EN

assault {főnév}

volume_up
1. általános
2. katonai
assault (és: blitz)
But as we continued, the assault gradually fell away.
Fokozatosan lanyhult, végül hangtalan vonítássá enyészett a támadás ereje.
He may expect us to concentrate on strengthening our defenses against his forthcoming assault.
Azt is feltételezheti, hogy összevonjuk véderőnket a közelgő támadás előtt.
The assault phase, he saw, was both expert and expected in all details.
Az egyértelmű volt, hogy a támadás minden egyes mozdulatát jól kiszámították és begyakorolták.
assault
The second assault was on the apartment house in Kutuzovsky Prospekt.
A második roham a Kutuzov sugárúti lakás ellen irányult.
It was a wearing, vicious assault designed to tire and discourage the men of Tyrsis.
Fárasztó, kegyetlen roham volt, azért indították, hogy kifárasszák és elcsüggesszék Tyrsis védőit.
The assault stalled and fell apart as men died at every turn.
A roham elakadt és széthullott a sorozatos veszteségtől.

Példamondatok a(z) "assault" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHead tilted upward, watching his assault on the Warlock Kings failing defences.
Fejét hátraszegte, úgy figyelte, hogyan rombolja le ereje a máguskirály védelmét.
EnglishPercy, the oldest boy and the ringleader of that assault, was hiding on the porch.
Percy, a legidősebb fiú, aki a támadást vezényelte, még mindig a verandán lapított.
EnglishThe people of the city were roused and told to make ready for a full-scale assault.
Fölébresztették a város lakóit és azt mondták, készüljenek föl egy nagy támadásra.
EnglishSimon threw away caution and pounded, his assault on the wood that of a drum.
Simon minden óvatosságot félretéve, óriási dübbenéssel nekirontott az ajtónak.
EnglishStanding a dozen yards from the flame the assault of its energies was brutal.
A lángtól öt méterre állva is brutális erővel érzékelte a belőle sugárzó energiát.
EnglishIn the next bed to me there was an Assault Guard, wounded over the left eye.
A mellettem lévő ágyon egy rohamgárdista feküdt, aki a bal szemén sebesült meg.
English'Like you to come on up and swear out an assault complaint on Mr Lippy there.
- Szíveskedjék feljönni, és panaszt emelni Mr. Lippy ellen bántalmazás miatt.
EnglishIt was witchcraft obviously, but how could it assault the senses of a vampire?
Nyilvánvalóan boszorkányság volt, de hogy lehet érzékcsalódást okozni egy vámpírnak?
EnglishAnother passage of time, and the green-and-black-clad assault team appeared again.
Némi idő telt el, mire a zöldbe és feketébe öltözött osztag ismét megjelent.
EnglishThe remainder of her troops stayed inside the assault shuttles, manning the weapons.
A maradék rohamosztagos a siklókban maradt, és a fegyvereket helyezte készenlétbe.
EnglishHe's wanted for the assault of a bird hunter, and the attack of two cows.
Egy madárvadász és két tehén elleni erőszakos bűncselekmény írható a számlájára.
EnglishI ran into the street to find that it was only some Assault Guards shooting a mad dog.
Kirohantam, és kiderült, hogy néhány rohamgárdista egy veszett kutyát lőtt agyon.
EnglishIf the strikes did not take place in their proper sequence, the assault would fail.
Ha a csapások nem a megfelelő sorrendben követik egymást, a támadás kudarcba fullad.
EnglishThe elemental's assault had awakened the magical defenses of the hidden cache.
Az elementál rohama felébresztette a rejtett tárolóhely mágikus védelmeit.
EnglishThe assault on the summit must wait while the three boys accepted this challenge.
A hegy meghódítására még várni kellett, amíg a fiúk el nem fogadják a szikla kihívását.
EnglishA SAW assault gun equipped with a flash suppressor was slung muzzle-down over his back.
A hátán egy csőszájfékes SAW-gépfegyver volt keresztben átvetve, csövével lefelé.
English...load the prisoners, the assault-blocking forces and bring them back.
Felpakoljuk a foglyokat, majd az épület előtt a többieket, és visszahozzuk őket.
EnglishGround assault troops have been deployed-but the Star Destroyers are no longer here.
A deszantalakulatokat kihelyezték, de a csillagrombolók már nincsenek itt.
EnglishThe assault never would have been possible without the destruction of his speech centers.
Ez a fajta támadás sosem lett volna lehetséges a beszédközpontja sérülése nélkül.
EnglishWe always like full information, you know, about the victim of a murderous assault.
Szeretjük, ha teljes képet kapunk a gyilkossági kísérletek áldozatairól.

Szinonimák (angolul) a(z) assault szóra:

assault
assaultive
English