EN

assent {főnév}

volume_up
Utána latinul is megismételte a beleegyezés szavát.
Morgaine, who had grown used to silence, answered only with a gesture of respect and assent.
Morgaine, aki már megszokta a némaságot, csupán a tisztelet és a beleegyezés gesztusával válaszolt

Példamondatok a(z) "assent" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
. - Elnök úr, csak két kérdést szeretnék érinteni a hozzájárulás vonatkozásában.
English(2) Assent delivered on 16 September 1987 (not yet published in the Official Journal).
[2] 1987. szeptember 16-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
EnglishReceiving an assent to this, the curtains were drawn and the lamps turned on.
Mivel senkinek se volt ellenvetése, behúzta a függönyöket, és meggyújtotta a villanyt.
EnglishHe heard a whistle of assent from Karacha Jeff, leader of subteam two.
Nyugtázó füttyentést kapott vissza Karacha-jefftől, a kettes alcsapat vezetőjétől.
EnglishAssuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus's desk.
Ha megadják hozzájárulásukat, a dokumentumot továbbítják Klaus úr asztalára.
EnglishThe black beard nodded assent to the wisdom of the Afghan's dyed scarlet.
A fekete szakáll helyeslően bólintott az afgán festett vörös szakállának bölcsességéhez.
EnglishThis requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
Ehhez szükség van az Európai Parlament hozzájárulására, az egyszerű konzultáció nem elegendő.
EnglishBy giving our assent, the European Parliament today put an end to the long-lasting 'banana war'.
Az Európai Parlament mai jóváhagyásával véget vet a régóta tartó "banánháborúnak”.
EnglishColdly, defiantly, almost ignoring Josie's murmur of assent, Melchett's eyes met Slack's.
Alig ügyelve Josie beleegyező szavára, Melchett hidegen, kihívóan nézett szembe Slackkel.
English. - (PT) The European Parliament 'gives its assent to the conclusion of the agreement' ...
írásban. - (PT) Az Európai Parlament "hozzájárul a megállapodás megkötéséhez”...
EnglishThe waiter came over, and with Nomuri's assent she ordered mao-tai, a fiery local liqueur.
A pincér odajött, és a lány, Nomuri jóváhagyásával, maotait, egy tüzes italfajtát rendelt.
EnglishHe looked at them in turn, made them meet his gaze, made them give him their assent.
Jerle végighordozta rajtuk a tekintetét, belenézett minden szempárba, kivárta, hogy beleegyezzenek.
EnglishA third time the silent gesture of assent and Morgaine turned to go.
Morgaine harmadszor is meghajolt némán, és megfordult hogy induljon.
English(POLICEMEN assent variously, making snoring sounds and so on.)
A RENDÕRÖK különféleképpen helyeselnek, horkolást mímelnek, és így tovább
EnglishWhy is the application of the assent procedure so important to us?
Miért olyan fontos számunkra a hozzájárulási eljárás alkalmazása?
EnglishThe men of the galley crew growled a warning assent to that.
A gályáról szabadultak csapata fenyegető morgás kíséretében helyeselt.
EnglishMorgaine, who had grown used to silence, answered only with a gesture of respect and assent.
Morgaine, aki már megszokta a némaságot, csupán a tisztelet és a beleegyezés gesztusával válaszolt
EnglishTsh't signaled assent with a jaw clap, although her eyes were heavy with reservation.
Tsh't egyetértését jelezte egy állkapocscsattintással, a szemén viszont látszott, hogy vannak fenntartásai.
EnglishFour voices gave assent - and then immediately afterwards gave quick surreptitious glances at each other.
Négy hang mondott igent, s utána a négy ember lopva egymásra pillantott.
EnglishThe rumble of assent this time was slightly pained in some quarters.
Az egyetértő morajba ezúttal vonakodó hangok is vegyültek.

Szinonimák (angolul) a(z) assent szóra:

assent