angol-magyar fordítás erre a szóra: Asia Minor

EN

"Asia Minor" magyar fordítás

EN

Asia Minor {főnév}

volume_up
1. földrajz
Asia Minor
Firstly, Turkey is not a European country, but forms part of Asia Minor.
Először is Törökország nem európai ország, hanem Kis-Ázsia része.
Then news came from Livia that Gaius had been sent to the East as Governor of Asia Minor.
Líviától értesítést kapott, hogy Gajust keletre küldték mint Kisázsia kormányzóját.
He had travelled through the unknown parts of Kurdistan and Asia Minor.
Beutazta Kurdisztán és Kis-Ázsia ismeretlen vidékeit is.

Példamondatok a(z) "Asia Minor" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThen news came from Livia that Gaius had been sent to the East as Governor of Asia Minor.
Líviától értesítést kapott, hogy Gajust keletre küldték mint Kisázsia kormányzóját.
EnglishThen he visited Byzantium, Troy and the famous Greek cities of Asia Minor.
Ezután meglátogatta Bizáncot, Tróját és a híres kisázsiai görög városokat.
EnglishFirstly, Turkey is not a European country, but forms part of Asia Minor.
Először is Törökország nem európai ország, hanem Kis-Ázsia része.
EnglishHe had travelled through the unknown parts of Kurdistan and Asia Minor.
Beutazta Kurdisztán és Kis-Ázsia ismeretlen vidékeit is.
EnglishShe stared at the soft flow of the lights streaming out of Asia Minor and to the north and to the south.
Bámulta, hogyan kanyarognak északnak és délnek a Kis-Azsiában fakadó fényforrás patakjai.
EnglishOn my island, Chios, which is situated opposite the Asia Minor coast, a 14-year-old human trafficker has been arrested.
Szigetemen, a Kis-Ázsia partjaival szemben elterülő Hioszon egy 14 éves emberkereskedőt tartóztattak le.
EnglishHe misunderstood it, and recalled Drusilla's first husband, Cassius Longinus, from Asia Minor, where he was Governor.
Félreértette az intelmet, és Drusilla első férjét, Cassius Longinust hívta vissza Kisázsiából, ahol az kormányzó volt.
EnglishIn the north of Europe there were tales of Mael, who dwelt in the forests of England and Scotland; and in Asia Minor the legend of Pandora.
Észak-Európában Maelről regélnek, ki Anglia és Skócia erdeiben tanyáz, Kis-Ázsiában a legendás Pandoráról.
EnglishTurkey is a country in Asia Minor.
EnglishHe moved ceaselessly about Europe and Asia Minor, sometimes walking, sometimes rising into the air and willing himself to a particular place.
Szüntelenül vándorolt Európában és Kis-Ázsiában, néha gyalog, néha fölkapott a levegőbe, és elkívánta magát valamilyen helyre.
EnglishThis was only an excuse for getting the boys in his power: they would be useful hostages when he turned his fury against Asia Minor.
Ezt csak ürügyül használta fel, hogy a fiúkat hatalmába kerítse, arra számított, hogy hasznos túszok lesznek, ha majd haragját Kisázsia ellen fordítja.
EnglishAgrippinilla and Lesbia were told to bring their husbands with them, but Drusilla had to leave hers behind; his name was Cassius Longinus and he was sent to govern Asia Minor.
Agrippinilla és Lesbia magukkal hozhatták férjeiket, de Drusilla férjét, Cassius Longinust elküldte Kisázsiába kormányzónak.
EnglishI could not go East due to the warring Persian Empire, which had already taken Asia Minor whole and entire from the Greeks, and had even captured the city of Alexandria.
Keletre nem mehettem a harcias perzsa birodalom miatt, amely már egész Kis-Ázsiát elragadta a görögöktől, sőt Alexandria városát is elfoglalta.
EnglishBut as we went south from Istanbul into Asia Minor, Gabrielle felt the allure of the new and strange land even more strongly, so that she was scarcely ever at my side.
Csakhogy mikor Sztambult elhagyva délnek mentünk, Kis-Ázsia felé, Gabrielle még erősebben érezte a különös új föld vonzását, úgyhogy alig volt mellettem.
EnglishOne hundred and fifty years ago, Bulgarian farmers were able to feed the most densely populated regions of the Ottoman Empire in Asia Minor using 19th century technology.
Százötven évvel ezelőtt a bolgár parasztok 19. századi technológiával is képesek voltak az Oszmán Birodalom legsűrűbben lakott, kis-ázsiai régióit élelemmel ellátni.
EnglishOne must understand: from the Roman point of view, the East— that is, the lands of Asia Minor and Persia—had always been suspect, for their emphasis on luxury and their general softness.
Meg kell értened, hogy a rómaiak mindig gyanakodva tekintettek a fényűzésben kéjelgő, effeminált Keletre, vagyis Perzsiára és Kis-Ázsia országaira.
EnglishI asked how she managed to cover up her traces so well and how she managed to strike at such long distances: for Gaius had been murdered in Asia Minor, and Lucius at Marseilles.
Megkérdeztem azt is, miképp tudta olyan kitűnően eltüntetni a nyomokat, és hogyan tudott oly messzire sújtani, hiszen Gajust Kisázsiában, Luciust pedig Marseille-ben ölték meg.

Szinonimák (angolul) a(z) Asia Minor szóra:

Asia Minor
English

Hasonló fordítások a(z) "Asia Minor" szóra magyarul

minor melléknév
minor főnév
A minor főnév
Hungarian