EN

ash {főnév}

volume_up
There was debris in the air, of course: petals and leaves, dust and ash.
A levegőben törmelékdarabok szálldostak; szilánkok és szirmok, levelek, por és hamu.
In the wink of an eye, they turned to ash and blew away on the breeze.
Egy szempillantás alatt hamu lett belőlük, s elszállt a szélben.
Imagine if an aeroplane had crashed as a result of the volcanic ash.
Képzeljük el, hogy egy repülőgép balesetet szenvedett volna a vulkáni hamu miatt.

Példamondatok a(z) "ash" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAsh, that it was the custom when he called.
- Azt mondta, egyenesen önhöz jöjjek, Mr. Ash, mert ez a szokás, ha ő telefonál.
EnglishEven his feeling of shame vanished like the shriveled ash of a dragonfly's wing.
Kiégett belőle a szégyenérzet, és hamuvá lett, mint lángba tartott szitakötő.
EnglishOnly after a long time did the fire die away, leaving a glittering mass of ash.
Sokáig égett a tűz, és mikor kialudt, csak egy kupac hamu villogott a padlón.
EnglishHis voice had a lust in it that surely extended to many things, thought Ash.
Mohóság van a hangjában, és ez a mohóság bizonyosan nemcsak a hangra terjed ki.
EnglishHe reached for his gun, blew off the ash and put it back in the drawer of his desk.
A pisztolyáért nyúlt, lefújta róla a hamut, és visszatette az íróasztalfiókba.
EnglishI mean, you're saying that Ash and Samuel are only five minutes away from this hotel.
Szóval azt mondod, hogy Samuel és Ash alig öt percre vannak a mi szállodánktól?
EnglishHe scooped a handful of the warm ash into one palm, gazing at it thoughtfully.
Egyik tenyerére rásöpört egy maroknyi meleg hamut, és elgondolkodva bámulta.
EnglishAnd no further identification for Ash Templeton was given or apparently required.
Nem látták szükségesnek, hogy Ash Templetonról további adatokat közöljenek.
EnglishBut the fire held them at bay, burned them to ash, and kept the Druid safe.
Ám a tűz megálljt parancsolt nekik, elhamvasztotta őket és megvédte a druidát.
EnglishA debate was held in the European Parliament today on the volcanic ash crisis.
A vulkáni hamuval kapcsolatos válságról folytattak ma vitát a Parlamentben.
EnglishNo, said Ash, but there are reasons for not thinking about such possibilities.
- Nem - felelte Ash -, de okom van rá, hogy nem foglalkozom ezekkel a lehetőségekkel.
EnglishBehind him, an arc of blue fire lanced into the nearest pursuers, burning them to ash.
Mögötte kék tűz hasított kaszaként a legbuzgóbb üldözőkbe, hamuvá perzselve őket.
EnglishOh, if you could have seen this creature Ash, you would not have believed your eyes.
Ó, ha láttátok volna ezt az Ash nevű teremtményt, nem hittetek volna a szemeteknek!
EnglishWe can discuss whether the ash cloud should have been investigated more quickly.
Megvitathatjuk, hogy a hamufelhőt hamarabb meg kellett-e volna vizsgálni.
EnglishIron and ash wood may be of some aid, and the Sidhe may enter no dwelling unasked.
Vas és kőrisfa nyújt bizonyos védelmet, és a Sidhe nem lép be senki házába hívatlanul.
EnglishBlue eyes, however, kind, and fringed, like those of Ash, with long, luxuriant lashes.
De azért kedves, kék szem volt, és hosszú, sűrű pillák keretezték, mint Ashét.
EnglishThey should have cut him up and burned him to ash, just as Riven had said.
Fel kellett volna aprítaniuk, és el kellett volna égetniük, ahogy Riven javasolta.
EnglishGrandpa tapped a roll of ash from his cigarette without taking it from his mouth.
Nagyapa levert egy hamukarikát a cigarettájáról, anélkül hogy a szájából kivette volna.
EnglishAll those men, human and inhuman alike, burned to ash in the blink of an eye.
Azok a lények, emberiek és nem emberiek, szempillantás alatt égtek hamuvá.
EnglishTwo cones of incense ash stood side by side on a small brass tray on the bureau.
Az íróasztalon, kis réztálcán két kupac tömjénhamu állt egymás mellett.

Szinonimák (angolul) a(z) ash szóra:

ash
English
white ash