EN

ashore {határozószó}

volume_up
They could come ashore, and start converting people to voodooism.
Partra szállhatnának, s kezdhetnék néger varázslatra téríteni a bennszülötteket.
The reporters mobbed Henry Stratford as he came ashore.
A riporterek valósággal megrohanták Henry Stratfordot, amint partra szállt.
Then we'll go ashore and crosstown and take First Avenue to Seventy-ninth.
Ott partra szállunk és a First Avenue-n át eljutunk a Hetvenhetedik utcához.
Only the eastern bank, where I had come ashore, was the way of access.
Csak a keleti parton lehetett behatolni, ott ahol kikötöttem.
Why didn't you leave your gun ashore and come aboard the usual way?
Mért nem hagyta a parton a pisztolyát, és jött a szokásos úton?
Order Admiral Yanlai to land the LSTs and troop-landing ships after the second wave of Marines ashore.
Utasítsa Janlaj tengernagyot, indítsa el a nagy csapatszállítókat, mihelyt a tengerészgyalogság második hulláma a parton van.

Példamondatok a(z) "ashore" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishProbably that's why he was on the bottle -- why Halsey didn't trust him ashore.
Talán félelmében ivott annyit, és Halsey biztosan ezért nem merte a partra engedni.
EnglishFor entertainment, storms rage ashore and intrigues rage behind closed doors.
Csupán a viharok jelentenek némi szórakozást, no meg a zárt ajtók mögötti intrikák.
EnglishHe used a paddle as a rudder and came ashore under the bridge, right below us.
Miután kiszállt, papival felhúzták az útra a ladikot, és felrakták a furgon platójára.
EnglishThen we'll go ashore and crosstown and take First Avenue to Seventy-ninth.
Ott partra szállunk és a First Avenue-n át eljutunk a Hetvenhetedik utcához.
EnglishDoes it not come ashore any more, is it no longer on the ship of the Reform Treaty?
Nem fog ez felbukkanni többé, nincs már rajta a reformszerződés hajóján?
EnglishWe jumped, splashed, ashore--Cotton ahead, the others spread out behind him.
Kiugráltunk és a szárazra evickéltünk elöl Cotton, a többiek egyenként elosztva mögötte.
EnglishYou just splurge it frantically away, like a sailor in a bawdy-house his first night ashore.
Õrjöngve szórja el, akár a partot érő matróz az első bordélyban töltött éjszakán.
EnglishThey could come ashore, and start converting people to voodooism.
Partra szállhatnának, s kezdhetnék néger varázslatra téríteni a bennszülötteket.
EnglishHe landed on the water and then made his plane waddle ashore like a duck.
Leszállt a vízre, és aztán kacsa módjára kitocsogott a partra gépével.
EnglishThe sea-breeze blowing ashore could better have been called a strong wind.
A tengerparton fújdogáló szellő inkább erős szélnek illett volna be.
EnglishThe crew tell me half the seamen bring these ashore in Odessa, he said.
A társaim mondták, hogy jó ára van az ilyesminek Odesszában válaszolta.
EnglishIt came to rest and Hishah stepped ashore, bowing as he waited for Rhiannon to pass.
Megpihent mellette, s Hishah máris a szárazra lépett, bókolt, úgy várta, hogy Rhiannon kövesse.
EnglishIt looks as though he's on the bottle in a big way and they don't trust him ashore.'
Úgy látszik, nagyon sokat iszik, és nem merik kiengedni a partra.
EnglishHe had come ashore from the Indian Queen that morning and seen his baggage through the customs.
Aznap reggel szállt partra az Indian Queen nevű hajóról, s csomagját áthozta a vámon.
EnglishThe crowd surged forward as Ywain stepped ashore, their voices rising in a strange hushed clamor.
A tömeg közelebb húzódott, mikor Ywain a partra lépett, hangjuk fojtottan morajlott.
EnglishParties had broken up in the staterooms, and a steady stream of guests was going ashore.
Az utasok elhelyezkedtek a luxuskabinokban, majd megindult a búcsúzkodók áradata a part felé.
EnglishWithout waiting for the gangway, Aillas jumped ashore and ran up into the castle.
Anélkül, hogy megvárta volna a hajópalló leeresztését, Aillas partra ugrott, és felrohant a palotába.
EnglishHe had dragged it ashore and then got it up on his back and carried it out on the pier.
A felszínre vonszolta, majd a hátára vette, és kivitte a mólóra.
EnglishOn Kdat the damn things can come ashore and drag big animals back into the ocean.
A Kdaton az átkozott dögök ki tudnak menni a partra, és nagyobb állatokat ragadnak magukkal az óceánba.
EnglishWe have asked no questions of you, but did the remainder of the Guards come ashore on the Verlaine reefs?
Nem kérdeztünk tőled semmit, de a többi őr Estcarp szirtjeinél vetődött partra?