EN

to assemble [assembled|assembled] {ige}

volume_up
to assemble
to assemble (és: to assemble together)
to assemble
volume_up
összerakni {i.}
But only he had been able to put all the pieces together, assembling them within the framework of the British mass psychology, to come up with the real picture.
Ám egyedül ő volt képes összerakni valamennyi részletet a brit tömeglélektan keretein belül, és reális képet alkotni.
Despite having only a few hours to explore Data's home planet, we discovered something which may explain Data's beginnings, if we can properly assemble and communicate with what we've found.
Annak ellenére, hogy csak néhány óránk van a kutatásra, felfedeztünk valamit, ami esetleg megmagyarázhatja Data eredetét, ha sikerül pontosan összerakni és kikérdezni Data másolatát.

Példamondatok a(z) "to assemble" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishJack looked at the passing scenery and tried to assemble the incomplete puzzle.
A tovatűnő tájat nézve megpróbálta a helyére rakni a kaleidoszkóp hiányzó darabjait.
EnglishAnd so I had to assemble an incredible team around me to help me with this task.
Így egy hihetetlen csapatott gyűjtöttem magam köré, hogy segítsenek ebben a feladatban.
EnglishIt had taken most of the morning to assemble the necessary informa- tion.
Majdnem az egész délelőttje ráment, hogy összeszedje a szükséges információkat.
EnglishThen at one o'clock the entire cast and the crew would assemble for the final dress rehearsal.
Aztán egykor a teljes szereplőgárda várja, hogy megtartsák az utolsó ruhapróbát.
EnglishHe stood, a tall figure sheathed in droplets of blood, watching the legions assemble.
A magas alak állt, vércseppek hullottak róla a földre, s figyelte a gyülekező csapatokat.
EnglishWe must assemble an army of gpodly knights and march on an expedition of deliverance!
Össze kell gyűjtenünk egy bátor lovagokból álló hadsereget és azonnal elindulni a Grálért!
EnglishIt also takes a very great deal of creativity and innovation to assemble funding packages.
Nagyfokú kreativitás és innováció szükség a finanszírozási csomagok megszerzéséhez is.
EnglishI need three to five weeks to assemble all the equipment I need.
Még három-öt hétre van szükségem, hogy összeszedjem a szükséges berendezést is.
EnglishWhen the time comes for us to move back to the Arctic, we shall assemble here.
Amikor eljön a sarkkörre való visszatérés ideje, itt gyülekezünk.
EnglishIf only we could assemble a brotherhood of noble paladins, devoted to the service of their queen!
- Bárcsak összegyűjthetnék néhány nemes lovagot, akik híven szolgálják a királynét!
EnglishIt would need siege machinery such as would take weeks to assemble.
Olyan harci gépekre lenne szükségük, amiket hetekbe telik összeszerelni.
EnglishCan it assemble more assets with increased access to crisis funds?
Képes több vagyont összegyűjteni, ha jobban hozzáfér a válságalapokhoz?
EnglishOr perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Vagy talán alkossak egyet pont és vonal alakú jégkockákból?
EnglishIt was growing difficult even to assemble a coherent thought.
Lassan már az is nehezére esett, hogy összehozzon egy épkézláb gondolatot.
EnglishBefore we can act, we must assemble and analyze what we have.
Mielőtt lépnénk, össze kell gyűjtenünk és elemezni kell, amit csak tudunk.
EnglishThrough the glasses I saw the crew assemble on the foc's'le under the bridge.
A távcsövön át láttam, hogy a legénység a parancsnoki híd alatt, a fedetlen sétafedélzeten gyülekezett.
EnglishTell the _éored_ to assemble on the path' and make ready to ride to the Entwade.'
Mondd meg az éoroknak, az ösvényen gyülekezzenek és készüljenek fel rá, hogy átkelünk az Entséd gázlóján.
EnglishYou are but one piece in the puzzle we must assemble.
Te csak egyik köve vagy annak a kirakós játéknak, amelyet most állítunk össze.
EnglishThe Major looked at his radio for a moment, then blew his whistle to assemble what was left of his men.
Az őrnagy egy pillanatig a rádiójára meredt, aztán gyülekezőre füttyentett a többieknek.
EnglishLet's assemble what we've got, adding to our own knowledge the knowledge you've brought us.
Adjuk össze, amit tudunk: a maga információit meg a miénket.

Szinonimák (angolul) a(z) assembly szóra:

assembly
assembly line
general assembly