EN

assassination {főnév}

volume_up
assassination (és: attempt, outrage)
This assassination underlines the growing radicalisation of Pakistani society.
Ez a merénylet nyomatékosítja a pakisztáni társadalom növekvő radikalizálódását.
Wife now lives in Geneva... following assassination attempt in 1996.
Felesége most Genfben él... következő merénylet-kisérlet 1996-ban volt.
The assassination attempt might even work for us if we break the story about Keith.
A merénylet talán még jól is jön, amikor előállunk Keith történetével.
This fact is extremely significant because it is every political assassination, intolerance within society and the impunity that still prevails that are being put on trial here.
Ez a tény rendkívüli jelentőséggel bír, mert valamennyi politikai gyilkosság, társadalmon belüli intolerancia és a még mindig gyakori büntetlenség kérdése áll most bíróság előtt.

Példamondatok a(z) "assassination" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSome players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Egyes szereplők politikai tőkét próbálnak kovácsolni a Bhutto elleni merényletből.
EnglishThis assassination underlines the growing radicalisation of Pakistani society.
Ez a merénylet nyomatékosítja a pakisztáni társadalom növekvő radikalizálódását.
EnglishAnd I bet you've got all kinds of fascinating theories about the JFK assassination.
És azt is lefogadom, hogy a legfantasztikusabb elképzelései vannak JFK haláláról.
EnglishLamurk's personal escort drew weapons when Hari finally left the assassination room.
Lamurk testőrei fegyvert szegeztek neki, amikor elhagyta a gyilkosság helyszínét.
EnglishThe people that are behind this assassination attempt are ex-military Serbs.
Volt szerb katonák állnak az ügy mögött, akik bizonyos Drazen-családnak dolgoznak.
EnglishThe news had aged him shockingly, much more than the recent assassination attempt.
Ez a hír jobban megviselte, mint a merénylet, amelyet nemrégen kíséreltek meg ellene.
EnglishThey threatened to kill them if I didn't assist them in the assassination attempt.
Azzal fenyegettek, hogy megölik őket, ha nem működöm közre a merényletben.
EnglishFor its tasks include sabotage, extortion, kidnapping, and assassination.
Mert feladatai közé tartozik a szabotázs, kínzás, emberrablás és gyilkosság is.
EnglishMy assassination programming has been erased, and as you can see, my weapons are gone.
Kitörölték belőlem a gyilkolóprogramozást, és amint láthatod, fegyverem sincs már.
EnglishYou were supposed to frame Bauer for the assassination of Palmer, but he's still alive.
Palmer meggyilkolását Bauer nyakába kellett volna varrni, de még mindig él.
EnglishThere was an assassination attempt this morning on my husband, but it's being covered up.
Ma reggel megkísérelték meggyilkolni a férjemet, de részleteket nem közöltek.
EnglishWhen you foiled our assassination attempt and doomed us to execution...
Amikor meghiusítottad az orgyilkos kísérletünket és kivégzésre ítéltél bennünket...
EnglishThe assassination attempt might even work for us if we break the story about Keith.
A merénylet talán még jól is jön, amikor előállunk Keith történetével.
EnglishDo you deny the Black Guards were behind those assassination attempts two nights ago?
- Tagadja, hogy a Fekete Gárda állna a tegnapelőtti merényletek mögött?
English'Yes, Stylptitch went to live in Paris after the assassination of King Nicholas.
- Igen, Stylptitch Miklós király megöletése óta Párizsban lakott.
EnglishPolitical assassination was justifiable if your country's survival depended upon it.
A politikai gyilkosságok igazolhatók, ha az ország megmaradása a tét.
EnglishYou told me that old Peretor Sain had ordered your father's assassination.
Azt mondta, hogy az idős Sain peretor megbízásából ölték meg az apját.
English'Well, it didn't take me until the Kennedy assassination to figure out what kind of man he was.
- Szóval, a Kennedy-gyilkosságig meg se fordult a fejemben, hogy miféle alak is ő.
EnglishThe identity of the person behind the assassination attempt was never discovered.
A merényletkísérlet kitervelőjének neve sosem került napvilágra.
EnglishThe abhorrent assassination of Benazir Bhutto is proof of this, if it was required.
Benazir Bhutto irtózatos meggyilkolása a bizonyíték erre, ha szükség van egyáltalán bizonyítékra.

Szinonimák (angolul) a(z) assassination szóra:

assassination
assassin
assassin bug
English