EN

aspiration {főnév}

volume_up
1. általános
This agreement is the first step on the road to that aspiration.
Ez a megállapodás az első lépés az erre irányuló törekvés felé vezető úton.
However, this aspiration is only possible if the products on the market are safe and if there is consumer confidence.
Ez a törekvés azonban csak akkor valósulhat meg, ha a piacra kerülő termékek biztonságosak, és erős a fogyasztók bizalma.
What is happening in Syria is a popular aspiration for democracy and the rule of law - it is not some foreign plot.
Ami most Szíriában történik, az a demokráciára és a jogállamiságra való össznépi törekvés - nem holmi külföldi összeesküvés.
2. nyelvészet

Példamondatok a(z) "aspiration" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe would very much like to see this aspiration being reflected in your decisions.
Nagyon szeretnénk, ha ez a törekvésünk visszaköszönne a határozatban.
EnglishI trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Bízom benne, hogy ez alkalommal nem tudunk és nem is fogunk felhagyni ezzel a törekvéssel.
EnglishOur aspiration, however, was to go further and make it easier to achieve the desired aim.
Ennél azonban messzebbre akartunk jutni, és meg akartuk könnyíteni a kívánt cél elérését.
EnglishThis agreement is the first step on the road to that aspiration.
Ez a megállapodás az első lépés az erre irányuló törekvés felé vezető úton.
EnglishMr President, quality food is not an aspiration in Europe: it must continue as a reality.
Elnök úr, a minőségi élelmiszer nem csak vágy Európában: továbbra is valóságnak kell lennie.
EnglishBut today, with globalization, with outsourcing, English has become a language of aspiration.
A globalizációval azonban ma, a munka kiszervezéssel az angol az előbbre jutás eszközévé vált.
EnglishThey maintain that this dream consists of a common aspiration to flourish and live in peace.
Szerintük ez az álom a közös vágy a virágzásra és a békés életre.
EnglishIt corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
Ez megfelel az emberek azon mélyről jövő törekvésének, hogy gazdaságunkban a méltányosság legyen jellemző.
English(ES) Mr President, Commissioner, I share this House's aspiration.
(ES) Elnök úr, biztos asszony! Én is osztom e Ház törekvéseit.
EnglishIn the present situation, however, prospects of achieving this noble aspiration would appear to be remote.
A jelenlegi helyzetben azonban e nemes küldetés valóra váltásának esélye távolinak tűnik.
EnglishOn this condition, perhaps the aspiration of 3% of GDP to be devoted to R&D will become a reality?
Ilyen feltételek mellett talán valóra válik a GDP 3%-nak a kutatás-fejlesztésre történő fordítása.
EnglishThe duration and flow rate of the aspiration depend on the concentration of sulphur dioxide in the air.
A szívás időtartama és áramlási sebessége a levegőben lévő kén-dioxid koncentrációjától függ.
EnglishThis is an aspiration that the European Union supports, but it must be translated into concrete agreements.
Az Európai Unió támogatja ezt a törekvést, de azt konkrét megállapodásokba kell átültetni.
EnglishI ran a routine diagnostic procedure known as a bone marrow aspiration.
A kór megállapítása érdekében csontvelőcsapolást rendeltem el, ami rutinvizsgálatnak számít ilyen esetekben.
EnglishEmigration, we know historically, more often is the product of rising wealth and rising aspiration.
A kivándorlás, ahogy azt a történelem révén tudjuk, gyakran a növekvő jómód és vágyakozás eredménye.
EnglishMoreover, the level of aspiration must be that we implement the decisions that have already been taken.
Sőt, azt a törekvést tűzhetjük ki célul magunk elé, hogy végrehajtsuk a már meghozott döntéseket.
EnglishHowever, this aspiration and potential are restricted by financial, bureaucratic and other kinds of obstacles.
Ezt a törekvést és potenciált azonban pénzügyi, bürokratikus és egyéb nehézségek akadályozzák.
EnglishI hope the money is now guaranteed, not just an aspiration.
Remélem, a pénz most már garantált, nem csak egy cél.
EnglishAnd now their aspiration is not only to have a car.
Mostanra már nem csak az a vágya, hogy autója legyen.
EnglishThat is a noble aspiration, which I endorse and applaud.
- Nemes elhatározás, amelyet nagyra értékelek.

Szinonimák (angolul) a(z) aspiration szóra:

aspiration
aspirant
aspirate
aspiring