kétségkívül igaz, abban bíztunk, hogy Barroso úr ezekben a nehéz időkben egy határozottabb európai hangot fog képviselni.
EnglishEncouraged, he grew more assertive.
EnglishEULEX should adopt a more assertive stance and should assist the Kosovar authorities wherever it can, whether this is solicited or not.
Az EULEX-nek határozottabban kell fellépnie, és segítséget kell nyújtania a koszovói hatóságoknak, akár felkérik erre, akár nem.
EnglishThis manifests itself not only in an assertive role within the WTO, but also for example in the desire to acquire a seat in the Security Council.
Ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a WTO-n belül magabiztosan lép fel, hanem például abban is, hogy a Biztonsági Tanácsban is helyet szeretne kapni.
EnglishThe Union therefore needs to be more assertive in its relations with third countries, and it must speak with a single voice in those relations.
Az Uniónak ezért határozottabbnak kell lennie a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban, és egységes álláspontot kell képviselnie ezekben a kapcsolatokban.
EnglishUnless a clean-up is achieved in Ukraine, we cannot expect the EU to respond effectively to Russia's increasingly assertive policy towards Central and Eastern Europe.
Az ukrajnai tisztogatás nélkül nem számíthatunk arra, hogy az EU hatékony választ adhat Oroszország egyre rámenősebb közép- és kelet-európai politikájára.
EnglishSecondly, and on that point, I believe it is time for Parliament to be more assertive in ensuring that the terms of the Interinstitutional Agreement are met.
Másodszor, és e kérdést illetően úgy vélem, itt az ideje, hogy a Parlament ellentmondást nem tűrően biztosítsa az intézményközi megállapodás feltételeinek teljesülését.
EnglishI think the reason was clear: to build a stronger, more assertive and self-confident European foreign policy at the service of the citizens of the European Union.
Úgy gondolom, az ok egyértelmű: hogy egy erősebb, öntudatosabb és magabiztosabb európai külpolitika jöjjön létre, amely az Európai Unió polgárainak érdekét szolgálja.

Szinonimák (angolul) a(z) assertive szóra:

assertive
assertiveness
assertion