angol-magyar fordítás erre a szóra: to assail

EN

"to assail" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to assail" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWas all this in preparation for your corpse to house the Assail soul?
Azért történt, hogy a tested felkészüljön a Támadó lélek befogadására?
EnglishWe are equal to all that might assail us, Rhulad said quickly.
Vagyunk olyan erősek, mint bármelyik lehetséges ellenfelünk! mondta Rhuland sietve.
EnglishThis squad managed to escape Assail, Bugg said, shrugging.
Ennek a csapatnak sikerült elmenekülnie Támadásból mondta Poloska, és vállat vont.
EnglishMy refutation of the Forkrul Assail belief in balance is absolute.
Tökéletesen megcáfoltam a Forkruli Támadók egyensúlyba vetett hitét.
EnglishWeve never before heard of these Forkrul Assail, but weve decided.
Sosem láttunk korábban ilyen Forkruli Támadót, de eldöntöttük.
EnglishHe was silent a moment, then continued, The Forkrul Assail seem unwilling to pass judgement on us.
Egy percig hallgatott, majd folytatta: A Forkruli Támadók láthatóan vonakodnak ítélkezni felettünk.
EnglishAnd that Forkrul Assail went down there, didnt he?
EnglishThe Forkrul Assail then stepped forward.
EnglishNor has the Forkrul Assail appeared.
EnglishFear had charged in low, a beat behind Trulls high attack, slashing diagonally down and in to take the Forkrul Assail at the knee.
Fear alulról támadt, Trull felső csapása alatt, s vízszintes csapással próbálta megsebezni a Forkruli Támadó térdét.
EnglishWe clawed our way out of Assail, only to find ourselves here, and just by arriving in our damned sieve of a boat, we owed money.
Sikerült kikeverednünk Támadásból, de itt találtuk magunkat, és amint az átkozott lélekvesztőbe kerültünk, adósok lettünk.
EnglishBut it is Forkrul Assail.
EnglishI am Forkrul Assail.
EnglishThe language on the door belongs to an extinct people known as Forkrul Assail, who are collectively personified in our Fulcra by the personage we call the Errant.
Az ajtón látható jelek egy Forkruli Támadó nevű kihalt nép nyelvén íródtak, amiket Alapelemeink közül Kóbor testesít meg.
EnglishA Forkrul Assail.
EnglishIt is Forkrul Assail.
EnglishAhead, the Forkrul Assail had darted to the left, ducking beneath a slash of the tulwar, hands lashing out even as the demon kicked it hard in the side.
Előtte a Forkruli Támadó éppen kitért egy szablyasuhintás elől, balra ugorva, karjaival hadonászva, a démon nagyot rúgott az oldalába.
EnglishBy craning his head a bitpanting with the effort, feeling dizziness assail him againhe could see his home, stronghold, and palace, Frostpile.
Ha eléggé kinyújtotta a nyakát pihegett az erőfeszítéstől és újra szédelgés vett rajta erőt láthatta otthonát, erősségét, palotáját, a Fagyerődöt
EnglishBut when they assail clean territory where their shadow has not yet fallen, then there is still a chance to blood them, to swing swords which bite deep.
Amikor azonban olyan vidékre érnek, amit még nem árnyékolt be hatalmuk, akkor van esély a győzelemre, van esélyünk mély sebet ütni rajtuk.
EnglishWhereas they have many other ships, elsewhere on the planet, which may hover freely beyond the horizon and be ready to assail us when the time comes.
Másrészt pedig, a bolygón az itt összegyűlteken kívül, még biztos számtalan hajójuk van, melyek segítséget hozhatnak anélkül, hogy tudnánk róla.

Szinonimák (angolul) a(z) assailant szóra:

assailant