angol-magyar fordítás erre a szóra: asbestos

EN

"asbestos" magyar fordítás

HU
EN

asbestos {főnév}

volume_up
I have therefore voted against the resolution out of solidarity with the victims of asbestos.
Ezért az azbeszt áldozataival való szolidaritásból az állásfoglalás ellen szavaztam.
The effects of asbestos on health have long been known.
Az azbeszt egészségre gyakorolt hatása régóta ismeretes.
Billions had to be spent on removing the asbestos.
Milliárdokat kellett költeni az azbeszt eltávolítására.

Példamondatok a(z) "asbestos" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow I want to turn to the issue of the asbestos problem which has been discussed here.
Ezek után az itt tárgyalt azbesztprobléma kérdésével szeretnék foglalkozni.
EnglishAsbestos is one of the most dangerous carcinogens, and can endanger human life.
Az azbeszt az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag, amely az emberi életet is veszélyeztetheti.
EnglishI have therefore voted against the resolution out of solidarity with the victims of asbestos.
Ezért az azbeszt áldozataival való szolidaritásból az állásfoglalás ellen szavaztam.
EnglishProtection of workers against asbestos (codified version) (vote)
A munkavállalók azbeszttel szembeni védelme (kodifikált változat) (szavazás)
EnglishAsbestos should have been banned operationally by the Member States applying the 1999 directive.
Az 1999-es irányelvet alkalmazva a tagállamoknak be kellett volna tiltaniuk az azbesztet.
EnglishThere was never any suggestion that we would have to remove the asbestos as quickly as possible.
Soha nem merült fel olyan javaslat, hogy a lehető leghamarabb azbesztmentesíteni kellene őket.
EnglishFurther reductions in asbestos in Europe must be welcomed unreservedly.
írásban. - (DE) Az azbesztre vonatkozó további európai korlátozásokat fenntartás nélkül támogatni kell.
EnglishProtection of workers against asbestos (codified version) (
A munkavállalók védelme az azbeszttel szemben (kodifikált szöveg) (
EnglishFor example, in my country, the number of deaths every year due to asbestos has still not gone down.
Az én hazámban, például, az azbeszt okozta halálesetek évenkénti száma még mindig nem csökkent.
EnglishWrite it on asbestos paper and sign it in blood, Jack told him coldly.
Írja azbesztre, és írja vérrel javasolta ridegen Jack.
EnglishThe asbestos case shows that details are of interest.
Az azbeszt esete azt mutatja, hogy a részletek is érdekesek lehetnek.
EnglishCheck if there's any large asbestos cleanups going on in the city.
Nézze meg, hol vannak nagy azbesztlerakatok a városban!
EnglishWaste containing asbestos is hazardous waste.
Az azbesztszálakat tartalmazó hulladék veszélyes hulladéknak minősül.
EnglishCompanies must provide evidence of their ability to carry out demolition or asbestos removal work.
A vállalatoknak számot kell adniuk arról, hogy képesek-e bontási vagy azbeszteltávolító munkálatok végzésére.
EnglishThe effects of asbestos on health have long been known.
Az azbeszt egészségre gyakorolt hatása régóta ismeretes.
EnglishEspecially in the area of electrolysis plants other materials can often be used as an alternative to asbestos.
Különösen az elektrolízisüzemek területén tudnak gyakran más anyagokat használni az azbeszt helyett.
EnglishWe have been informed about the presence of asbestos in the Winston Churchill and SDM buildings in Strasbourg.
Értesültünk arról, hogy Strasbourgban a Winston Churchill és az SDM épületben azbesztet mutattak ki.
EnglishGlancing above him, he noticed the steam pipes covered with grimy asbestos liners suspended along the ceiling.
Chris felnézett a plafonra, és a mocskos, azbesztbevonatú gőzelvezető csöveken akadt meg a pillantása.
EnglishOnly once this purchase had been completed did we find out that there was asbestos in around 50 rooms in this building.
Csak a beszerzés megtörténte után tudtuk meg, hogy az épület kb. 50 helyiségében van azbeszt.
EnglishAsbestos is very often safe while it is covered.
Az azbeszt nagyon gyakran veszélytelen, amíg be van fedve.